Hopp til innhold

Ny studie: Ingen sammenheng mellom «minipiller» og depresjon

Ny studie finner ingen sammenheng mellom prevensjonsmidler uten østrogen og depresjon. Men verken den nye studien eller Statens legemiddelverk kan «frikjenne» den tradisjonelle p-pillen når det gjelder depresjonsrisiko.

Brett med minipiller av merket Noriday

KAN IKKE KNYTTES TIL DEPRESJON: Ifølge den ferske studien kan ikke prevensjonsmidler uten østrogen, som «minipillene» på bildet, knyttes til økt depresjonsrisiko. Men studien sier ingenting om tradisjonelle p-piller, som inneholder en kombinasjon mellom østrogen og progestin.

Foto: Science Photo Library / Scanpix

En gruppe forskere ved Ohio State University har gjennomgått flere studier om bruk av progestin-baserte prevensjonsmidler fra de siste 30 årene.

Deres undersøkelser viser at det ikke er noen sammenheng mellom bruk av slike prevensjonsmidler – som såkalte «minipiller» – og depresjon.

Dr. Brett Worly, hovedforfatteren bak undersøkelsen, sier mange av hans pasienter vil vite om prevensjonsmiddelet de bruker øker faren for depresjon.

– Denne bekymringen kan få dem til å velge ett prevensjonsmiddel fremfor et annet. Basert på våre funn, burde ikke dette være en bekymring for de fleste kvinner. De bør føle seg komfortable, vel vitende om at de har gjort et trygt valg, sier Worly til CNN.

Minipiller

I nyere tid har enkelte studier vist en sammenheng mellom bruk av hormonbaserte prevensjonsmidler for kvinner og risikoen for depresjon.

I en dansk studie, publisert i det amerikanske legetidsskriftet Jama i 2016, var bruken av antidepressiva noe hyppigere blant kvinnene som brukte hormonell prevensjon, sammenlignet med kvinnene som ikke gjorde det.

Sigurd Hortemo

Overlege Sigurd Hortemo i Statens legemiddelverk.

Foto: Oda Marie Midbøe / NRK

Tradisjonelle p-piller inneholder en kombinasjon av østrogen og det syntetiske stoffet progestin. Et alternativ er minipiller, som bare inneholder progestin.

Overlege Sigurd Hortemo Hortemo ved Legemiddelverket, mener den nye amerikanske studien – publisert i tidsskriftet «Contraception» – er interessant, men sier den ikke kommer til å rokke ved Legemiddelverkets oppfatninger.

Den danske studien fra 2016 fant en sammenheng mellom alle typer prevensjon og bruk av antidepressiva, men det var små forskjeller. Allerede da kommenterte vi at dette ikke var kontrollerte studier.

Statens legemiddelverk mener altså at sammenhengen mellom bruk prevensjonsmidler og depresjon er uavklart.

– Men det er likevel ikke tvil om at noen kvinner som bruker hormonell prevensjon kan oppleve bivirkninger, som nedstemthet og redusert sexlyst. Mellom en og ti prosent opplever slike bivirkninger, sier overlegen.

Innsetting av p-stav

Her setter NRKs reporter Camilla Skanke inn det langtidsvirkende prevensjonsmiddelet p-stav. Unge kvinner setter inn p-stav som aldri før. Her settes den inn i underarmen etter lokalbedøvelse. FOTO/REDIGERING: METTE VOLLAN / NRK

Østrogenfri prevensjon

Hortemo påpeker at Legemiddelverket allerede mener det er flere gode grunner til å velge prevensjon uten østrogen, som for eksempel minipiller, fordi slik prevensjon gir mindre risiko for blodpropp.

– Vi anbefaler derfor alltid at legen vurderer om det er aktuelt å bruke prevensjon uten østrogen.

Hortemo forklarer at grunnen til at mange likevel velger å bruke kombinasjonspiller som også inneholder østrogen, er at man da får bedre kontroll med når blødningen kommer i menstruasjonsperioden.

– Vi skjønner at dette er viktig for mange Om man likevel ønsker å bruke kombinasjonspiller, er vår anbefaling at man bruker en kombinasjonspille med østrogen og levonorgestrel. Disse gir minst økt risiko for blodpropp.

– Etter at vi gikk ut med våre klare råd i 2011, har det vært en merkbar dreining mot de sikreste kombinasjonspillene og prevensjonsmidler uten østrogen, som minipiller og hormonspiral.

Tall fra Apotekforeningen viser en sterk økning i bruken av langtidsvirkende prevensjonsmidler, som p-stav, de siste årene.

Prevensjon

En dansk studie fra 2016 har vist en sammenheng mellom bruk av tradisjonelle p-piller og antidepressiva.

Foto: Anniken Sanna / NRK

AKTUELT NÅ