Alvorlige anklager mot stortingspresidenten

Kontrollkomiteen på Stortinget anklager stortingspresident Olemic Thommessen (H) for å ha gitt seg selv lovmyndighet han ikke har og forsøke å endre på mandatet for evalueringen av EOS-utvalget.

Stortingspresident Olemic Thommessen på sitt kontor i Stortinget.

Olemic Thommessen blir anklaget for å ha gitt seg selv myndighet til å sette til side taushetsplikten for EOS-utvalget, som fører kontroll med de hemmelige tjenestene.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

I et brev komiteen har sendt anklages presidentskapet for å ha gitt seg selv myndighet til å sette til side taushetsplikten som gjelder for EOS-utvalget, som fører kontroll med de hemmelige tjenestene.

Solbakken-utvalget, som hadde i oppgave å granske EOS-utvalget, var uenig med presidentskapet om lovforståelsen, men da den forsøkte å melde fra til kontrollkomiteen om striden, ble ikke meldingen oversendt komiteen.

Ber om tilgang

Martin Kolberg

Martin Kolberg (Ap) er leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Foto: Øijord, Thomas Winje / NTB scanpix

– Presidentskapet kan ikke på denne måten, uten et uttrykkelig stortingsvedtak om å dispensere fra eget reglement, legge beslag på en sak innkommet til Stortinget, heter det i et brev komiteen sendte presidentskapet onsdag og som NTB har fått tilgang til.

Her ber komiteen om å få tilgang til all korrespondanse om saken og kommentarer fra stortingspresidenten.

Stortingspresidenten kan ikke kommentere saken fordi brevet ikke er behandlet i presidentskapet. Saken blir trolig ikke behandlet i presidentskapet før tidligst i neste uke.

Her er brevet til presidentskapet

– En del uenighet

Leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Martin Kolberg, sier til NRK i kveld at en enstemmig komite har sendt dette brevet fordi det i den prosessen rundt denne saken, har vært en del uenighet mellom komiteen og presidentskapet.

Han forteller at dette gjelder lovforståelsen av EOS-utvalget taushetsplikt og om forståelsen av EOS-utvalgets mandat.

Kolberg forteller at dette nå er brakt i orden av presidentskapet, men at det likevel har vært nødvendig å stille noen oppfølgingsspørsmål.

– Meget alvorlig

Lundteigen i Øksfjord

– Dette er en meget alvorlig sak, sier Per Olaf Lundteigen (Sp).

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

- Dette er et meget alvorlig brev hvor vi etterspør ytterligere dokumentasjon, sier stortingsrepresentant og medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen, Per Olaf Lundteigen (Sp), og legger til:

– Jeg har ikke vært borti noe som er så alvorlig som i det brevet.

– Hva er det som er alvorlig?

– Det er at presidentskapet på en gjennomført måte har hindret at Solbakken-utvalget fikk det nødvendige lovgrunnlaget for at de skulle få sikkerhetsgradert informasjon slik at de kunne gjøre jobben sin. Presidentskapet måtte forstå at tillitsforholdet mellom Stortinget og de hemmelige tjenestene ville bli svekket dersom ikke Solbakken hadde det nødvendige lovgrunnlaget.

– Forsinket arbeidet

Lundteigen mener presidentskapet forsinket Solbakken-utvalgets arbeid gjennom å ikke sporenstreks sende forespørselen om opphevelse av EOS-utvalgets taushetsplikt til Stortinget.

– Hele utvalget stod i stampe fram til EOS-utvalget sendte den særskilte meldingen til Stortinget.

Lundteigen mener også presidentskapet på egen hånd fjernet en utvidelse av mandatet til Solbakken-utvalget, en utvidelse Stortinget ba om:

– En enstemmig komité ba Solbakken-utvalget om flere utvidelser, blant annet et punkt om å se på fremmede lands overvåkning i Norge. Dette punktet ble forsøkt tatt bort da presidentskapet sendte brev til Solbakken-utvalget, sier Lundteigen.

SISTE NYTT

Siste meldinger