Hopp til innhold

Foreldre ønsker et varslingssystem på skolene

Svært få skoler har et system for å varsle hvis barnet ikke kommer på skolen. Dette har blitt aktuelt etter alle hendelsene der barn er blitt forsøkt lokket med av fremmede.

Brandengen skole i Drammen

Ved Brandenga skole i Drammen er varslingsrutiner tema når FAU møtes i neste uke.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

De siste ukenes hendelser med barn som blir forsøkt lokket med av fremmede menn i bil, bekymrer mange foreldre.

Foreldrene føler seg usikre på om barna deres har kommet frem til skolen som de skal.

De aller færreste skolene har rutiner med å kontakte hjemmene hvis barnet ikke dukker opp på skolen.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Er det en god idè for skolene å innføre et slikt varslingssytem? Delta i diskusjonen nederst i artikkelen.

Innførte ny ordning

Rundt omkring på Østlandet har flere barn fortalt at de er blitt forsøkt lokket med av fremmede menn i biler.

Mange foreldre bekymrer seg nå for om barnet virkelig har kommet frem til skolen. Derfor har enkelte klasser innført en ordning der foreldrene gir beskjed til skolen på morgenen hvis barnet er sykt og dermed må være hjemme.

Denne forpliktelsen går også andre veien; skolen gir beskjed til foreldrene hvis barnet ikke dukker opp på skolen. Ved Hallingstad skole i Lier er denne ordningen innført i SFO, forteller rektor Rune Drangsland.

– I SFO så har vi en praksis på at foreldrene ringer hvis barnet er sykt. Og om vi savner barn i SFO som ikke er innkrysset på morgenen, så blir hjemmet kontaktet. Men det samme gjelder ikke for skolebiten, forklarer han.

– Må diskutere hendelsene

Også på Åskollen skole i Drammen har enkelte klasser innført ordningen, men ikke hele skolen, forteller FAU-leder Birger Orten.

– Det er veldig god kommunikasjon imellom lærer og foreldre stort sett, og da er det ikke lang vei å sende en mail om at i dag blir barnet mitt borte fra skolen. Og det er hendelser hvor barna kommer for sent, hvor det går ganske raskt ut mail om at mitt barn kommer for sent på skolen i dag for eksempel, sier Orten.

I kveld er det FAU-møte på skolen, og en av sakene er nettopp varslingsrutiner.

– Det har blitt ønsket fra foreldre at vi skal ta det opp, så det kommer opp som en sak i dag. Så må man avvente hvilke innspill som kommer og vi må diskutere de hendelsene som vi kjenner til, og kanskje være med på å skape trygghet, sier Orten.

– Utfordrende

– Mange foreldre sender skolen uansett en tekstmelding hvis barnet er sykt hjemme en dag. Men å innføre dette som en forpliktende ordning for hele skolen, kan by på en del utfordringer.

Det sier sekretær i det kommunale FAU i Drammen, Anita Moen Brevik.

– Det er ekstraarbeid og man er helt avhengige av å kunne stole på at de beskjedene blir gitt fra hjemmene. Man er også helt avhengig av at læreren eller den som er ansvarlig, tar imot beskjeden i tide. Om morgenen er det gjerne presset på skolene, så det er sikkert veldig utfordrende å få meg seg alle beskjedene på kort tid, sier hun.

Også ved Brandenga skole i Drammen er varslingsrutiner tema når FAU møtes i neste uke.

– FAU mente at det hadde vært fint og hatt en kontroll på alle barn som kommer og ikke kommer på skolen. Men jeg ser at det ikke er enkelt å gjennomføre dette i praksis, for det er ikke alltid like lett å få tak i foreldre; kanskje er det en vikar i timen om morgenen og det er kanskje fire forskjellige lærere som starter klassen i løpet av uka. Det er veldig logistikkmessig vanskelig, sier FAU-leder ved Brandenga skole i Drammen, Erik Try.