Hopp til innhold

Historisk lave aborttall i Norge

Aldri har færre tenåringsjenter mellom 15 og 19 år tatt abort i Norge. En prevensjonsrevolusjon er en av årsakene.

Illustrasjonsbilder fra St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim

LAVE TALL: Sammen med Finland har Norge nå de laveste aborttallene i Norden for tenåringer.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Ifølge nye tall fra Folkehelseinstituttet er aborttallene fra 2017 historisk lave. 12 733 aborter er det laveste tallet siden Abortregistret ble opprettet i 1979.

Sammen med Finland har Norge nå de laveste aborttallene i Norden for tenåringer.

Blant årsakene til de lave tallene, er en endring i hva slags prevensjon unge kvinner bruker. Færre bruker p-piller, og flere bruker langtidsvirkende prevensjon som p-stav og hormonspiral.

Innsetting av p-stav

EN AV ÅRSAKENE: En p-stav er en tynn og bøyelig plaststav som settes inn i underarmen. Plaststaven inneholder det syntetiske hormonlignende stoffet gestagen.

Foto: Mette Vollan / NRK

– De siste 15 årene har vi fått flere helsestasjoner for ungdom. Prevensjon har blitt billigere på grunn av subsidiering, i tillegg ser vi spesielt god påvirkning av langtidsvirkende prevensjon, sier overlege Mette Løkeland i Abortregistret til NRK.

I 2015 ble spiral og p-stav inkludert i subsidieringsordningen.

Løkeland mener at de tiltakene myndighetene har satt inn, ser ut til å ha hatt effekt.

Endringer i prevensjonsbruk

Studier har vist at langtidsvirkende prevensjon, som for eksempel p-stav, har den største forebyggende effekten når det kommer til uønskede svangerskap, skriver Folkehelseinstituttet.

De siste årene har antallet resepter på p-stav for kvinner i aldersgruppen 15 til 19 år mangedoblet seg. Mens det i 2008 var registrert 550 p-stavbrukere, er tallet i 2017 så mange som 10 815.

– Unge kvinners kunnskap og ønske om en effektiv og god prevensjon har økt. De velger seg sikrere prevensjon, med mindre sjanse for brukerfeil, sier Løkeland.

Salg av prevensjon 2012 - 2017

Norge

2012

2013

2014

2015

2016

2017

P-stav

9,2

11,3

13,7

20,7

32,1

37,0

Spiral

56,6

55,6

62,2

67,2

76,8

85,3

Kobberspiral

2,1

2,3

2,3

2,6

2,3

2,5

P-piller

227,6

232,0

237,2

223,2

207,5

206,1

Andre prevensjonsmidler

23,1

23,3

22,7

23,6

24,1

23,0

SUM omsetning inkludert alle prevensjonsmidler

318,4

325,5

338,1

337,5

342,9

353,9

12 000 aborter

I 2017 ble det totalt utført 12 733 aborter i Norge. Ifølge Folkehelseinstituttet har abortraten gått ned for alle aldersgrupper – fra 11,0 per 1000. kvinne i 2016 til 10,6 i 2017.

Kvinner mellom 25 og 29 år tar flest aborter. Det er en forskyvning sammenlignet med tall fra foregående år, hvor kvinner i alderen 19 til 24 år har toppet abortstatistikken.

Løkeland forklarer at det skjedde et skifte i tallene i 2008. Tallene på tenåringsaborter gikk ned, og nå har de kvinnene som var 15 år i 2008 blitt 25 år.

– Gruppa blir langsomt eldre, og nå ser vi en parallell forskyvning der tallene går nedover ettersom gruppa tar med seg kunnskapen videre i livet, sier hun.

Ifølge de nye tallene har Finnmark, Oslo og Troms de høyeste abortratene i 2017, med rundt 13,5 aborter per 1000. kvinne i fertil alder. I den andre enden av skalaen er Møre og Romsdal, Aust-Agder og Sogn og Fjordane, med under 8 aborter per 1000. kvinne.

Nesten ni av ti aborter blir utført med piller, og åtte av ti aborter skjer før niende svangerskapsuke.

AKTUELT NÅ