Frykter flere flått

Stadig flere blir syke etter flåttbitt. Og flåtten sprer seg til større deler av Norge.

Flått
Foto: Ingrid Mathilde Langvik / NRK

Flåtten er mest vanlig på Sørlandet. På Vestlandet og i Trøndelag følger den kysten og går inn langs fjordene. Den er også vanlig på begge sider av Oslofjorden inn til Drøbak. Men flåtten finnes sporadisk andre steder på indre Østlandet og stadig flere steder i Norge.

NETT-TV: Flåttjakt på Sørlandet

Inntar stadig nye områder

Direktoratet for Naturforvaltning mener utviklingen i flåttbestanden øker dramatisk.

- Vi vet at det kommer til å bli enda mer flått. Per i dag har det spredd seg til Helgeland i nord, og det blir mer flått på grunn av varmere vintere, sier Janne Sollie, direktør ved Direktoratet for Naturforvaltning.

Klimaendringene er godt nytt for flåtten som liker seg når det er mildt. De kan også få selskap av andre dyr og insekter som vi inntil nå kun møter på reiser i sydligere strøk.

- I scenarier som forskere har gjort så ser vi at vi på Østlandet også kan komme til å få mygg som har malaria i fremtiden, sier Sollie.

Rekordmange syke etter flåttbitt

- Vi er også bekymret for at vi får annen og mer aggressiv flått enn den vi har sett til nå, sier Janne Sollie.

Og stadig flere blir smittet av sykdommen Lyme borreliose etter å ha blitt bitt av flått.

Allerede før sommeren er ordentlig i gang er 59 personer registrert smittet, og antallet blir trolig langt høyere.

LES: Tredobling av flått-tilfelle

Tall fra folkehelseinstituttet viser at antall personer som har fått Borrelia-sykdommen Lyme borreliose etter flåttbitt har økt dramatisk de siste årene. Fra 1995 til 2003 lå antallet godt under 200, mens det fra 2004 til i fjor økte fra 255 til 345, som er det høyeste antallet registrert noen sinne.

Antall smittet med Lyme borreliose

Lyme
borreliose

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

Antall

122

139

170

157

135

140

103

149

255

280

316

328

345

Kilde: Folkehelseinstituttet.

Den vanligste flåttsykdommen

Flere kan ha blitt smittet uten at det har blitt oppdaget på grunn av ulike tester som brukes for å påvise sykdommen.

Flått
Foto: Hans Thomas Eikrem / NRK

LES: Skal vurdere flått-beredskap

Lyme borreliose er den vanligste sykdommen som overføres med skogflått i Norge, og skyldes bakterier i slekten Borrelia. Sykdommen kan slå ut på forskjellige måter, og viser seg i startfasen 3 - 30 dager etter flåttbittet ofte som utslett, feber, leddplager, muskelsmerter og hodepine.

Sykdommen kan behandles med antibiotika, og dersom man får behandlet raskt nok hindrer man store plager.

LES: Alvorlig syk av flått

LES: Fekk livet øydelagd av flått

Avdelingsdirektør ved folkehelseinstituttet (FHI) Preben Ottesen sier man ikke trenger å ta kontakt med lege med en gang man er bitt av flått. Men følge nøye med i ukene etter bittet.

- Mange tåler det bra, og det er mange som har viruset i seg uten å bli syke. Men for enkelte, og jo eldre du blir, jo verre kan det være. Det kan gi vare lammelser og i verste fall være dødelig, sier Ottesen.

- Dersom du innen noen uker får et rødt utslett som ser ut som en ring bør du kontakte lege, slik at man får startet med antibiotikabehandling, sier Ottesen.

Les mer på Folkehelseinstituttets nettsider .

Kan gi virusinfeksjon

Flått kan også smitte med Skogflåttencefalitt. Dette er en virusinfeksjon som kan forårsake hjernebetennelse og infeksjon i ryggmargen. Denne sykdommen er mer alvorlig enn Borrelia, da den ikke kan behandles med antibiotika.

Fra 1997 til 2007 ble det registrert 26 tilfeller av skogflåttencefalitt i Norge. 22 av disse var i Agder-fylkene, to i Vestfold og to i Telemark.

En av grunnen til at flere får flåttsykdommer er den økende bestanden. Preben Ottesen ved FHI sier noen av grunnene til økt bestand er at det gror mer og mer igjen, og at hjortebestanden øker.

Samtidig øker temperaturen, og flåttsesongen varer lengre enn tidligere.

Langøya frikjent for flått

På jakt etter flått

Foto: Tomas Bakken / NRK

Bruk langbukser

For å redusere farene for å bli bitt av flått bør man bruke lange bukser når man ferdes i områder med mye flått. Putter man buksene opp i sokkene eller går med støvler reduseres sjansen ytterligere.

Man kan også bruke myggmidler med DEET på klærne. Unngå også å gå i høyt gress og lyng dersom du vet det er flått i området. Bruk heller stier og veier.

Det er viktig å sjekke kroppen for flått etter skogsturer. Flått som har festet seg på huden bør fjernes så raskt som mulig for å redusere risikoen for å bli smittet av sykdommer. Bruk fingrene eller en pinsett og ta flotten helt inne ved huden.

Det har liten betydning om en liten del av flåtten blir sittende igjen i huden.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger