Hopp til innhold

Kripos: – Ingen sammenheng i bortføringssaker

Etter å ha vurdert 18 bortføringssaker fra 2012, konkluderer Kripos med at man ikke ser noen dokumentert sammenheng i noen av sakene.

Reidar Brusgaard

Reidar Brusgaard i Kripos sier man ikke ser en sammenheng mellom de mange bortføringssakene.

Foto: Kristine Hirsti / NRK

Høsten 2012 meldte politi og media med jevne mellomrom at barn og ungdom hadde blitt utsatt for lokke - og bortføringsforsøk på Østlandet. De mange meldingene om "lokkemenn" startet for alvor etter to alvorlige episoder i Romerike 20. og 21. september, med Sigrid-saken som er dystert bakteppe.

Kripos har nå avsluttet sin systematiske analyse av totalt 18 anmeldte forhold og 11 meldinger til politiet fra totalt 11 ulike politidistrikter. Alle sakene er fra 2012, til og med utgangen av november, og konklusjonen er klar:

– Basert på det vi sitter på av informasjon konkluderer vi med at det ikke er noen klare fellestrekk i sakene, sier politiinspektør Reidar Bruusgaard i Kripos.

Varierende bevissituasjon

I oktober kalte Kripos inn til hastemøte med de involverte politidistriktene, for å koordingere arbeidet med sakene og se om de hadde en fellesnevner. Allerede kort tid etter møtet meldte Kripos at det neppe var en sammenheng mellom minst de sakene som da hadde blitt undersøkt.

Konklusjonen ble da at de ulike politidistriktene skulle fortsette å etterforske de ulike sakene lokalt. Samtidig skulle Kripos systematisk gå gjennom sakene, for å se om det likevel kunne være en sammenheng. Det er dette arbeidet som nå er ferdigstilt.

Av de 18 anmeldte forholdene er 8 avgjort, mens 10 fortsatt etterforskes. Kripos skriver i en pressemelding at de enkelte sakene skal kommenteres på vanlig måte lokalt.

– Sakene sett under ett er det grunnlag for å hevde at bevissituasjonen synes å variere til dels ganske mye, sier Bruusgaard.

Rundt halvparten henlagt

NRK.no gjorde i oktober en gjennomgang av totalt 22 lokkesaker på Østlandet, altså noe flere enn antallet Kripos nå operer med. Det må tas forbehold om at utvalget saker varierer fra sakene Kripos har undersøkt.

Situasjonen da var at rundt halvparten av sakene var henlagt.

NRK.nos gjennomgang viste at det i kun 5 av 20 lokkesaker hadde vært fysisk kontakt mellom den såkalte "lokkemannen" og "offeret".

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT