Hopp til innhold

Her er den første bomstasjonen Frp stanser

SELJORD/OSLO (NRK.no): Fremskrittspartiet stanser ett planlagt bompengeprosjekt og sparer dermed norske bilister for en halv milliard i bompenger i endringene til statsbudsjettet som legges frem fredag.

Fremskrittspartiet stanser et planlagt bompengeprosjekt i Telemark og sparer norske bilister for en halv milliard i bompenger.
Men Frp vil måtte godta mange andre bomstasjoner. Stortinget har allerede vedtatt 26 nye, store bomveiprosjekter som Ketil Solvik-Olsen vil måtte sette i gang.

VIDEO: Veien mellom Åmot og Seljord i Telemark blir den første veistrekningen Frp fjerner bompengene på.

Tre uker etter at Ketil Solvik-Olsen og Bård Hoksrud var på plass i Samferdselsdepartementet, begynner Frp-toppene nå sitt varslede korstog mot bompengefinansiering av norske veier.

– Nå står vi langs E134 like i nærheten av Seljord. Dette er den første veien Fremskrittspartiet fjerner bompengefinansiering på. De rødgrønne har lagt opp til at bilistene skal betale nær en halv milliard i bompenger her, men med Frp i regjering blir dette nå en bomfri vei, sier Ketil Solvik-Olsen.

NRK er med den ferske samferdselsministeren og hans statssekretær til Seljord i Telemark. Veien herfra og til Åmot lenger inne i fylket er en viktig parsell langs en av hovedfartsårene for all veitrafikk mellom Oslo og Bergen.

Veien ble halvparten så dyr

Den 9,4 kilometer lange veien, som får byggestart neste år, hadde den rødgrønne regjeringen planlagt å bygge ut for i alt 535 millioner kroner. Det statlige bidraget skulle kun være på 31 millioner, mens de øvrige 504 millionene skulle betales av bilistene i form av bompenger.

– Og nesten halvparten av disse pengene skulle gått til å dekke innkrevingskostnader og finansieringskostnader for bomselskapet. Det er en meningsløs og dyr måte å bygge vei på, sier Solvik-Olsen.

Bompenge-skilt

Driften av bompengeselskapene spiser i gjennomsnitt opp 12,5 prosent av pengene bilistene betaler.

Foto: Sundsdal, Svein / NRK

Og tallene hans stemmer. En kikk i den rødgrønne regjeringens forslag til stortingsvedtak for den aktuelle strekningen viser at de reelle utbyggingskostnadene for veien er 315 millioner kroner, mens de resterende 220 millionene som var planlagt å kreves inn skulle gå til å dekke såkalte innkrevings- og finansieringskostnader.

Når Høyre og Frp på fredag legger frem sine endringer til statsbudsjettet er de planlagte bompengene på veistrekningen droppet. Veiutbyggingen skal i stedet finansieries i sin helhet gjennom årlige overføringer fra staten - eller skattebetalerne om du vil.

Slik spares bilister på vei gjennom Telemark for i alt 504 millioner kroner i bompenger de neste årene. I tillegg blir de totale utbyggingskostnadene for veien redusert fra 535 millioner til 315 millioner kroner.

– Vi synes det er bedre å bruke penger på å bygge vei enn å bruke penger på å finansiere dyre bomselskaper. Da er statlige overføringer direkte over statsbudsjettet den beste måten, sier Ketil Solvik-Olsen.

Fortsetter likevel å møte seg selv i døra

Men til tross for denne - i folk flests øyne - gladnyheten, vil både nye og gamle bomstasjer fortsette å kreve inn penger fra norske bilister også med Fremskrittsparti-folk i Samferdselsdepartementet.

Stortinget har allerede vedtatt 26 store nye bompengefinansierte veiprosjekter Solvik-Olsen og Hoksrud vil måtte sette i gang i årene frem mot 2017. Allerede førstkommende lørdag skal Ketil Solvik-Olsen klippe snoren på en ny bompengefinansiert bro i Bodø.

I alt har Frp bare i løpet av sine tre første uker i regjeringskontorene vært med på å kreve inn over 420 millioner kroner i bompenger, ifølge TV 2s bom-o-meter.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har forlengst vedgått overfor NRK at man ikke blir kvitt bomstasjoner selv om Frp har kommet til makten, men har lovet at bompengeandelen på nye veiprosjekter skal ned.

Ketil Solvik-Olsen på bompengekonferanse

Ketil Solvik-Olsen på bompengekonferanse i slutten av oktober

Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Ikke symbolpolitikk

I denne budsjettomgangen er E134 mellom Seljord og Åmot etter det NRK får opplyst det eneste planlagte bompengeprosjektet Frp får gjort om på.

– Vi vil jobbe med mange prosjekter, men det tar tid. Nå har vi sittet tre uker i regjering, og dette er det første tydelige eksempelet på at betyr noe hvem som styrer Samferdselsdepartementet . Det er også mange prosjekter som er i emning, og vi skal gå gjennom alle prosjekter som fins. Det går nok en grense for hvor mange tidligere vedtak vi kan rydde opp i, men vi skal gjøre så godt vi kan, sier Ketil Solvik-Olsen.

Du er ikke redd for at dette bare vil fremstå som symbolpolitikk?

– Når folket i 2017 igjen skal gå til valgurnene får de gjøre seg opp en mening om hvor mange prosjekter og endringer som dette vi faktisk har fått til, sier den fremdeles ferske samferdselsministeren.

AKTUELT NÅ