Hopp til innhold

Hytteeiere med hytte i Sverige tapte mot staten i lagmannsretten

Norske hytteeiere med hytte i Sverige fikk ikke medhold i Borgarting lagmannsrett i søksmålet mot staten, men de slipper å betale saksomkostninger.

Svensk torp

SAVNER HYTTA: Over 12.000 nordmenn har fritidseiendommer i Sverige. Dette er hytta til en av saksøkerne, Einar Rudaa.

Foto: Privat

Seks personer står formelt som saksøkere, men i realiteten er det 1000 hytteeiere som nå saksøker staten.

De krever å få overnatte på fritidsboligene sine i Sverige uten å måtte gå i karantene når de kommer tilbake til Norge.

Men Borgarting lagmannsrett har kommet fram til at bestemmelsen ikke er i strid med verken Grunnloven, EMK eller EØS-retten.

Hytteeierne slipper derimot å betale statens saksomkostninger. Grunnen er at retten mener saken har reist prinsipielle spørsmål som det har vært viktig å få prøvd for domstolene.

Oslo tingrett gav hytteeierne medhold i at karantene ikke var godt nok begrunnet, men dommen ble avsagt under sterk tvil.

Staten anket saken lagmannsretten, som altså gav staten medhold.

Skuffet over avgjørelsen

Patrik Knutsson var en av hytteeierne som saksøkte staten. Han har et småbruk i Värmland i Sverige, som han bruker som fritidseiendom.

Han opplevde at hytta ble invadert av mus og at det ble brudd på vannledningen da hytta ble stående tom. Skadeomfanget var på rundt 100.000 kroner, ifølge Knutsson.

I dag er han skuffet over lagmannsrettens avgjørelse.

– Vi har vært frarøvet vårt andre hjem i 15–16 måneder nå. Disse stedene betyr mye for oss, for familie og rekreasjon. Jeg er skuffet over at vi ikke fikk medhold.

Patrik Knutsson

Patrik Knutsson var skuffet da han fikk Borgarting lagmannsretts avgjørelse mandag.

Foto: Kristine Ramberg Aasen / NRK

I løpet av pandemien har de norske hytteeierne fått et unntak fra bestemmelsene der de kan reise på dagsturer for strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn.

– For mange har ikke dette vært mulig fordi man bor for langt unna. Det er ikke tid til å reise fram og tilbake på en dag. Vi forstår ikke hvorfor vi ikke kunne fått et bedre unntak, slik at vi kunne overnattet i det minste, sier Knutsson.

Han sier han vil fortsette med dagsturer til Sverige for å drive vedlikehold inntil det kommer lettelser i karanteneplikten.

Fornøyd Høie

Helseminister Bent Høie vitnet under ankesaken i mai. Han er godt fornøyd med lagmannsrettens avgjørelse. Ifølge Høie var dette en viktig sak for staten, og at det å hindre importsmitte var ett av regjeringens viktigste tiltak for å håndtere pandemien.

– Vi har blant annet lagt merke til at lagmannsretten uttaler at regjeringen har «truffet en rimelig balanse mellom inngrepene i hytteeiernes grunnleggende rettigheter og hensynet til å beskytte liv, helse og økonomi», skriver han i en e-post til NRK.

Bent Høie

Helseminister Bent Høie er glad for Borgarting lagmannsretts avgjørelse i hytteeiersaken. Samtidig håper han at nordmenn med hytte i Sverige snart kan reise over grensa igjen, uten å måtte gå i karantene når de kommer tilbake til Norge.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Den uka er det gjort enkelte lettelser i karantenereglene. Torsdag forrige uke gjorde de unntak fra karantenehotell for dem som er vaksinerte. Og på fredag ga de enda flere lettelser for innreise, karantene i eget hjem og mulighet for å teste seg ut av karantene.

Regjeringen har også sagt at fullvaksinerte nordmenn i løpet av juni trolig kan reise til Sverige uten å måtte gå i karantene når de kommer tilbake til Norge. Det skal komme hytteeierne til gode, tror Høie.

– Både på trinn 3 og 4 vil det bli vurdert lettelser i innreiseregelverket. Vi håper at vi snart kommer dit at personer med hytte i Sverige igjen kan dra dit uten krav om karantene ved hjemreise til Norge, sier han.

AKTUELT NÅ