Hopp til innhold

Hastemøte i nord: – Situasjonen er svært krevende

Statsforvalteren er bekymret av følgene av den fastlåste SAS-streiken. Nå ønsker selskapet å gjenoppta forhandlingene.

Hovedinngang til Nordlandssykehuset.

TRØBBEL: Nordlandssykehuset sliter med bemanningen på grunn av SAS-streiken.

Foto: Kasper Holgersen / NRK

SAS tar initiativ til å gjenoppta forhandlingene med pilotforeningene. Norske SAS-flygeres forening bekrefter at de stiller.

Mandag ettermiddag var det hastemøte mellom statsforvalteren i Troms og Finnmark, statsforvalteren i Nordland, Helse Nord, Fylkeslegen og Statens helsetilsyn om konsekvensene den pågående pilotstreiken har for helsetilbudet i nord.

Nordlandssykehuset må utsette operasjoner som følge av streiken, og helsepersonell sliter med å komme seg på jobb.

Statsforvalter i Troms og Finnmark Elisabeth Vik Aspaker omtaler situasjonen som krevende.

– Den største utfordringen er å holde bemanningen oppe gjennom sommeren, og at man skal klare å få inn nok folk til at planlagte operasjoner og behandlinger kan gå sin gang, sier Aspaker til NRK.

Les også SAS vil gjenoppta forhandlingene: – Dette er en diskusjon om SAS sin fremtid

SAS

Det hender også at pasienter må reise sørover for behandling.

Det er heller ikke mulig nå, for det finnes ikke ledige flybilletter hos andre flyselskaper, sier Aspaker.

Elisabeth Vik Aspaker

Elisabeth Vik Aspaker sier at situasjonen er krevende.

Foto: Tonje Hareland

Aspaker sier at de følger situasjonen tett fra dag til dag. I tiden fremover vil være en tett dialog mellom statsforvalterne og Statens helsetilsyn.

– Statsforvalterne ser alvorlig på situasjonen og at vi nå faktisk ikke har realistiske alternative transportmuligheter av pasienter og kritisk helsepersonell i nord, sier hun i en pressemelding mandag.

Utsetter operasjoner i Nordland

Nordlandssykehuset er allerede i gul beredskap på grunn av en utfordrende bemanningssituasjon i forbindelse med ferieavvikling, ubesatte stillinger, et vedvarende forhøyet sykefravær og økte innleggelser grunnet covid, opplyser de.

Kari Råstad

Kari Brumoen Råstad, fungerende HR-sjef ved Nordlandssykehuset, sier SAS-streiken skaper trøbbel for sykehuset.

Foto: Randi Angelsen / Nordlandssykehuset

Den pågående streiken har medført ytterligere utfordringer, og vi har av den grunn vært nødt til å ta ned noe elektiv drift, både operasjoner og poliklinikk.

Det sier Kari Brumoen Råstad, fungerende HR-sjef ved Nordlandssykehuset, til NRK.

I tillegg har flere av kommunene i vårt opptaksområde utfordring knyttet til kapasitet og bemanning, og antall utskrivningsklare pasienter bidrar til at vår kapasitet for ivaretagelse av ø-hjelps innleggelser er presset, sier Råstad.

Rullestol og pasientseng.

Nordlandssykehuset har vært nødt til å ta ned noe av driften på grunn av streiken.

Foto: Kasper Holgersen / NRK

I Tromsø sliter de med å få på plass nok intensivsykepleiere. Det kan føre til at de må ta ned noe av sin kapasitet på avdelingen.

Vi synes ikke det er greit at UNN har signalisert at de må ta ned 25 prosent av sin intensivkapasitet. Det er alvorlig. Vi vil forsikre oss om at de vet dette i Oslo, og vi må forhøre oss hvordan helsetilsynet vil ta dette videre med politiske myndigheter, sier Statsforvalter Aspaker.

Regjeringen følger situasjonen

Også ledelsen ved Universitetssykehuset Nord-Norge var samlet i dag for å diskutere status.

Kommunikasjonssjef Hilde Annie Pettersen Kvalvik opplyser etter møtet at den mest krevende situasjonen er avverget, siden SAS-pilotene har gitt dispensasjonen til flyvninger til og fra Svalbard fram til 17. juli.

Helse- og omsorgsdepartementet henviser alle spørsmål knyttet til vurderinger av liv og helse i forbindelse med streik til Statens helsetilsyn.

– De gjør denne vurderingen, skriver Helse- og omsorgsdepartementet.

Helsetilsynet opplyser at de følger situasjonen tett.

