Hopp til innhold

Hadia Tajik: – Jeg vil gå av som statsråd

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik går av etter avsløringer om hennes pendlerboliger. Hun forblir nestleder i Ap.

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik går av.

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik går av.

– Jeg er lei meg for at jeg har gjort feil og har skuffet mange. Det ber jeg om tilgivelse for. Jeg beklager at jeg ikke håndterte det bedre før. Det er min feil, sier Ap-nestleder Hadia Tajik på en pressekonferanse onsdag.

Tajik har vært under press etter VGs avsløring av at hun hadde fått skattefritak for en pendlerbolig ved hjelp av en leiekontrakt for en hybel hos naboer av Tajiks foreldre.

Leiekontrakten dannet grunnlaget for skattefritak i alle årene, til tross for at hun hverken betalte leie eller noen gang bodde i hybelen.

Arbeiderpartiets nåværende nestleder og arbeids- og sosialminister gjorde heller ikke arbeidsgiveren oppmerksom på dette, til tross for at det står i kontrakten med Statsministerens kontor der hun var ansatt.

Nå trekker hun seg fra regjeringen, samtidig som hun forblir nestleder i Arbeiderpartiet.

Lars Nehru Sand kommenterer arbeidsminister Hadia Tajiks avgang.

Lars Nehru Sand kommenterer arbeidsminister Hadia Tajiks avgang.

Fortsetter som nestleder

Tajik sier videre at en som er sjef for arbeidslivspolitikken, øverste sjef for sosial eller velferd, eller inkludering, er avhengig av tillit.

– Jeg beklager, jeg betaler ekstra skatt og jeg går av, understreker statsråden.

– Nå går jeg tilbake til Stortinget, der er jeg valgt inn for Rogaland. Og jeg kommer ufortrødent til å fortsette det politiske arbeidet mitt der.

Overfor NRK utdyper Tajik at hun både beklager for at hun ikke varslet sin arbeidsgiver, staten, om at hun ikke brukte leiekontrakten hun brukte som bevis for at hun hadde krav på skattefri pendlerbolig.

I tillegg beklager hun for sin håndtering av pressen, som brakte den 15 år gamle pendlerboligsaken hennes på banen i 2022.

Overfor NRK sier Tajik at hun er takknemlig for å ha blitt valgt som nestleder av landsmøtet, og at hun vil fortsette.

Den samme beskjeden gjentok statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse klokka 17 onsdag.

Hadia Tajik

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik går av.

Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Ordførere vil at hun trekker seg

Flere Ap-ordførere synes imidlertid hun bør trekke seg også fra dette vervet. Til dette sier Tajik at:

– Det er lov å ha ulike meninger om denne saken.

Hvis man ikke kan ha tillit til deg som arbeidsminister, hvordan skal du kunne forsvare at du skal fortsette som nestleder overfor de samme menneskene som trekker din integritet i tvil?

– Det er ingen som har krav på tillit. Jeg har heller ikke det, ikke i noen av de rollene eller vervene jeg har. Men det jeg meddeler er altså at jeg fratrer som arbeidsminister, men fortsetter som nestleder og at jeg kommer til å bidra til laget, sier Tajik på pressekonferansen.

De tre toppene i LO, LO-leder Peggy Hessen Følsvik, Fellesforbundleder Jørn Eggum og Fagforbundleder Mette Nord

De tre LO-toppene Jørn Eggum, Peggy Hessen Følsvik og Mette Nord.

Foto: Helge Mikalsen / VG

Hadia Tajik sitter i sentralstyret til Ap sammen med Mette Nord, Jørn Eggum og Peggy Hessen Følsvik.

De tre LO-toppene har tidligere vært ute og krevd svar fra Hadia Tajik i pendlerboligsaken «for å gjenopprette tilliten», det sa de til VG.

Hvordan kan en arbeiderpartinestleder fungere hvis hun ikke er på talefot med LOs leder og lederne i Fellesforbundet og Fagforbundet?

– Jeg er på talefot med absolutt alle i sentralstyret, og også folk som ikke sitter i sentralstyret, så det tror jeg kommer til å gå helt fint, sier hun.

Daværende politisk rådgiver Hadia Tajik (Ap) sammen med daværende statsminister Jens Stoltenberg (Ap).

Hadia Tajik fra da hun var politisk rådgiver, sammen med daværende statsminister Jens Stoltenberg. Bildet er fra 2009.

Foto: Jon-Michael Josefsen / NTB

Leide leilighet – bodde aldri i den

I slutten av 2006 ble Tajik ansatt som politisk rådgiver i Jens Stoltenbergs regjering. Siden hun var folkeregistrert hos foreldrene i Rogaland, hadde hun rett på pendlerbolig.

Tajik opplyste først til Statsministerens kontor (SMK) at hun ikke hadde utgifter til bolig på hjemstedet. Da hun så ble gjort oppmerksom på at hun i så fall måtte skatte av pendlerboligen, ga hun beskjed til SMK om at hun likevel hadde utgifter til egen bolig.

Som dokumentasjon la hun ved en leiekontrakt på en kjellerleilighet i Rogaland. Dermed ble pendlerboligen skattefri.

Søndag for halvannen uke siden kunne VG fortelle at Tajik aldri bodde i kjellerleiligheten, men fortsatte å bo hjemme hos foreldrene. Tajik hadde pendlerboliger fram til hun kjøpte leilighet i Oslo i 2010.

Forane 42 på Forus i Stavanger.

I en kjellerleilighet i dette huset i Stavanger oppga Hadia Tajik at hun bodde. Det gjorde hun imidlertid aldri.

Foto: Odin Omland / NRK

Tajik har hevdet at hun likevel oppfylte kravet om «boutgifter på hjemstedet» fordi hun bidro med «noen tusenlapper i måneden» til foreldrenes husholdning.

Hun har likevel bestemt seg for å frivillig å etterbetale skatt tilsvarende det skatten ville vært av pendlerboligene hun hadde fram til 2010.

Det har også vært reist spørsmål ved legitimiteten til leiekontrakten Tajik sendte til SMK. Denne var datert 30. november 2006, dagen før Tajik ga beskjed til SMK om at hun ikke hadde boutgifter på hjemstedet.

Tajik har sagt til NRK at en mulig forklaring kan være at hun og utleier ikke signerte på samme dag, uten at hun gikk inn og rettet kontrakten.

Dagbladet har også fortalt at Tajik i 2007–2010 helt eller delvis eide to andre leiligheter i Stavanger-området. Disse leilighetene ble leid ut.

AKTUELT NÅ