Hopp til innhold

Her opplever studentene høyest forventninger

– Studenter blir faktisk mer motivert av å bli stilt klare forventninger til, sier Nokut-direktør Terje Mørland.

Drumline, Musikkhøgskolen

Håkon Drevland, Geir Strande Syrrist og Simen Brenden spiller såkalt «drumline» i et øvingsrom ved Norges musikkhøgskole. De tror både undervisere og studenter har høye forventninger til hverandre ved skolen.

Norske studenter er i snitt ganske tilfredse med kvaliteten på høyere utdanning, kom det fram da Studiebarometeret ble lansert denne uka.

En del av undersøkelsen måler hvor studentene opplever høyest forventninger fra undervisere.

På de tre første plassene, i oversikten som viser resultater per studieinstitusjon, kommer:

 1. Arkitekt- og designhøgskolen og Politihøgskolen
 2. Norges musikkhøgskole
 3. Kunsthøgskolen i Oslo og Westerdals Oslo ACT

Studenter NRK møter ved musikkhøgskolen tror ikke lærerne er de eneste som har høye forventninger, de stiller også høye krav til seg selv.

– Det er konstant et press for å komme på det nivået man ønsker å være på, sier Håkon Drevland bak en marimba i et øvingsrom ved musikkhøgskolen.

Han går på linja for «utøvende klassisk» ved musikkhøgskolen, med slagverk som hovedinstrument. Drevland sammenlikner musikerlivet med toppidrett.

– Man skal hele tida prestere på sitt beste, sånn er det her også. Man vil jo gjøre det best mulig, og vise til andre at man er god nok til å leve av musikken, sier han.

Forventninger gir motivasjon

Terje Mørland i NOKUT.

– Det er viktig å gjøre det vi kan for å få motiverte studenter. Det å stille klare forventninger viser seg å være en nøkkelfaktor, sier Terje Mørland, direktør i Nokut.

Foto: NOKUT

Terje Mørland, direktør i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut), sier de har funnet en sammenheng mellom opplevelse av høye forventninger til studentene og deres motivasjon.

– Vi har funnet at studenter faktisk blir mer motivert av å bli stilt klare forventninger til. Og motivasjon gjør at de bruker mer tid på studiene, som er viktig for å få resultater, sier han, og oppfordrer alle studieinstitusjoner til å stille tydelige krav til studenter.

Mørland tror ikke det er tilfeldig at akkurat disse institusjonene kommer på topp. Han tror at små gruppestørrelser på studiene bidrar til studentenes opplevelse av høye forventninger.

– Det gjør det nok lettere å være tydeligere på hvilke forventninger det er til studentene, både fra start og gjennom studiet. Dette er også spesialiserte studier som rekrutterer veldig godt kvalifiserte studenter som har jobba for å komme inn på det studiet, sier han.

Nokut anbefaler vanligvis å sammenlikne studetyper heller enn institusjoner, men Mørland mener det i dette tilfellet også gir mening å sammenlikne institusjoner.

Disse studietypene opplever lavest forventninger

Resultatene per studietype viser at studenter innen følgende fagområder skårer høyest:

 1. Politi
 2. Odontologi
 3. Kunst
 4. Sykepleie

Musikkhøgskolens studenter er med i kategorien kunst.

Marimba

ØVE: – Jeg har selv kjent på følelsen når jeg skal ha time med lærer, at nå skal jeg prestere og spille fletta, sier Håkon Drevland. Her trakterer han instrumentet marimba.

Foto: Margrete Konstad / NRK

Studenter innen disse utdanningstypene skårer lavest på indeksen om forventninger:

 1. Samfunnsøkonomi
 2. Matematikk og statistikk
 3. Psykologi
 4. Sivilingeniør

Musikerne i øvingsrommet på musikkhøgskolen tipper det kan komme av mangel på personlig oppfølging.

– Jeg ser for meg at de mangler personlig oppfølging, at de føler de blir sett. For det synes jeg vi blir, i aller høyeste grad. Vi har jo enkelttimer med lærerne, de følger oss veldig nøye. Jeg synes egentlig bare det er fint, sier Simen Brenden.

Slagverk-kollega Geir Strande Syrrist tror opplevelsene av høye forventninger også handler om hvilken bransje studentene skal inn i etter studiene.

– Hele musikkbransjen er mye press, med mye konkurranse og ikke mange jobber. Det er klart man kjenner jo på det presset også. Det gjør det enda viktigere å prestere, sier Syrrist.

AKTUELT NÅ