Uenige med politimesterne: Her vil fire av fem bevæpne seg

GRØNLAND POLITISTASJON (NRK.no): Ved ordensavdelingen i en av Norges mest belastede politikretser, ønsker fire av fem tjenestemenn generell bevæpning.

Politi på Grønland

Kristian Rasmussen og Stein Elvsveen er tillitsvalgte på Grønland politistasjon. De forteller at de fleste som jobber i ordenstjenesten ved stasjonen ønsker generell bevæpning.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Politi med våpen

De tillitsvalgte på Grønland tror ikke et våpen på hofta vil føre til dårligere kontakt med publikum. De har tatt dette bildet, for å vise hvordan generell bevæpning vil se ut i praksis.

Foto: Adnan Naeem / NRK

– Publikum har en forventning om at politiet skal komme så fort som overhodet mulig for å bistå i vanskelige situasjoner. Da mener vi at permanent bevæpning vil få ned responstiden, spesielt på de oppdragene hvor det er behov for å ha våpen med seg, sier Per Erik Ommundsen, sekretær i Oslo politiforening, til NRK.no.

NRK.no har de siste ukene satt søkelyset på den borgerlige regjeringens forslag om å åpne for generell bevæpning i de politidistriktene «der politiet selv mener dette er den beste løsningen».

Som NRK tidligere har meldt sier ingen av politimesterne at de ønsker en generell bevæpning av politiet i sitt distrikt.

Dette er imidlertid ikke en oppfatning som deles av alle som jobber i politiet. Særlig blant dem som jobber i det ordinære politiet, altså i operativ tjeneste, er andelen av dem som ønsker bevæpning høyere.

I en undersøkelse gjennomført ved på Grønland politistasjon i 2012, svarte over 80 prosent at de ønsket generell bevæpning. 96 av de 100 operativt ansatte ved landets største politistasjon svarte på undersøkelsen.

Undersøkelsen ble initiert og gjennomført av en av de tillitsvalgte stasjonen. Per Erik Ommundsen, sekretær i Oslo politiforening, viser til samfunnsoppdraget når han skal forklare hvorfor politibetjentene som er mest ute på gata, ønsker å gå med våpen på hofta til enhver tid.

– Kjenner det mest på kroppen

Per Erik Ommundsen

Per Erik Ommundsen, sekretær i Oslo politiforening, mener generell bevæpning er viktig for å kutte ned på responstid.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

I en undersøkelse gjennomført av NRK i juni i år, svarte 45 prosent at Grønland var det området i Oslo der man følte seg mest utrygge. Kristian Rasmussen, tillitsvalgt ved Grønland politistasjon, forklarer at de siste tallene han kjenner til viser at 26 prosent av alle ran begått i Norge, foregår i Grønland politikrets.

Rasmussen tror dette er noe av grunnen til at flere av de operative tjenestemennene her ønsker bevæpning, enn ellers i Norge.

– Dette er en aktiv stasjon, hvor man kanskje kjenner dette mer på kroppen enn andre steder, sier Rasmussen, som selv har vært i operativ tjeneste siden 1999.

Mindretall på landsbasis

Tallene fra undersøkelsen på Grønland fra 2012, står nemlig sterk kontrast til en større undersøkelse initiert av Politiets Fellesforbund i 2011.

I denne undersøkelsen svarte kun rundt 20 prosent av 3631 spurte blant politiets innsatspersonell fra hele landet at de ønsket fast bevæpning.

60 prosent av innsatsmannskapene svarte «nei» på spørsmålet om de ønsket generell bevæpning. I denne undersøkelsen var andelen «ja» ved Grønland politistasjon 40 prosent, høyest i Norge.

De tillitsvalgte ved Grønland tror imidlertid en ny undersøkelse ville gitt andre svar.

– Jeg skulle gjerne hatt en undersøkelse som var ferskere på landsbasis, der man skilte på orden – og ikke orden, altså de som jobber ute aktivt, og ikke, sier Rasmussen, som tror mye har forandret seg på to år.

– Ting utarter så fort nå. Noe som i utgangspunktet ikke fremstår som alvorlig, kan plutselig ta en helt annen vending når man står midt oppi det, sier Rasmussen.

I motsetning til Ommundsen har han ikke vært i situasjoner der et våpen kan ha gjort en forskjell når det gjelder liv og død. Likevel er det flere situasjoner Rasmussen mener kunne ha blitt løst enklere med bevæpning.

– Samtidig hadde det vært en fordel å være i forkant av det, og ikke vente til en politimann har fått en kniv i ryggen, liggende over våpenskrinet.

