Hopp til innhold

Nå endres skiltene: Tror trafikken vil øke med 20 prosent

Fra mandag 6. mai er det ikke lenger lov å kjøre elbil i kollektivfeltene inn mot og i Oslo.

De neste to nettene blir skiltene endret.

– I dag står det «gjelder ikke elmotorvogn uten passasjer 06-09». Teksten «uten passasjer 06-09» blir tapet over, sier Halvard Gavelstad, prosjektleder for trafikk Statens vegvesen.

I tillegg til å påvirke kjøremønsteret for bilister, kan endringen bli merkbar også for dem som tar bussen, ifølge kollektivselskapet Ruter:

*Flere busslinjer vil få et annerledes kjøremønster, blant annet busslinje 37 og regionbussene fra vest.

*Noen busslinjer vil få nye holdeplasser og enkelte holdeplasser legges ned.

*Det kan oppstå forsinkelser på flere avganger, som følge av økt belastning på veinettet.

Vår viktigste anbefaling til de reisende er å la bilen stå og enten ta toget eller benytte trikk eller T-bane, skriver Ruter. Også Statens vegvesen anbefaler folk som kan, om å la bilen stå.

– Vi oppfordrer de som kan, til å reise kollektivt, eventuelt kombinerer det med å sykle og gå, sier Gavelstad.

– Det vil bli betydelig ekstra kø hvis ikke flere reiser kollektivt, for vi vil få opptil 20 prosent mer trafikk i de ordinære bilfeltene når vi flytter elbilene over dit, sier han.

Det gjelder i tre år.

Fra sommeren 2024 til sommeren 2027 stenges Ring 1 (rv. 162) i Oslo sentrum midlertidig. Det skjer fordi Hammersborgtunnelen og Vaterlandtunnelen skal bygges om og oppgraderes.

Ring 1 vil være stengt fra krysset St. Olavsgate i vest til rundkjøringen ved Oslo Spektrum i øst.

Kollektivfelt
Foto: Hallgeir Braastad / NRK