NRK Meny
Normal

Høyre: – Det tar fortsatt for lang tid før hjelp fra Forsvaret er på plass

Hårek Elvenes (H) i justiskomiteen på Stortinget vil be om bedre systemer og regler slik at Forsvaret skal kunne hjelpe politiet raskt ved terrorangrep. En øvelse avslørte i vår at det tok over to timer i byråkratiet.

Øvelse Gemini 2013 - beredskapstroppen og FSK

POLITI OG FORSVARSSAMARBEID: Her rykker spesialjegere fra Forsvarets spesialkommando (FSK) og politiets beredskapstropp ut sammen under Øvelse Gemini 2013.

Foto: Daniel Gauslaa / Forsvaret

Reaksjonen kommer etter evalueringen av terrorøvelsen Gemini 2013.

Hårek Elvenes

HØYRE: Hårek Elvenes sitter i justiskomiteen på Stortinget.

Foto: Høyre

– Man må se på om beslutningshierarkiet hele veien fra lokalt politi, innom to departementer og statsråder kan være for lang, sier Hårek Elvenes (H) til NRK onsdag.

Han mener det er for dårlig at det fortsatt er problemer i samarbeidet mellom politi og forsvar to år etter terroren 22. juli.

Som medlem av justiskomiteen på Stortinget er han opptatt av at lærdommen fra Gjørv-kommisjonens rapport må følges opp. I rapporten ble det blant annet pekt på tiden det tar og rutinene rundt det å innhente hjelp fra Forsvaret.

NRK kunne tirsdag fortelle hvordan det i snitt tok over to timer fra politiet ba om hjelp fra Forsvaret til spørsmålet var ferdigbehandlet etter bistandsinstruksen under øvelsen.

Øvelse Gemini var i år lagt til Nordmøre for å trene på å håndtere et mulig terrorangrep mot olje- og gassvirksomheten der. Blant annet ble det øvd på at terrorister tok gisler.

For å aksjonere etter angrep, trusler og gisselaksjoner ble det under øvelsen trent på å be om hjelp fra Forsvaret, så kalt håndhevelsesbistand.

Flere spørsmål om hjelp brukte problematisk lang tid på godkjennelse på veien mellom lokalt politi, departementer og statsråder. I snitt over to timer, viste politiets evaluering av øvelsen.

– Det var ikke godt nok. Situasjonen hadde forandret seg i løpet av tiden det tok å godkjenne bistanden, sa leder av evalueringen Eirik Rosø ved Politihøgskolen til NRK.

Les mer: Øvde på terrorhåndtering uten at aktørene kunne snakke sikkert sammen

Vil ta opp praksis og regler med Justisdepartementet

Høyre-politikeren som sitter på Stortinget forteller at han vil ta opp saken med kolleger i regjeringen.

– Jeg kommer til å ta dette opp med politisk ledelse i Justisdepartementet. Så håper jeg de ser på rutinene og hva som kan gjøres med dette, sier Elvenes.

Etter at Høyre vant valget og dannet regjering med Fremskrittspartiet har Anders Anundsen (Frp) overtatt roret i Justisdepartementet.

Elvenes (H) mener det er helt essensielt at for dårlige regler og praksis ikke må hindre en god innsats mot terror.

– Systemet man har lagt seg på kan være en trussel mot å håndtere terror slik jeg ser det. For resolutt håndtering er helt avgjørende for å kunne takle terrorangrep. Tar det for lang tid kan det gjøre at vi ikke klarer å stoppe terrorister, sier justispolitikeren.

Ikke redd for å gå på akkord med konstitusjonell kontroll

Hovedregelen i grunnloven er at Forsvaret og norske soldater ikke skal kunne settes inn på norsk jord og mot norske borgere i fredstid. Dette bunner blant annet i historien om Menstadslaget da militære ble satt inn mot demonstrerende arbeidere i en arbeidskonflikt i 1931.

Øvelse Gemini 2013: Beredskapstroppen fires ned på Statoils kontorer i Kristiansund

RYKKER INN: Her firer politifolk fra beredskapstroppen seg ned fra et av Forsvarets helikoptre mot Statoils kontorer i Kristiansund.

Foto: Christian Nørstebø / Forsvaret

Dermed må det i dag gjøres politisk unntak hver gang Forsvaret skal settes inn med maktmidler på norsk jord i fredstid. Den politiske involveringen skal sikre konstitusjonell kontroll.

– Hva med den konstitusjonelle kontrollen hvis du mener det må være enklere å sette inn Forsvaret?
– I et demokratisk samfunn må den konstitusjonelle kontrollen være grunnleggende. Samtidig er nok den omstendelige måten å utløse Forsvaret på i dag farget av historikk som stammer fra veldig mange år tilbake og Menstad-slaget. Så vi må fri oss litt fra det historiske feilgrepet, svarer Elvenes (H).

Bistandsinstruksen regulerer hva som må gjøres for at politiet skal kunne få hjelp fra Forsvaret. I instruksen er det organisert slik:

  • lokal politimester må be om hjelp, inkludert en så detaljert beskrivelse som mulig av hva som trengs av støtte fra Forsvaret
  • spørsmålet sendes videre til Politidirektoratet
  • Politidirektoratet behandler anmodningen og videresender til justisministeren
  • justisministeren behandler og sender til Forsvarsdepartementet ved forsvarsministeren
  • forsvarsministeren innvilger til slutt bistand og beskjeden må samme vei tilbake

Politihøgskolens evaluering viser at systemene slik de i dag ofte medfører at politikerne har godkjent konkrete aksjoner med Forsvaret involvert, men når godkjenningen er kommet frem har alt endret seg.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger