Hopp til innhold

Hevder vann skattlegges hardere enn olje og gass

Stikk i strid med politiske målsetninger om «det grønne skiftet» skattlegges vannkraft mer enn oljeprosjekter, mener Energi Norge. Ifølge bransjeorganisasjonen blir gode prosjekter skattet i senk.

Zakariasdammen

VANNKRAFT: Bransjen mener lave kraftpriser og et urimelig skatteregime ødelegger for gode prosjekter.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen

CO₂ i atmosfæren
417.2 ppm
1,5-gradersmålet
+1.01°C
Les mer  om klima

Lønnsomheten i vannkraftbransjen er kraftig redusert de siste årene. I følge tall Energi Norge har hentet inn forsvant to tredjedeler av overskuddet i næringen (etter skatt) fra 2014 til 2015.

Historisk lave kraftpriser er en del av forklaringen, men bransjen skylder også på det de mener er et urimelig skatteregime. Vannkraft har i likhet med olje– og gassutvinning egne skatteregler for å sikre at mesteparten av inntektene fra naturressurser går til fellesskapet

– Vi er ikke imot en egen vannkraftskatt, men i dag betaler vi mer enn dobbelt så mye skatt som andre bedrifter. Vi betaler faktisk mer effektiv skatt enn oljenæringen på nesten alle prosjekter, sier Oluf Ulseth i EnergiNorge.

Høyt skattetrykk på vannkraften

Grafene viser i følge Energi Norge hvordan vannkraft i mange tilfeller skattes hardere enn olje og gass.

Foto: EnergiNorge

Grønne prosjekter skrinlegges

Bransjen mener samfunnsøkonomisk attraktive prosjekter går tapt fordi beskatningen er for høy.

I juni ble det kjent at byggingen av Sauland Kraftverk i Telemark utsettes på ubestemt tid fordi eierne ikke fant tilstrekkelig lønnsomhet i prosjektet. Økt skattebelastning ble pekt på som en av årsakene. Og i Ringerike kommune i Buskerud er opprustningen av Hensfoss Kraftverk blitt en økonomisk hodepine for Glitre Energi:

– Et av alternativene vil gi 20 prosent mer kraft og er det overlegent mest samfunnsøkonomiske alternativet. Men med skattebelastningen blir det ikke bedriftsøkonomisk lønnsomt, sier konsernsjef Pål Skjæggestad.

Politisk enighet om vannkraft

Det er bred politisk enighet om at opprustning og modernisering av eksisterende vannkraftverk blir viktig i årene som kommer. I Energimeldingen som ble behandlet i Stortinget før sommeren heter det blant annet:

  • Regjeringen mener det er viktig å ta vare på og utvikle kraftverk som har disse egenskapene, og ønsker at det gjennomføres lønnsomme investeringer, reinvesteringer, opprustning og utvidelse i vannkraft. Formålet er å opprettholde og videreutvikle reguleringsevnen i det norske vannkraftsystemet. Regjeringen legger til grunn at utnyttelsen av vassdragene skjer på en måte som ivaretar viktige miljø- verdier.

Vurderer å endre skatter

Statssekretær Jørgen Næsje

Statssekretær Jørgen Næsje i Finansdepartementet er villig til å se på noen av skattereglene.

Foto: Regjeringen

Statssekretær Jørgen Næsje i Finansdepartementet mener den viktigste ekstraskatten vannkraftnæringen betaler, den såkalte grunnrenteskatten, treffer godt.

– Når inntektene til selskapene går ned, går også skattebelastningen ned. Vi kan ikke sette ned skattene selv om inntektene og overskuddene er lave. Da er det viktig med forutsigbarhet og stabile skatter, sier han, men legger til:

– I dårlige tider vil de inntektsuavhengige skattene som konsesjonsavgift og eiendomsskatt være mye tyngre for selskapene. Skatter som er uavhengig av overskuddet kan ha mindre nøytrale egenskaper, så det kan være grunn til å se på om de er utformet på en hensiktsmessig måte, sier han.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