Fire minutter ekstra

Hans Sverre Sjøvold

Oslo-politimester Hans Sverre Sjøvold har tidligere sagt til NRK at han ikke ønsker generell bevæpning i sitt distrikt.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Han får støtte av Stein Elvsveen, også han tillitsvalgt ved politistasjonen. I motsetning til flere av politimesterne NRK har snakket med, synes han ikke ordningen med fremskutt lagring gir god nok tilgang til våpen.

Ordningen med å ha våpen innelåst i tjenestebilen er nå innført på landsbasis, men har vært i bruk ved Grønland så lenge de tillitsvalgte kan huske.

Elvsveen mener det er lite fokus på hvor lang tid det tar å bevæpne seg på vei til et oppdrag, selv med våpen liggende i bilen. Nye tall fra Politidirektoratet viser at politiet i Norge i snitt bruker 23 minutter på å rykke ut til alarmoppdrag.

– Da er det veldig mange ting jeg heller vil bruke tid på, enn å måtte finne riktig nøkkel, låse opp et skrin det kan være vanskelig å låse opp, og lade opp våpenet for meg selv, sjåfør og kanskje en tredjemann.

Elvsveen påpeker at denne prosessen gjerne foregår i utrykningshastighet.

– Løsningene vi har nå er ikke optimale når det gjelder responstid. Vi bruker to, tre, fire minutter ekstra. Det høres banalt ut, men i en krisesituasjon er det forferdelig lenge, sier Ommundsen.

Politimesterne uenige

Johannes Knutsson

Politihøyskole Johannes Knutsson mener det er en svært dårlig idé at politiet bevæpner seg.

Foto: Politihøyskolen / Presse

NRKs ringerunde viste at også Oslo-politimester Hans Sverre Sjøvold er blant dem som ikke ønsker generell bevæpning. Rasmussen tror noe av grunnen er at politiet i Norge «er styrt av jurister, som mangler operativ erfaring».

– Derfor mener vi det er viktig å høre på argumentene fra dem som går i de «operative skoene» hver dag, utdyper Ommundsen.

Ønsket om bevæpning deles imidlertid av Politiets Fellesforbund. Under landsmøtet i 2012 stemte 71 mot 53 delegater for forslaget om generell bevæpning.

Leder for Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, sier han tar politimesternes synspunkt til etterretning. Han mener likevel det er behov for «et ekstra verktøy i verktøykassa».

Politi med våpen på hofta

De tillitsvalgte på Grønland mener tjenestevåpenet er så lite synlig, at det ikke vil gjøre noen forskjell fra eller til i kontakten med publikum.

Foto: Adnan Naeem / Politiet

Skytes seks ganger mer

Blant dem som er svært kritiske til at politiet bevæpnes, er forsker Johannes Knutsson, ved Politihøyskolen.

Det svenske politiet har vært bevæpnet siden 1965. Ifølge Knutsson løsner politiet i Sverige skudd seks ganger så ofte som sine norske kolleger. Dette fører til at noen blir drept i skuddveksling med politiet tre ganger så ofte som i Norge.

På bakgrunn av dette mener Knutsson det er «rimelig å forvente» at flere kommer til å bli drept og skadd i Norge, dersom politiet her bevæpner seg. Ved Grønland etterlyser man mer forskning, som også tar for seg andre land enn Sverige.

De har heller ikke tro på at mer bevæpning vil føre til større avstand til publikum.

– Vi har et utstyrsbelte, jeg tror ikke et våpen på hofta ville gjort så mye fra eller til. Det tror jeg i så fall ville vært et forbigående problem, som man hadde måttet vende seg til, sier Rasmussen.

Både han og de andre ved Grønland politistasjon er imidlertid enige med flertallet av politimesterne når det gjelder én ting: Om at reglene for bevæpning må være det samme i hele landet.

Dette er ikke en vurdering som deles av justisminister Anders Anundsen (Frp). Han mener det er naturlig at hvert distrikt selv bestemmer, og sa til NRK.no i forrige uke at spørsmålet om bevæpning er høyt prioritert.

– Det er en del av regjeringsplattformen vi begynner å jobbe med ganske raskt. Vi kommer tilbake til den konkrete måten å gjøre dette på.

Anders Anundsen

Justisminister Anders Anundsen har varslet at spørsmålet om generell bevæpning er noe han vil se på raskt.

Foto: Øijord, Thomas Winje / NTB scanpix

SISTE NYTT

Siste meldinger