Hopp til innhold

Regjeringen utreder historisk utvidelse av abortloven

Regjeringen sier onsdag morgen de vil oppnevne et offentlig utvalg som skal gjennomgå abortloven.

Abortutvalg

Regjeringen, med helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, informerte onsdag morgen om at et utvalg skal gjennomgå abortloven.

Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) ledet pressekonferansen.

Med seg hadde hun helsepolitisk talspersoner Hans Inge Myrvold (Sp) og Cecilie Terese Myrseth (Ap).

– For mange kvinner er å avbryte et svangerskap et vanskelig valg. De må derfor få god faglig støtte i tiden før, under og etter. Så viktige spørsmål kan ikke være gjenstand for politisk hestehandel, uttalte helseministeren.

Mulig selvbestemt abort til uke 18

I Norge bestemmer gravide selv om de ønsker å ta abort frem til utgangen av uke 12. Om de ønsker abort senere – opp til utgangen av uke 18 – må aborten godkjennes av en abortnemnd.

I tråd med Hurdalsplattformen vil det nedsettes et utvalg som skal se på abortlovens bestemmelser, oppfølgingen av kvinner som tar abort og alternativer til dagens abortnemnder, skriver Regjeringen selv på sine hjemmesider.

– Dette mandatet er historisk, uttaler Kjerkol.

Regjeringen sier onsdag de vil gi utvalget et mandat om å utrede mulighet for selvbestemt abort opp til utgangen av 18. uke. Arbeidet skal ta 18 måneder.

Det betyr at kvinner selv kan velge å ta en abort til utgangen av 18. uke.

Utvalget skal også utrede et alternativ som er i tråd med dagens grense på 12 uker.

– Utvalget skal vurdere et alternativ til dagens abortnemnder som ivaretar dagens grense for selvbestemmelse ved utgangen av tolvte svangerskapsuke, og et alternativ der grensen for selvbestemmelse utvides, står det i pressemeldingen.

Sp vil ikke utvide

Helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, Hans Inge Myrvold, sier han er glad for å være med på å bidra til at utvalget får gjennomgått abortloven.

Samtidig er han tydelig på hva partiet mener om saken.

– Senterpartiet ønsker å videreføre dagens primærlinje i abortlovgivningen, med selvbestemt abort opp til 12 uker. Det er mye annet som også ligger i dette mandatet, som for eksempel nemndenes rolle.

– Så uansett hva utvalget kommer frem til, ønsker ikke Sp å skyve på grensen?

– Det er helt rett. Vi er villige til å bruke kunnskapsgrunnlaget for å se på andre deler av lovgivningen, svarer Myrvold.

Utvalget skal ha bred kompetanse

Kari Sønderland, jurist og tidligere ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet, skal lede utvalget.

– Jeg er trygg på at hun vil lede utvalget på en trygg og god måte, sa Kjerkol.

Resten av utvalget vil være klart i løpet av kort tid, la helseministeren til.

Det legges opp til at utvalget for øvrig skal ha kompetanse innen blant annet medisinsk etikk, diagnostikk, samt oppfølging og behandling av gravide.

Utvalget skal også ha kunnskap om sykdom og utviklingsavvik hos foster, skriver Regjeringen i en pressemelding.

Utvalget kan forslå endringer i praktisering, lov og forskrift som følge av sine anbefalinger. Utvalget må også vurdere reglene om fosterantallsreduksjoner.

Hans Inge Myrvold (Sp) kaller annonseringen av utvalget en «historisk hendelse».

– Mitt håp er at utvalgets kunnskapsgrunnlag vil gi oss en konstruktiv og verdig debatt, uttaler Myrvold.

Disse føringene legges for arbeidet

  • Samfunnet skal så langt som råd sikre alle barn betingelser for en trygg oppvekst. Samfunnet skal sørge for at alle får etisk veiledning, seksualopplysning, kunnskap om samlivsspørsmål og tilbud om familieplanlegging, slik at antall svangerskapsavbrudd blir lavest mulig.
  • Er det grunn til å anta at fosteret er levedyktig utenfor mors liv, skal tillatelse til svangerskapsavbrudd ikke gis.
  • Medfører svangerskapet overhengende fare for kvinnens liv eller helse, kan det avbrytes uten hensyn til bestemmelsene i loven.
  • Helsepersonell skal fortsatt ha rett til å reservere seg av samvittighetsgrunner mot å utføre eller assistere ved svangerskapsavbrudd.

– For våre oldemødre var abort straffbart. For den som var gravid, og for den som hjalp henne. For oss er det nå historie, men for kvinner i andre deler av verden er det virkeligheten. Når vi nå, med stor bekymring, ser på det som skjer i USA, er det en viktig påminner om at ingenting kommer av seg selv, uttalte Cecilie Terese Myrseth (Ap).

AKTUELT NÅ