Hopp til innhold

– 22. juli viser at det samme må gjelde for alle

Flertallet av politimesterne i Norge mener spørsmålet om bevæpning ikke kan avgjøres lokalt.

Arne Hammersmark

Politimester i Gudbrandsdal politidistrikt mener er soleklar på at det ikke bør være opp til hvert enkelt politidistrikt å avgjøre spørsmålet om generell bevæpning.

Foto: Scanpix, Hansen, Alf Ove

Politimester Hans Sverre Sjøvold

Oslo-politimester Hans Sverre Sjøvold liker ikke tanken på at bevæpning skal avgjøres lokalt.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

I regjeringsplattformen til den borgerlige regjeringen heter det at man vil «åpne for generell bevæpning i de politidistrikter der politiet selv mener det er den beste løsningen».

Av 27 politidistrikter i Norge, sier 22 at til NRK at man ikke ønsker en generell bevæpning av politiet i sitt distrikt.

15 av politidistriktene sier også at de mener forslaget om at det skal være opp til hvert enkelt politidistrikt å bestemme om politiet skal bevæpne seg, er en dårlig løsning.

Blant dem er Arne Hammersmark, politimester i Gudbrandsdal politidistrikt.

– Hvis man har lest rapportene etter 22. juli, så skriker disse etter en standardisering. Politi må standardisere sine prosedyrer for alt, slår Hammersmark fast.

Politianalysen er blant dokumentene som har skullet gi et svar på hvordan man skal løse utfordringene i norsk politi, etter terroraksjonen for drøye to år siden.

I denne legges det blant annet vekt på at «standardiserte arbeidsmetoder» er et av områdene der utvalget ser «betydelige behov» for endring.

– Kan ikke være opp til hver enkelt

Johan Brekke

Johan Brekke i Søndre Buskerud politidistrikt.

Foto: Tone Merete Lillesvangstu / NRK

Hammersmark mener det er «åpenbart» at reglene for bevæpning bør være de samme i hele landet.

– Man kan ikke ha et system der den ene politimesteren kan beslutte generell bevæpning, mens den andre ikke gjør det. Det må være standardisert fra direktorat og departement, slik at det blir et felles regelverk i hele Norge, sier Hammersmark.

Gudbrandsdal politidistrikt er et av Norges minste, med 130 ansatte. I andre enden av den skalaen, finner man Oslo politidistrikt, med sine 2300 ansatte.

Politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, er imidlertid enig med sin kollega i Gudbrandsdal. Heller ikke han mener det bør avgjøres lokalt om politiet har full bevæpning, eller ikke.

– Enten er politiet bevæpnet, eller ikke. Et bevæpnet politi må ha en plikt til å bære våpen. Slik er det i andre land. Vi kan ikke ha et system hvor en så grunnleggende endring overlates til den enkelte politimester, sier Sjøvold til NRK.

«Ett politi»

Sjøvold får støtte av politimesterne som har ansvaret for de største byene i Norge. Gunnar Fløystad er konstituert visepolitimester i Hordaland, og er negativ til de borgerliges forslag.

– Det er en fordel hvis det er et generelt regelverk rundt dette. I vårt høringssvar til Politianalysen er man opptatt er man opptatt av at vi er «ett politi», og at man har de samme forutsetningene, sier Fløystad.

– Definitivt. Det bør være et felles, sentralisert regelverk med sentrale kriterier når det gjelder bevæpning, sier politimester Hans Vik i Rogaland til NRK.

Flere av politimesterne NRK har snakket med viser også til at det i dag finnes et regelverk som regulerer bruken av våpen for politiet i Norge, altså politiets våpeninstruks.

Våpen i bil

Arnstein Nilssen

Arnstein Nilssen i Nordmøre og Romsdal slakter den nye regjeringens forslag.

Foto: Fjeldstad, Knut / SCANPIX

Våpeninstruksen ble nylig endret, og det gis nå anledning til såkalt «fremskutt lagring» av våpen i bil.

«Endringen innebærer at det skal være obligatorisk fremskutt lagring av skytevåpen i bilpatruljer i alle politidistrikt med virkning fra 01.10.2013», skriver Politidirektoratet på sine hjemmesider.

– Det er ett regelverk som regulerer politiets bruk av våpen, og det er for tiden under revisjon. Etter min vurdering bør det være likhet hva angår bevæpning av norsk politi, og samme regler i alle politidistrikt, sier Johan Brekke, politimester i Søndre Buskerud politidistrikt.

– Kan være lokale variasjoner

Det er imidlertid ikke alle politidistriktene som er uenige i at spørsmålet om bevæpning bør kunne avgjøres lokalt. 10 av politidistriktene sier de ikke har gjort seg opp noen klar mening om spørsmålet, mens Sogn og Fjordane og Øst-Finnmark åpner for lokale variasjoner.

– Det bør være et felles utgangspunkt i bunn, men kanskje med lokale variasjoner, ut ifra behov. Dette fordi forholdene i Norge så forskjellige, sier Ellen Katrine Hætta, politimester i Øst-Finnmark.

Blant dem som ikke tar stilling til spørsmålet viser også flere til Politianalysen, og forlaget om å kutte antallet politidistrikt ned til seks.

Politimester i Nordmøre og Romsdal, Arnstein Nilssen, skjønner på sin side ikke hvordan Frp og Høyre har kommet frem til sitt forslag om bevæpning.

– Vi kan ikke ha bevæpning i et politidistrikt, og ikke i et annet. Jeg er helt uenig i den vurderingen som er gjort, og skjønner ikke hvordan de har kommet fram til det, sier Nilssen til NRK.

Verken Høyre eller Frp har hatt anledning til å kommentere denne saken.

Ellen Katrine Hætta

Ellen Katrine Hætta i Øst-Finnmark mener det er grunnlag for lokale variasjoner når deg gjelder bevæpning.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK
Ingen politimestere vil ha generell bevæpning

Reportasje: Ingen politimestere vil ha generell bevæpning.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger