Hopp til innhold

Hevder UNE begår saksbehandlingsfeil i EMA-saker

Professor emeritus i offentlig rett ved Universitetet i Bergen, Jan Fridthjof Bernt, hevder en rekke vedtak fra Utlendingsnemnda inneholder saksbehandlingsfeil.

Jan Fridthjof Bernt

KRITISK: Professor Jan Fridhtjof Bernt mener UNE ikke kan treffe vedtak som er til skade for klageren uten å begrunne det.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

NRK har fått se til sammen fem vedtak der klageorganet Utlendingsnemnda i motsetning til Utlendingsdirektoratet ikke tror på klagerens historie i saker som gjelder enslige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan.

Istedet for å anerkjenne at søker har et beskyttelsebehov ved å henvise til internflukt, slik UDI har gjort, mener UNE at klageren kan returneres til hjemprovinsen.

Professor Jan Fridhtjof Bernt mener UNE ikke kan treffe vedtak som er til skade for klageren uten å begrunne det.

– Når man skal endre et vedtak til skade for den som klager, så krever loven at det skal foreligge særlig tungtveiende grunner. Hvis man endrer vedtaket til skade for klager, så skal det skyldes hensynet til andre privatpersoner eller offentlige interesser. Det er jo en skjønnsmessig vurdering, men den må begrunnes, sier Bernt.

Frykter mange ikke får ny behandling

Stortinget bestemte i høst at flere av de såkalte «oktoberbarna» skal få saken sin behandlet på nytt, men det har vært tvil om hvordan vedtaket skal forstås. Et klart kriterium er at søkeren må være henvist til internflukt.

Ine Johannessen

KRITISK: Nestleder i Vergeforeningen Følgesvennen, Ine Johannessen, frykter mange ikke får behandlet saken sin på nytt.

Nestleder i Vergeforeningen Følgesvennen, Ine Johannessen, er verge for flere av guttene som har fått de omtalte vedtakene. Som følge av UNE's omgjøringer, frykter Johannessen at flere av ungdommene hun er verge for ikke vil få saken sin behandlet på nytt:

– Etter Stortingets vedtak den 14. november i fjor, så betyr jo det (vedtaket fra UNE, journ. anm. ) alt. For det vil si at dersom de ikke har med momentet om internflukt fra vedtaket fra UDI, så vil de ifølge Sylvi Listhaug ikke få vurdert saken sin på nytt, sier hun.

Men på spørsmål fra NRK om hvem av de rundt 130 «oktoberbarna» som vil få saken sin behandlet på nytt, svarer statssekretær Torkil Åmland (FrP) at

– Forslagene ble vedtatt uten at de er utredet og gjennomarbeidet på vanlig måte. Derfor må vi gjøre dette i etterkant av Stortingets vedtak. Forslagsstillerne har svart departementet at de ikke ønsker å avklare problemstillingene gjennom brev. Departementet skal følge opp Stortingets vedtak på en rask og god måte.

Avviser saksbehandlingsfeil

Bjørn Lyster i UNE.

AVVISER SAKSBEHANDLINGSFEIL: Kommunikasjonsdirektør Bjørn Lyster i UNE avviser at de har gjort feil i saksbehandlingen.

Foto: NRK

Utlendingsnemnda avviser på sin side at de begår saksbehandlingsfeil i saker som gjelder enslige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan. Det sier kommunikasjonsdirektør Bjørn Lyster, som opplyser at de etter en gjennomgang har funnet 35 vedtak av samme type som de fem NRK har sett.

– Det stemmer ikke at vi gjør om vedtak til ugunst for klagerne. Dette er personer som har fått avslag i UDI først, og så har dette avslaget blitt klaget inn til oss, og så har vi også kommet til at avslaget er riktig, men med en annen begrunnelse, sier han.

Men professor Jan Fridthjof Bernt mener vedtakene er ugyldige:

– Vedtakene må oppheves, og så må man ganske enkelt gå tilbake og gjøre jobben om igjen på en skikkelig måte, og så får man se hva som da blir utfallet, avslutter han.

AKTUELT NÅ