– Vi følger situasjonen med tanke på helsetjenestens evne til å sikre liv og helse slik vi alltid gjør i tilknytning til lovlige arbeidskonflikter. Vi har planlagt rapportering til Helse- og omsorgsdepartementet i morgen innen utgangen av arbeidsdagen.

Det skriver Helsetilsynet til NRK.

Statens Helsetilsyn

Statens helsetilsyn sender sin rapport til Helse- og omsorgsdepartementet på tirsdag.

Foto: Christian Thomassen/Scanpix

Forsker: Kan bli lønnsnemnd

Forsker ved Fafo, Kristine Nergaard, sier at vi nå ser at streiken begynner å gå ut over helsevesenet. Det kan føre til tvungen lønnsnemnd, mener hun.

Partene kan redusere dette ved å gi dispensasjon. Det er enklere å sette opp et fly til Svalbard, der er det ett sykehus og et avgrenset sted. Når det gjelder Nord-Norge kan det være mer krevende å finne presise dispensasjoner som avhjelper utfordringene med å få sykehuspersonell på plass, sier Nergaard.

Kristine Nergaard, FAFO

Kristine Nergaard, forsker ved Fafo-

Foto: FAFO

Norske myndigheter kan ikke vedta noe annet enn en tvungen lønnsnemnd i Norge. Hvis det blir en tvungen lønnsnemnd vil hele den norske delen av konflikten bli stoppet, men streiken vil fortsette i Sverige og Danmark, sier hun videre.

Hun sier at det nå avhenger av Helsetilsynets vurderinger og hva partene gjør.

Vi har en tradisjon for at en tvungen lønnsnemnd kan brukes når en arbeidskonflikt truer liv og helse, og når statsforvalteren går til skrittet og samle helseforetakene så er det et signal på at de er bekymret. Men det er opp til Helsetilsynet å vurdere, og Arbeids- og inkluderingsdepartementer å bestemme.

Fastlåst streik

Mandag morgen hadde Riksmekleren møte med SAS-ledelsen og pilotene. Dette er det første møtet siden det ble streik for en uke siden.

– Det var bare en kort statusoppdatering. Vi er der vi var for en uke siden, sier leder for SAS Norge Flygerforening, Jan Levi Skogvang, til NRK.

Jan Levi Skogvang (Parat)

Leder Jan Levi Skogvang hadde mandag morgen et møte med Riksmekleren.

Foto: ksenia novikova / nrk

Han mener at ballen ligger hos SAS.

– De tror bare at vi skal komme og gi dem mer. Det er helt uaktuelt, sier Skogvang.

Les også Pilotstreiken: Utvider dispensasjonen for Svalbard

SAS-fly Longyearbyen

Riksmekleren: – Gir ikke opp

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland sier til NRK at hensikten med mandagens møte var å se om det var mulig å få til en dialog igjen.

– Vi kan bare konstatere fra det møtet at situasjonen er fortsatt like fastlåst som det har vært siden konflikten startet, sier Ruland.

– Så er det ikke slik at vi gir opp av den grunn. Vi kommer til ha møte de kommende dagene også, uten at jeg kan si noe om mer om tidspunkt, sier han videre.

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland om SAS-meklingen.

Det er tøffe tak for Riksmekler Mats Wilhelm Ruland om dagen.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Riksmekleren sier at det har vært en rekke møter de siste dagene – spesielt i Sverige.

– Det er for tidlig å si om de vil bli møter i Stockholm igjen, felles for alle partene. Det er noe vi må se, men det vil bli holdt flere møter fremover. I dag var det litt av praktiske grunner at det var møte på Teams, det kan bli aktuelt med fysiske møter også fremover.

Passert smertegrensen

Riksmekleren uttalte til NRK fredag at det «er tydelig at dette er en konflikt som ikke kan pågå over lang tid». Dette på grunn av at det berører mange uskyldige tredjeparter.

– Vi er enig i det. Det er en fryktelig alvorlig konflikt og situasjon – det er vi veldig klar over. Men samtidig er det SAS som ønsker dette, og det er de som sitter på nøkkelen, sier Skogvang i SAS Norge Flygerforening.

Han mener det allerede har smertet mer enn det skal for SAS-pilotene.

– Vi har gått altfor langt, og har passert smertegrensen.

SAS-fly

SAS-streiken fortsetter med full styrke etter nye møter mandag.

Foto: Tore Ellingseter

SAS ønsker ikke å kommentere saken.

– Vi ønsker ikke å kommentere på prosessen, av respekt for den. Vi gjentar at SAS gjerne ønsker å forhandle, sier pressesjef i SAS, Tonje Sund, til NRK.

AKTUELT NÅ