Hvorfor er Norge hardest rammet?

Norge er hardere rammet av svineinfluensaen enn våre europeiske naboer. Her er tre mulige forklaringer.

Liten jente får svineinfluensa-vaksine

VAKSINERES: Vaksineringen mot svineinfluensa i Norge er i full gang.

Foto: Jose Luis Magana / Scanpix/AP

Så langt har 13 personer i Norge dødd av svineinfluensa. Ifølge Folkehelseinstituttet er det rapportert inn godt over 2 000 tilfeller av svineinfluensa i Norge, og instituttet regner med at så mange som 100 000 nordmenn har eller har hatt sykdommen.

Les også: Her får alle vaksine
Les også: Må utsette hjerteoperasjoner
Les også: 400 nye syke i Oslo-skolen

Flere enn naboene

Det er dramatisk mange flere registrerte både smittede og dødsfall enn naboene våre. Sverige har nær dobbelt så mange innbyggere som Norge, likevel er antall registrerte smittede av svineinfluensaen på i overkant av 600.

Video nsps_upload_2009_10_29_12_36_2_4999.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Danmark, som har nær samme innbyggertall som oss, har rundt 350 registrerte smittede.

Og slik fortsetter det.

Teller vi antall døde er også dette tallet høyere i Norge enn i våre nordiske naboland.

I hele resten av Norden er det registrert tre dødsfall som følge av svineinfluensa.

I Norge har tallet altså kommet opp i 13.

Les: To nye døde av svineinfluensa

Tre forklaringer

Avdelingssjef Egil Lingaas ved Avdeling for sykehushygiene ved Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet sier på generelt grunnlag at det kan være tre potensielle årsaker til forskjellen i tallene.

– Det kan være et statistisk fenomen som skyldes at tallmaterialet vi sitter på er for lite til at det har statistisk signifikans. Dersom vi sammenligner dødstallene her med tilsvarende tall i Storbritannia så er det nokså identisk ut fra folketall, men det skiller seg fra for eksempel resten av Norden. Dersom dette er årsaken, vil dette utjevne seg over tid, sier Lingaas.

Egil Lingaas

TRE POTENSIELLE FORKLARINGER: Avdelingssjef Egil Lingaas ved Rikshospitalet tror smittetallene hos våre naboer kommer til å stige raskt.

En annen forklaring kan være knyttet til tid.

– En epidemi sprer seg sakte i begynnelsen, så går det fortere og fortere. Det kan være at flere er smittet i Norge enn andre steder akkurat nå, og at vi dermed har flere som får den alvorlige varianten. Dette vil, i likhet med ovenstående, utjevne seg etterhvert som epidemien sprer seg stadig raskere også i andre land. Den mest plausible forklaringen er nok en kombinasjon av disse to, sier Lingaas.

Sjekker behandlingen

En tredje forklaring kan være at norske helsemyndigheter og sykehus gir annen behandling av svineinfluensa enn andre steder i Norden og Europa. Dette utredes av helsemyndighetene, men Lingaas holder dette som den minst sannsynlige årsaken til at Norge relativt sett er så hardt rammet.

– Vi vil ta en grundig og systematisk gjennomgang for å finne ut hva som har skjedd med de 13 døde helt fra de ble syke, til dødsfallene. Det gjør vi for å se om det er noe vi kan gjøre annerledes. Det er også slik at vi fra i dag etablerer et nasjonalt intensivregister for å følge de pasientene som får livstruende sykdom. Dette gjør vi for å få en oversikt over effekten av forskjellige behandlinger, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen.

Klokken 14 orienterer Folkehelseinstituttet om status for pandemien.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger