Hopp til innhold

Sonen Lucas vart bortført i 2011 – no er han endeleg heime i Narvik

Før jul i 2011 vart Lucas bortført av faren sin, og sidan har mora kjempa for å få sonen heim.

Kristel Aadahl

Kristel Aadahl har leita etter sonen sin i elleve år, no er han endeleg komen heim.

Foto: Ole-Fredrik Lambertsen / NRK

Den no 17 år gamle guten er tilbake i Narvik. Det stadfestar advokaten til mora, Lise Marthine Jensen.

Ho har hjelpt Kristel Aadahl i jakta på sonen Lucas i fleire år.

– Både Lucas og mora har det veldig bra, seier Jensen til NRK.

Jensen er også bistandsadvokat til sonen, og uttaler seg på vegner av familien.

Då Aadahl skulle hente den då seks år gamle sonen på skulen ein desemberdag i 2011, var han forsvunnen. Aadahls ekssambuar hadde teke med deira felles son til Libya, heimlandet hans.

Der har Lucas vore dei siste elleve åra, utan kontakt med familien i Noreg. Men mamma Aadahl gav aldri opp.

Og søndag den 19. februar kom han endeleg heim att til Narvik, seier Jensen til lokalavisa Fremover.

Tatovert arm med Lucas og de andre barna

Mamma Kristel har tre born, og alle har ein plass på armen hennar.

Foto: Ole-Fredrik Lambertsen / RNK

Jensen kan ikkje seie noko om korleis han har hatt det i Libya dei siste åra. Familien treng ro og ønskjer ikkje å uttale seg på noverande tidspunkt, seier ho.

– Fokusa deira er naturleg nok på andre ting enn media akkurat no, men dei har det veldig bra, seier ho.

823 bortførte barn

Mellom 2009 og 2019 vart 823 barn bortført frå Noreg. Det viser tal frå regjeringa. Lucas var ein av desse barna.

Statistikken viser ei samanstilling av sivile internasjonale barnebortføringssaker frå Noreg, som Justis- og beredskapsdepartementet og Utanriksdepartementet har registrert.

Les også Politiet mangler spor etter bortført gutt (6)

Kristel Jektvik, Narvik

Totalt var det snakk om 541 barnebortføringssaker, og 456 av dei var avslutta i løpet av dei 15 åra.

Barnebortføringssaker er avslutta når barnet eller barna er ført attende til bustadlandet basert på ei avgjerd etter ein av Haagkonvensjonane. Det skriv regjeringa.

Det kan vere ei rettskraftig avgjerd om at barnet ikkje skal sendast tilbake, at foreldra er blitt einige om kvar barnet skal bu, eller ved at bortfører vel å reise heim frivillig.

Les også Bortførte Lucas kan komme hjem etter åtte år, men Norge sier nei

Kristel Jektvik og sønnen Lukas

Faren vart sikta

Kort tid etter bortføringa vart barnefaren sikta for brot på straffelovens paragraf 216, å halde ein umyndig person borte frå omsorgspersonen sin.

Både guten og faren blei etterlyst via Interpol. Kripos og Utanriksdepartementet (UD) vart også kopla inn i bortføringssaka.

I 2019 ville faren kome heim til Noreg med sonen frivillig, men då sa UD nei.

Mamma Aadahl har jobbar lenge med å få sonen heim. Ho har hyra advokatar i Libya for å finne sonen. Ho har også reist til landet ved to høve og gjennomført to rettssaker i håp om å få sonen heim. Det har vore mislykka begge gangane.

Advokat Lise-Marthine Jensen

Advokat Lise-Marthine Jensen seier til NRK at mor og son har det bra.

Foto: Ole-Fredrik Lambertsen / NRK

Til NRK seier advokat Jensen at ho ikkje kan seie noko om kva som gjorde at situasjonen løyste seg etter elleve år.