Ingen av politimesterne vil ha mer bevæpning

22 «nei». 5 «vet ikke». 0 «ja». Slik svarer politimesterne på de borgerliges forslag om generell bevæpning i deres distrikt.

Politi

Ingen av de 27 politimesterne i Norge, sier de ønsker en generell bevæpning i av politiet i sine distrikt, til tross for forslaget fra den borgerlige regjeringen. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

Foto: Fjeldstad, Knut, Knut Fjelstad / SCANPIX

Denne uken la Høyre og Fremskrittspartiet fram sin regjeringsplattform for de neste fire årene. I kapittelet om justispolitikk, heter det at man skal «åpne for generell bevæpning i de politidistriktene der politiet selv mener det er den beste løsningen».

Det skal altså bli opp til politidistriktene selv å avgjøre om den generelle regelen skal være at politiet bærer våpen synlig på kroppen til enhver tid.

En ringerunde NRK har gjort viser imidlertid at ikke noen av politimesterne i de 27 politidistriktene i Norge ønsker et politi med full bevæpning.

22 av 25 spurte politidistrikt svarer «nei» på spørsmålet om man ønsker generell bevæpning. Fem politidistrikt svarer at de er usikre, eller at de ikke har gjort seg opp en mening om spørsmålet.

Ingen av politimesterne sier at de ønsker at utgangspunktet skal være et politi som er bevæpnet i det de går ut av patruljebilene.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Siv Jensen og Erna Solberg

I regjeringsplattformen til Siv Jensen og Erna Solberg åpnes det for en generell bevæpning av politiet.

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

– Barn skal ikke møtes med våpen

Blant dem som ikke ønsker generell bevæpning i sitt politidistrikt, er Hans Vik i Rogaland. Politimesteren, som blant annet har storbyen Stavanger i sitt distrikt, er redd for at generell bevæpning vil gjøre at politiet får en dårligere kontakt med publikum.

– Hvorfor ønsker ikke du generell bevæpning i ditt distrikt?

– Jeg vil svare med et bilde; Når politiet skal hilse på et barn, så bør det barnet møte en hånd, ikke et våpen, sier Vik.

Han frykter også, i likhet med flere andre politimestere, at generell bevæpning kan føre til at konflikter tilspisser seg fortere.

– Konsekvenser av dette er at vi altså mister det sivile preget, og at det kan skape farlige situasjoner. Man risikerer at det blir et våpenkappløp, sier Vik.

Artikkelen fortsetter under videoen.

Ingen politimestere vil ha generell bevæpning

Morgennytt: Ingen av landets politimestre ønsker generell bevæpning.

Mangler trening

Han får støtte av politimesterne som har ansvaret for de største byene i Oslo. Politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, sier til NRK at han ikke vil ha en generell bevæpning i av politiet i hovedstaden.

Han legger til at dette vil stille ytterligere krav til politiets trening.

– En avgjørelse om generell bevæpning vil få store konsekvenser for utdanning og trening. En slik endring må begynne under utdanningen av studentene på Politihøgskolen, sier Sjøvold.

I 2012 viste en kartlegging at over halvparten av de vel 11.000 politiutdannede som jobber i politiet i Norge i dag, mangler godkjenning for å utføre ordenstjeneste, bære våpen eller delta i væpnede aksjoner.

De største sier nei

Heller ikke i storbyen Bergen ønsker man at politiet skal være bevæpnet i større grad enn i dag. Konstituert visepolitimester i Hordaland, Gunnar Fløystad, sier at det per i dag finnes andre løsninger man mener gir god nok beredskap, som fremskutt lagring (se faktaboks).

Han får støtte av Nils Kristian Moe, politimester i Sør-Trøndelag politidistrikt. Han har blant annet Norges tredje mest folkerike by – Trondheim – i sitt ansvarsområde.

– Jeg kan ikke se at det er så veldig mye mer å tjene på å ha en generell bevæpning. Jeg mener vi løser oppdraget vårt på en god måte slik det er i dag, sier Moe.

