Hopp til innhold

– Det har skjedd en utvikling i samfunnet, og det er beklagelig

Politiets Fellesforbund går imot landets politimestere, og ønsker en generell bevæpning av politiet i Norge.

Bolstad og genrell bevæpning

Sigve Bolstad er leder i Politiets Fellesforbund, og ønsker generell bevæpning av politiet i Norge. Generell bevæpning gjelder i utgangspunktet våpen synlig på kropp. I dag har politiet mulighet til å lagre maskinpistoler av typen MP5 i tjenestebilene.

Foto: NRK/Helge Carlsen / SCANPIX/NRK

I sin regjeringsplattform legger de borgerlige opp til at hvert enkelt politidistrikt kan bestemme om de ønsker generell bevæpning. NRK har snakket med alle politidistriktene i Norge, og svaret de gir Erna Solberg og Siv Jensen er negativt.

22 av 27 politimestere i Norge sier nei til generell bevæpning i sitt distrikt. 5 svarer at de ikke har tatt stilling til spørsmålet, ingen mener det er en god idé.

Politiets Fellesforbund (PF) er det største fagforbundet i politiet, og organiserer 14.000 ansatte i politi – og lensmannsetaten. På PFs landsmøte i november i fjor, stemte 71 mot 53 delegater for generell bevæpning.

– Beklagelig utvikling

Politimesternes motstand har ikke forandret PFs standpunkt, sier Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, til NRK.

– Det som har skjedd er en utvikling i samfunnet, der man ser at det er behov for et ekstra verktøy i verktøyskrinet. Det har vi gjennom lengre tid fått flere og flere tilbakemeldinger på, sier Bolstad.

Han legger ikke skjul på at han mener flere av politimesterne NRK har snakket med, har gode argumenter mot en generell bevæpning.

– Man skal ikke gå veldig mange år tilbake, så var det helt usannsynlig at alle landets distrikter skulle ha fremskutt lagring av både ett – og tohånds våpen, sier Bolstad.

Han viser til endringen i våpeninstruksen som ble gjort 1. oktober. Denne gjør at politiet nå skal ha såkalt «framskutt lagring» av våpen, det vil si våpen innelåst i politibilene. Bolstad tror ikke noen av landets politimestere hadde vært for dette for 10 år siden.

– Det har skjedd en utvikling, og det er beklagelig. Jeg synes det hadde vært godt å kunne si at det ikke var behov for det ekstra verktøyet. Slik er altså ikke situasjonen, skal man tolke et flertall av våre medlemmer, sier Bolstad.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Politiets Fellesforbund vil jobbe for generell bevæpning

VIDEO: Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund vil jobbe for generell bevæpning av politiet.

– Tall kan brukes på mange måter

PF-lederen viser blant annet til akutte hendelser, som han mener kunne fått et annet utfall dersom politiet er bevæpnet.

– Hvis man plutselig står der, og det er behov for å beskytte befolkningen, da kan våpenet være utslagsgivende for utfallet, sier Bolstad, og legger til:

– Skulle det vise seg at det ble et dødsfall, da kommer kritikken mot politiet: «Hvorfor kunne man ikke beskytte befolkningen bedre enn som så?»

Bolstad er ikke enig i argumentet flere av politimesterne NRK har snakket med bruker, om at bevæpning kan gi dårligere kontakt med publikum.

Han lar seg heller ikke affisere av undersøkelser fra Sverige, der politiet har generell bevæpning. Disse viser at politiet skyter seks ganger så ofte som i Norge, hvis man tar hensyn til befolkningsmengden.

– Tall kan brukes til ethvert forgodtbefinnende. Jeg bestrider ikke de tallene som har fremkommet, men det spørs litt hvordan man ser på de tallene, sier Bolstad.

– De kriminelle går lenger

Bolstad sier også at han er glad for at PF begynte på debatten før 22. juli, og mener derfor ikke at den har blitt farget av tragiske hendelser. Samtidig forteller Bolstad at PFs medlemmer opplever en hverdag der behovet for bevæpning har blitt større.

– Medlemmene beskriver den som stadig tøffere. Kriminaliteten blir mer og mer organisert, og de kriminelle er villig til å gå lengre og lengre. Det er den beskrivelsen vi i Politiets Fellesforbund mottar.

– Din forgjenger, Arne Johannessen, var imot forslaget. Hvor stor er enigheten i PF?

– Det ble et flertall på 71 mot 53 i Molde i november i fjor. Det er gode argumenter for og imot, men jeg og et flertall mente det var flere argumenter for, sier Bolstad.

– Kan ikke være ulik praksis

Bolstad understreker samtidig, i likhet med flertallet av landets politimestre, at han synes det er en dårlig løsning at hvert enkelt politidistrikt selv skal bestemme om man er bevæpnet.

– Her er jeg helt enig med politimesterne. Vi har et enhetspoliti, og det må være likt. Om man er i Båtsfjord, eller i Bodø, eller i Trondheim eller i Oslo, det må være lik praktisering, sier Bolstad.

Han legger samtidig til at han mener forslaget fra de borgerlige er et viktig innspill til debatten om full bevæpning av politiet.

– Det betyr at man har fått debatten opp. De har gått lenger enn tidligere regjeringer i synet på en generell bevæpning, men vi har et enhetspoliti: Det kan ikke være ulik praktisering i ulike distrikt, sier Bolstad.

Sigve Bolstad har vært leder for Politiets Fellesforbund siden mai 2013.

Hans Sverre Sjøvold

Hans Sverre Sjøvold er politimester i Oslo. Han ønsker ikke en generell bevæpning av politiet i sitt distrikt.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger