NRK Meny
Normal

HV-ungdom måtte søke dekning

Seks HV-ungdommer måtte søke dekning da en annen HV-avdeling skjøt med MG-3 i deres retning.

Hendelsen fant sted lørdag ved Hengsvann skyte- og øvingsfelt ved Kongsberg, skriver Forsvaret på sine nettsider.

HV-ungdommen fra Oslo og Akershus Heimevernsdistrikt 02 gjennomførte en trening der de blant annet skulle lære utholdenhet i felt over flere døgn. Treningen ble ledet av befal fra samme distrikt.

Samtidig var en avdeling fra innsatsstyrke Gunnerside i Telemark og Buskerud Heimevernsdistrikt 03 på skarpskyting med maskingevær MG-3 i skyte- og øvingsfeltet.

Ifølge Forsvaret måtte ungdommen søke dekning da de oppfattet situasjonen som farlig og fikk varslet øvingsledelsen, som fikk stanset skarpskytingen.

Ingen ble fysisk skadet, men en av ungdommene valgte å avbryte øvelsen og reise hjem.

Undersøkelseskommisjon

Nå skal ​Heimevernet undersøke omstendighetene rundt hendelsen.

Presse og informasjonsoffiser i Heimevernsstaben sier til VG at området hvor øvelsen fant sted skal være svært stort, og det er ikke uvanlig at flere grupper har øvelse samtidig der.

– Alt skal meldes inn og koordineres av den lokale ledelsen, hva som skjedde er slik kommisjonen skal avdekke, sier Christensen til avisen.

Generalinspektøren for Heimevernet har nedsatt en undersøkelseskommisjon som skal avgi sin rapport 16. januar.

Kommisjonen skal blant annet bringe på det rene hendelsens art og omfang, hendelsesforløp og årsak.

Ifølge Forsvaret skal kommisjonen også uttale seg om hva som kan gjøres for å avverge liknende situasjoner i fremtiden.

HV har også inntil rapporten foreligger iverksatt umiddelbare tiltak overfor samtlige HV-distriktssjefer og skolesjefer rundt temaet sikkerhet knyttet til aktivitet i et skyte- og øvingsfelt.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger