Genmodifisert mais til Norge

Regjeringen kan snart komme til å tillate bruk av genmodifisert mat i Norge. Offentlige tilsyn har, for første gang, anbefalt å godkjenne bruk av to typer genmodifisert mais.

Dagligvarer
Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Genmodifiserte organismer (GMO) får forandret sitt DNA, slik at de for eksempel kan tåle ugressmiddel eller insektangrep bedre. I Norge har det vært en utbredt skepsis mot denne typen mat. Men Direktoratet for Naturforvaltning (DN) mener at det ikke er noen grunn til at Norge skal fortsette å være det eneste landet som ikke godkjenner import av GMO-mat.

- Du spiser det hver dag

Seniorforsker ved Veterinærinstituttet, Knut Berdal har ledet gruppen som har gitt råd til DN og Mattilsynet om bruk av genmodifisert mais i Norge. Han mener maisene som er vurdert, ikke er noe å være redde for.

Knut Berdal, seniorforsker ved veterinærinstituttet

Knut Berdal anbefaler bruk av genmanipulert mais i Norge

Foto: Lorentz Berg / NRK

- Når det gjelder de to GMOene som er anbefalt å godkjenne, så er det ingen vitenskapelige grunner som tilsier at disse ikke skal godkjennes.

Veterinærinstituttet analyserer ofte matprøver, for å se om de inneholder genmodifiserte produkter. Berdal sier prøvene viser at det er vanskelig å skjerme seg mot genmodifisert mat, når resten av verden har godtatt bruken av dette.

- I omtrent halvparten av prøvene vi analyserer, så er det GMO tilstede. Genmodifiserte planter, spiser du nok hver dag, sier Berdal.

- Svært betenkelig

Men ikke alle er like begeistret for vurderingene som er gjort. Bioteknologinemda mener Vitenskapskomiteen ikke har tatt hensyn til norsk lov, sier leder Lars Ødegård.

Lars Ødegård

Lars Ødegård mener anbefalingen er betenkelig

Foto: Bioteknologinemda

- Vi i boiteknologinemda fant det nesten utrolig og i alle fall svært betenkelig. Vi mener direktoratet legger opp til en saksbehandling som ikke er i samsvar med norsk lov.

Ødegård peker på at norsk lov krever at produktene, i tillegg til ikke å være trygge for helse og miljø også skal være etisk, bærekraftig og ha samfunnsnytte. Dette er ikke tatt med i vurderingen i hele tatt, mener Ødegård.

Prinsipiell og interessant

Statssekretær i Miljøverndepartementet, Heidi Sørensen sier denne saken nå er til politisk behandling og skal avgjøres i løpet av kort tid.

- Det er jo en prinsipiell og en interesant sak. Ikke minst fordi vi her vil prøve genteknologiloven sine krav om at det skal ha vesentlig samfunnsmessig nytteverdi og være egnet til å fremme en bærekraftig utvikling.

Direktoratet for naturforvaltning sier til NRK at de ikke vil kommentere saken før den er politisk avgjort.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger