Disse bruker minst tid på studiene

Språk– og sosiologistudenter bruker minst tid på studiene, mens arkitektur– og tannlegestudentene bruker mest. Det kan ha en god forklaring, mener professor.

Lesesal i Arne Rettedals Hus ved Universitetet i Stavanger

LESEPRESS: Det er stor variasjon mellom ulike studieretninger når det gjelder hvor mye tid studentene bruker på fag. Bildet fra Universitetet i Stavanger er tatt i en annen sammenheng.

Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

Norske studenter bruker i snitt 34,9 timer i uka på studiene sine. Tidsbruken har ligget stabilt over tid, men variasjonen mellom ulike studieretninger er stor, ifølge det ferske Studiebarometeret som ble offentliggjort i dag.

For mens studenter innen arkitektur og odontologi (tannlegestudiet) i snitt oppgir at de bruker om lag 49 timer i uka på studiene, ligger studenter innen sosiologi og språk på rundt 26 timer i uka.

Her er noen av studieretningene der studentene i snitt bruker flest timer i uka på studiene:

  • Odontologi - 49,3
  • Arkitektur - 48,8
  • Medisin - 43,9
  • Politi - 43,6

..og her er de retningene der studentene i snitt bruker færrest timer i uka på faglig arbeid:

  • Idrett - 27,7
  • Pedagogikk - 27,5
  • Sosiologi - 26,3
  • Språk - 26,0

Forskjellen i tidsbruk blant studenter innen samme fag kan (naturlig nok) variere betydelig.

– Rom for høyere læringstrykk

Iselin Nybø fra Venstre er statsråd for høyere utdanning

SER POTENSIALE: Forsknings– og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) mener enkelte studier kan øke «læringstrykket».

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Statsråd for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø (V), sier regjeringen er opptatt av å ha heltidsstudenter. Samtidig mener hun det ikke finnes ett svar på hvor mange timer i uka som er «nok» å bruke på fag.

– Men dette studiebarometeret viser at det er studier hvor det er rom for et høyere læringstrykk enn det tidsbruken gir uttrykk for, sier Nybø til NRK.

Hun trekker også fram at det innen samme studieretning kan være store variasjoner mellom ulike studiesteder når det gjelder hvor mye tid studentene bruker på fag.

– Her må hvert enkelt studiested bruke dette verktøyet, se hvem som gjør det bra og lære av dem, sier hun.

Ikke nødvendigvis late

Anniken Hagelund er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

IKKE BEKYMRET: Professor Anniken Hagelund ved Universitetet i Oslo mener det kan være gode grunner til at studenter bruker færre timer i uka på fag enn snittet.

Foto: Tron Trondal / UiO

Sosiologistudentene er blant dem som i snitt bruker færrest timer i uka på fag (26,3 timer i uka).

Professor Anniken Hagelund ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, mener et lavt timetall ikke trenger bety at studentene er late.

– Jeg tror det særlig er sånn at på en del av de friere studiene – der studentene er opptatt av å finne ut hva de skal bli – så kan det være de synes det er viktigere å skaffe bredere erfaring, sier Hagelund til NRK.

Hun sier karriererådgivere ved universitetet er opptatt av at studentene skal skaffe seg bred erfaring.

– Det er sjelden slik at en arbeidsgiver kun er ute etter en person som har master i sosiologi, de vil gjerne ha folk med praktisk erfaring fra feltet sitt. Det gjør at de står sterkere, sier professoren.

Hagelund opplyser for øvrig at sosiologistudentene i Oslo i snitt bruker omtrent like mange timer i uka på studier som landsgjennomsnittet, henholdsvis 33 t/uke for bachelorstudentene og 35 t/uke for masterstudentene.

– Vi har en bedre søkning enn de andre sosiologi-instituttene. Flere søkere betyr kanskje at vi får de mest motiverte studentene, sier hun.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger