Gransker flere overvåkningssaker

Kripos etterforsker mulig ulovlig overvåkning av Kongehuset og justisdepartementet. Nå kommer det fram at Sikkerhetstjenesten også er gransket for tre hittil ukjente forhold.

Jørstadmoen

Her på Jørstadmoen ved Lillehammer at datasikkerhetsavdelingen i Forsvarets Sikkerhetstjeneste holder til.

Foto: Karl Erik Brøndbo / NRK

Datasikkerhetsavdelingen i Forsvarets sikkerhetstjeneste har nå blitt gransket av Stortingets Kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene, det såkalte EOS-utvalget.

Rapporten er hemmeligstemplet, men NRK kjenner til innholdet. Det er tre hittil ukjente forhold som er blitt gransket.

Gransket UD

Et av de tre forholdene er fra sommeren 2007 og omhandler en offiser, ansatt ved en norsk utenriksstasjon.

Mannen begikk en rekke lovbrudd, blant annet vold og mishandling av sin egen kone.

Forsvarets Sikkerhetstjeneste tok i bruk ulike metoder da de innhentet informasjon om offiseren, og noen av disse kan være i strid med instruksen.

To forhold i Forsvaret

Den andre bekymringsmeldingen er fra høsten 2007. Offiserer i Forsvaret hadde kontakt med personer i kriminelle miljøer. Forsvarets Sikkerhetstjeneste samarbeidet med politiet og det kan være i strid med regelverket.

Den tredje bekymringsmeldingen er også fra 2007. Den handler om kontrollen av Forsvarets datanettverk og om det foregikk ulovlig overvåking av nettverkets brukere.

Anne-Grete Strøm-Erichsen

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen tar kritikken mot FOST alvorlig.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

EOS-utvalget har ikke gransket om ansatte ved departementer eller slottet har blitt ulovlig overvåket, det blir etterforsket av KRIPOS.

- Liten forståelse for personvern

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen fikk rapporten fra EOS-utvalget. I dag ble følgebrevet fra utvalget nedgradert i går .

Der kommer det fram en flengende kritikk FOST, både med hensyn til arbeidsmetoder og til sikkerhetstjenestens manglende forståelse for hva den har anledning til å undersøke.

- Konklusjonen til EOS-utvalget er alvorlig og derfor så vil vi selvfølgelig følge det opp, forteller forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen.

EOS-utvalget skriver også at Forsvarets Sikkerhetstjeneste har liten forståelse for personvern.

- Jeg har tillit til at forsvarssjefen vil gå gjennom organisasjonen og rydde opp så mye som det er behov for, sier Strøm-Erichsen.

Les rapporten fra EOS-utvalget her!

Uklart om loven er brutt

Hun vil nå opprette et eget tilsynsutvalg, men det er store problemer med å trenge til bunns i disse sakene.

EOS-utvalget skriver at "de faktiske forholdene ikke har blitt tilstrekkelig klarlagt" - og videre: "at utvalget dermed ikke har kunnet foreta en tilfredsstillende kontroll med tjenestenes behandling av sakene."

- Vi skal gå grundig gjennom disse sakene, og jeg regner med at forsvarssjefen også gjør det. Men for ettertiden må det som gjøres være etterprøvbart. Det betyr at man må ha større krav til skriftlig dokumetasjon, slik at når EOS-utvalget skal gjøre tilsyn, så har de muligheter for det, sier Strøm-Erichsen.

Forsvarministeren kan ennå ikke si om Forsvarets sikkerhetstjeneste har foretatt ulovlig overvåking.

SISTE NYTT

Siste meldinger