Flere skyteepisoder i Sverige

NRK har også spurt politimesterne om hva man tror konsekvensene mer bevæpning vil bli. Flere svarer som Vik i Rogaland, og sier de frykter at dette vil føre til et økt konfliktnivå.

– Jeg ønsker et politi med et sivilt preg, og frykter at en generell bevæpning vil medføre økt bruk av våpen. Det ser man til dels i Sverige, sier politimester Ingrid Wirum i Asker og Bærum politidistrikt til NRK.

Politimester Hans Sverre Sjøvold

Politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, sier man ikke ønsker en generell bevæpning i hans distrikt.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Norge er per i dag det eneste landet i Norden som ikke har et politi med full bevæpning.

Ifølge professor Johannes Knutsson ved Politihøyskolen, skyter politiet i Sverige seks ganger så ofte som her til lands, hvis man også tar hensyn til befolkningsmengden.

Enkelte av politimesterne mener også at et politi som bevæpner seg i større grad, kan føre til et våpenkappløp med kriminelle.

– Hvis vi bevæpner oss først, vil det eskalere situasjonen, og andre vil bruke det mer. Det sender et signal om et samfunn man ikke har per i dag. Vi trenger ikke vise en slik våpenstyrke, sier Trond Prytz, politimester i Nord-Trøndelag.

«Lavest mulig konfliktnivå»

Også Moe i Sør-Trøndelag mener politiet i Norge har god tradisjon for å løse oppgavene med «lavest mulig konfliktnivå».

– Man kan tenke seg at dette endres med en generell bevæpning, og at man får flere skyteepisoder. I andre land med generell bevæpning er det flere skyteepisoder, selv om det er vanskelig å slå fast at disse landene er direkte sammenlignbare, sier Moe.

Han legger til at han ikke kjenner til hvorfor et land som Sverige har flere skyteepisoder enn i Norge. Også Johan Brekke i Søndre Buskerud politidistrikt er skeptisk, også han viser til undersøkelser fra våre naboland.

– Gjennomført forskning ved Politihøgskolen viser at generell bevæpning i Danmark og Sverige medfører at det oftere ble benyttet våpen i tjenesteøyemed enn hva tilfellet var i norsk politi, sier Brekke.

– Fremskutt lagring godt nok

Nils Kristian Moe

Politimester i Sør-Trøndelag, Nils Kristian Moe, er redd en generell bevæpning vil gjøre at politiet mister sitt sivile preg.

Foto: Aksel Kroglund Persson / NRK

1. oktober gjorde en endring i politiets våpeninstruks det slik at alle bilpatruljer skal ha skytevåpen lagret i tjenestebiler. Denne ordningen, kalt «fremskutt lagring», trekkes fram av flere av politimesterne som en tilstrekkelig bevæpning av politiet i Norge.

– Vi har et godt utbygd system nå med fremskutt lagring i bilene. Det passer godt i vårt distrikt, sier politimester Rita Kilvær i Telemark politidistrikt.

Også Arnstein Nilssen, politimester i Nordmøre og Romsdal politidistrikt, mener fremskutt lagring gir en god nok tilgang til våpen.

– Tjenestemannen har tilgang til våpen slik det er i dag. Jeg ser ikke meningen med at politiet i Nordmøre og Romsdal skal gå med revolver på hofta, sier Nilssen.

Fellesforbundet uenige

NRKs undersøkelse viser også at politimesterne er uenige med den største fagforeningen i politiet, Politiets Fellesforbund (PF). I en avstemning gjort på landsmøtet til PF i fjor, svarte 71 av representantene ja til generell bevæpning.

53 stemte mot, noe som også var forbundsstyret og tidligere leder Arne Johannessens innstilling.

Politidistriktene som sier til NRK at de ikke har tatt stilling til forslaget – eller ønsker å avvente situasjonen – er Østfold, Søndre Buskerud, Haugaland og Sunnhordland, Romerike og Vestoppland politidistrikt.

Verken Høyre eller Frp har hatt anledning til å kommentere denne saken.

Ingrid Wirum

Politimester Ingrid Wirum i Asker og Bærum politidistrikt frykter at en generell bevæpning av politiet vil føre til økt bruk av våpen.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger