Hopp til innhold

Høyre-kilder til NRK: Vil stemme fritt om abort

Flere Høyre-representanter vil be om å få stemme fritt når den nye abortloven skal vedtas på Stortinget, etter det NRK erfarer.

Erna Solberg Habilitetssakene

Høyre-leder Erna Solberg blir bedt om å legge bort partipisken og fristille gruppa når abortloven skal behandles.

Foto: Javad Parsa

I løpet av våren kommer regjeringen med sitt forslag til endringer i abortloven. Det ligger an til en utvidelse av grensen for selvbestemt abort fra 12 til 18 uker, men foreløpig er det et åpent spørsmål om endringene vil få flertall på Stortinget.

En av grunnene er at det er vanlig at partiene lar sine representanter stemme fritt når samvittighetsspørsmål med vanskelige etiske problemstillinger er oppe til behandling. Ellers stemmer de 169 representantene etter hva som er partiets vedtatte politikk.

Slik er bildet nå:

  • SV, Rødt, Venstre og MDG vil stemme for en liberalisering av abortloven, i tråd med partiprogrammene. Også alle Arbeiderpartiets representanter ventes å stemme i tråd med forslaget fra regjeringen.
  • KrF vil stemme imot, men også i Fremskrittspartiet, Høyre og regjeringspartiet Senterpartiet vil det store flertallet holde på dagens abortlov. Det vil også Irene Ojala i Pasientfokus.
  • Dersom Høyre skulle fristille sin gruppe, øker sannsynligheten for en liberalisering betraktelig.
  • Anslag har vist at det kan være snakk om så få som fem utbrytere fra nei-partiene for å sikre flertall for liberalisering.
I 2024 skal regjeringen legge frem en ny abortlov. Den innebærer retten til selvbestemt abort frem til uke 18. Om den blir vedtatt avhenger av flertall på Stortinget – og det er ikke sikkert.

I 2024 skal regjeringen legge frem en ny abortlov. Den innebærer retten til selvbestemt abort frem til uke 18. Om den blir vedtatt avhenger av flertall på Stortinget – og det er ikke sikkert.

Krever fristilt gruppe

Å fristille stortingsgruppa innebærer at hver enkelt representant får stemme etter egen overbevisning, uten å være bundet av vedtak i partiet eller føringer fra ledelsen.

NRK kjenner til at flere av Høyres stortingsrepresentanter mener partiet bør fristille gruppa når regjeringens abortforslag kommer til behandling. Men ingen av dem vil foreløpig snakke åpent om dette.

Høyres stortingsgruppe har ikke behandlet saken ennå. Helsepolitisk talsperson Tone W. Trøen sier til NRK at hun ikke ønsker å kommentere saken.

Tone Wilhelmsen Trøen

Høyres Tone Trøen

Foto: Martin Fønnebø / NRK

– Vi venter på en varslet sak til Stortinget fra regjeringen, sier hun.

Da NRK spurte Høyre-leder Erna Solberg om saken før påske, var hun inne på det samme: Regjeringen har ikke lagt fram noe forslag for Stortinget ennå.

– Fristilling er et standpunkt som vi tar helt på slutten av behandlingen av en sak, så dette er det altfor tidlig å si noe om, sa Solberg.

Høyre har et landsmøtevedtak om å holde fast ved dagens abortlov. I partiet trekkes dette fram som et argument mot å fristille, altså at partiet nylig hadde en bred behandling av saken.

Les også Gro Harlem Brundtland vil utvide grensen for selvbestemt abort

Gro Harlem Brundtland i Oslo bystyre

Dissens

Men tilhengerne av fristilling i Høyre har andre argumenter på lager. Dette er noen av grunnene til at de ber Erna Solberg legge bort partipisken:

  • Når regjeringen legger fram et nytt forslag, så har saken endret seg og fått ny aktualitet som innebærer at også Høyre må se på dette med nye øyne.
  • Og når abortloven først kan komme til å bli endret, så er det viktig for Høyre å lande på «rett side av historien», som enkelte uttrykker det.

I tillegg kjenner NRK til at det for flere var en smertelig erfaring å måtte stemme mot egen overbevisning og for regjeringens abort-kompromiss med KrF da Høyre sist satt i regjering. Vedtaket som ble gjort i 2019 slo fast at kvinner som er gravide med flerlinger, og som ønsker å fjerne noen av fostrene, først må få saken behandlet i en nemnd.

Det er ikke bare i Høyre at abortdiskusjonen går høyt. Innad i regjeringen er det uenighet mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet, men også internt i Sp finnes dem som ønsker en utvidet grense for selvbestemt abort.

Etter det NRK kjenner til, er planen å fremme et forslag for Stortinget før sommeren. Forslaget kan bli fulgt av en dissens fra Senterpartiet, enten samlet eller ved at enkelte statsråder uttrykker uenighet.

Det er mulig at helseminister Ingvild Kjerkols fratreden, som er ventet å bli formalisert i statsråd om kort tid, vil forsinke denne planen. Men foreløpig har det ikke kommet slike signaler fra regjeringen.

Les også Regjeringen utreder historisk utvidelse av abortloven

Abortutvalg

Utvider grensa

Det var tidligere denne måneden at Kjerkol (Ap) gikk tidligere denne måneden ut og varslet historiske endringer i abortloven fra 1978. Hun mener det er rett å utvide grensa for selvbestemt abort til 18 uker.

– Jeg synes Abortutvalget har levert en god begrunnelse for det. De sier det at å utvide den grensen for selvbestemmelse til 18 uker vil være i tråd med dagens praksis, sa Kjerkol til VG.

Abortuvalget, som ble nedsatt av regjeringen, kom med sin anbefaling før jul. Utvalget gikk også inn for å avvikle abortnemndene fram til uke 18, og i stedet etablere nye nemnder for kvinner som ønsker å ta abort etter uke 18.

KrF mener det vil være uansvarlig å legge opp til å utvide abortgrensen.

– All den tid gravide som vurderer abort først og fremst etterspør tettere og bedre oppfølging, kan ikke løsningen være at gravide skal stå mer alene helt fram til nesten halvgått svangerskap, sa KrF-leder Olaug Bollestad til NRK da Kjerkols avklaring kom.

– Arbeiderpartiets innføring av mer fostertesting har ført til rekordfå fødsler av barn med kromosomvariasjoner i Norge. Nye raske utvidelser av abortloven med mer fostertesting vil øke presset på kvinner og familier som får beskjed om at de venter et barn med en funksjonsvariasjon, framholder hun.

Les også Måtte selv møte i abortnemnd: Er fantastisk glad og lettet over Aps abortvedtak

Anette Garpestad

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken skrev vi at Pasientfokus vil stemme for utvidelse av abortgrensen. Det er ikke riktig, partiet vil stemme for å beholde dagens abortlov. Feilen ble rettet tirsdag klokken 19.22.

AKTUELT NÅ