Høie får sju nye spørsmål i sykehussaken

Samtidig bestemte kontroll- og konstitusjonskomiteen i dag at de utsetter å ta stilling til om helseminister Bent Høie må stille i en høring rundt sin rolle om fellessykehuset i Nordmøre og Romsdal.

Helseminister Bent Høie

Helseminister Bent Høie (H) får nå flere nye spørsmål knyttet til hans rolle i saken om fellessykehuset i nordmøre og Romsdal. Om kontroll- og konstitusjonskomiteen ønsker en høring på Høie ble det ikke tatt stilling til i dag.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Foreløpig går komiteen inn for en mellomløsning, ved å be helseministeren om svar på åtte nye spørsmål.

– Det begrunnes særlig ut fra den betraktning at Høie sier i sitt svar til Stortinget at det er helt legitimt å gi signaler utenfor foretaksmøter. Vi spør ham helt konkret hvor mye han kan opplyse før det oppfattes som styringssignaler, sier komitéleder Martin Kolberg (Ap).

Samtidig vil kontroll- og konstitusjonskomiteen ta stilling til om de ønsker en åpen høring på Høie på et nytt møte om én uke.

Klargjøre Høies syn

Like før jul sendte kontroll og konstitusjonskomiteen helse- og omsorgsministeren et brev med ti spørsmål for å avklare hans rolle i prosessen.

Tirsdag var komiteen samlet for første gang etter jul for å drøfte saken på nytt. Komiteen valgte verken åpen høring eller å legge vekk saken.

Utover det vil komiteen ha svar på en del spørsmål for å klargjøre statsrådens syn på hva som har skjedd i samspillet mellom Helse Møre og Romsdal og Helse Midt Norge og hva som har skjedd i styrene.

– Det handler spesielt om disse møtene som ikke er karakterisert som styremøter, men som likevel har vært møter. Vi vil ha statsrådens syn på om dette har vært autoriserte møter og om det er en form som han aksepterer, sier Kolberg.

Uformelle møter

Helseminister Bent Høie vil ikke si mye foreløpig, men forteller at han ser fram til å besvare komiteens spørsmål.

– Jeg forholder meg til at kontrollkomiteen ønsker flere svar i prosessen. Og det skal de også få, sier Høie til NRK.

Noe i kritikken av Høie ligger altså i at han kan ha gitt signaler i uformelle møter om at sykehuset skal ligge i Molde.

– Finnes det en grense for hva slags styring man kan gi utenom foretaksmøtene?

– Det er ett av spørsmålene jeg skal svare kontrollkomiteen på, svarer Høie.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger