Hopp til innhold

Her diskrimineres innvandrere minst

Ny studie viser at leger, tannleger, lærere og sykepleiere med innvandringsbakgrunn har betydelig mindre risiko for å bli diskriminert enn innvandrere i andre yrker.

Amandeep Kaur Nohre med pasient Christopher Ludvig Andersen

Christopher Ludvig Andersen hadde tannlegeskrekk før han kom til Nohre. For ham hadde ikke etnisitet noe å si for valg av tannlege. – Pasienter er gjerne nervøse før de kommer, men de stoler på at autorisasjonen betyr at vi kan gjøre jobben vår, sier Amandeep Kaur Nohre (t.v).

Foto: Linda Reinholdtsen

– Det er betydelig mindre diskriminering i lovregulerte yrker som tannlege, lege, sykepleier og lærer enn andre yrker, sier forsker Ida Drange ved Arbeidsforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Drange har i over ti år forsket på sysselsettings- og lønnsdiskriminering av innvandrere i yrkeslivet, og har også tatt en doktorgrad om emnet.

Ida Drange, portrett

– Det er betydelig mindre diskriminering i lovregulerte yrker som tannlege, lege, sykepleier og lærer enn andre yrker, sier forsker Ida Drange ved Arbeidsforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Foto: BENJAMIN A. WARD

Nå har hun sammen med Håvard Helland ved HiOA sett på hvilke yrker risikoen for å bli diskriminert er minst.

– I profesjonsyrkene er det lavere grad av lønnsdiskriminering og høyere sannsynlighet for å ha jobb, sier Drange. Hun mener det er flere grunner til at det er slik.

  • I lovregulerte yrker innenfor helse, jus og økonomi er det tydelige og strenge krav til hvilken utdanning og kompetanse som skal til for å få jobb.
  • Arbeidsgivere har ikke like mange å velge mellom når de skal ansette, slik at det er mindre rom for diskriminering.
  • De fleste stoler på at den offentlige autorisasjonen som kreves for å være tannlege, sykepleier eller lege går god for kompetansen.
  • Innvandrere kan lettere se hva som kreves for å bli god i yrket.

– I en del andre yrker er det i større grad uformelle krav til hva som kreves. Informasjonen kan ligge i nettverk eller kulturer som innvandrere ikke har tilgang på, sier Drange.

Aldri opplevd diskriminering

I Hønefoss driver tannlege Amandeep Kaur Nohre egen tannlegepraksis. Familien hennes kom fra India til Norge da hun var 9 år.

– Jeg har aldri sett på meg selv som en innvandrerjente. Jeg har to kulturer, religioner og land og har følt meg heldig. Jeg har heller ikke følt meg diskriminert på arbeidsmarkedet, verken av arbeidsgivere eller pasienter, sier Nohre.

Foreldrene valgte bevisst å bosette seg i Bærum hvor det var få innvandrere for at de tre jentene skulle lære språk, kultur og integreres så godt som mulig.

Nå er den eldste av søsknene lege, og de to yngste tannleger.

Det var ikke frykt for å bli diskriminert som førte til at Amandeep Kaur Nohre valgte akkurat tannlegeyrket.

Amandeep Kaur Nohre ved tannlegestolen

– Jeg likte realfag, mennesker og helse. Jeg har alltid likt å tegne å forme. Det er jo litt kunst det jeg driver med, å skape den perfekte tannen, sier tannlege Amandeep Kaur Nohre.

Foto: Linda Reinholdtsen

Tydelige forventninger hjemmefra

Foreldrene hadde riktignok tydelige forventninger til at døtrene benyttet seg av karrieremuligheter som de ikke ville ha hatt i India.

– Norge er flott på den måten at høyere utdannelse er gratis. Her er det bare å stå på så kan man bli hva man vil, sier Nohre.

Men generelt viser forskning at innvandrere møter flere hindringer når de skal ut på arbeidsmarkedet.

– Velkommen etter

daglig leder i OMOD Akhenaton de Leon

– Velkommen etter, dette har vi visst om lenge, sier Akhenaton de Leon til forskerne.

Foto: Linda Reinholdtsen

At tannleger, leger og advokater diskrimineres mindre enn øvrige grupper, overrasker ikke Organisasjonen mot offentlig diskriminering, OMOD.

– Jeg vet ikke om det er mindre diskriminering, men det er lettere å få jobb i disse yrkene, sier daglig leder i OMOD Akhenaton de Leon.

De Leon mener diskriminering er utbredt i alle yrker, men som advokat, lege og tannlege kan man starte egen praksis, og da synker muligheten for å bli diskriminert. Han ønsker forskningen velkommen etter.

– Men dette har vi visst om lenge, og det er nettopp derfor så mange innvandrere opplever press fra foreldrene og å studere akkurat disse fagene.

Akhenaton de Leon håper forskningen kan bidra til å finne ut hvilke strukturelle hindringer og fordommer som gjør at innvandrere sliter med å få relevante jobber og riktig lønn.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger