Hopp til innhold

Disse gir blaffen i å betale bompenger

Norske lastebileiere må betale bompenger, men ser konkurrende utlendinger slippe unna. Nå er tålmodigheten slutt hos både lastebilforbund og bompengeselskaper.

Lastebil

Utenlandske lastebileiere gir ofte blaffen i å betale bompengeregninga.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Norske lastebileiere møter økende konkurranse fra utenlandske selskaper. Men veimyndighetene drøyer med å innføre obligatoriske bompengebrikker for utenlandske lastebiler.

– De som ikke betaler har klart en fordel. Det er beklagelig og betenkelig at myndighetene ikke har fått dette på plass. Tregheten er uforståelig, sier Niklas Haugrønning i Norsk Lastebileier-Forening (NLF).

Tall fra NLF viser at 91 prosent av lastebilene som kjører over Svinesund er utenlandske. Langs norske landeveier er mer enn en tredjedel utenlandske.

Koster norske eiere dyrt

Niklas Haugrønning

Niklas Haugrønning i NLF er frustrert over forskjellsbehandlingen mellom norske og utenlandske sjåfører.

Foto: Stein Lorentzen / NRK
Bompenge-skilt

En obligatorisk bombepengebrikke kunne stoppet snyltingen, men myndighetene utsetter igjen innføringen av brikken, mener norsk lastebileierforbund.

Foto: Sundsdal, Svein / NRK

Regionleder Niklaus Haugrønning i NLF Midt-Norge har, som andre norske lastebileiere, bompengebrikke i bilen sin.

– Vi betaler inn et ganske heftig forskudd for å ha disse i frontruta, sier han.

I hans bedrift bruker de omlag 500.000 kroner i året på bompenger.

Såvidt jeg vet blir alle som passerer en bom fotografert hvis de ikke har brikke. Da skal regninga ettersendes. Men mange av de utenlandske eierne betaler aldri, og det er ingen risiko for dem å la være, sier en irritert Haugrønning.

Han sier det er mange år siden de ytret ønske om bompengebrikke i alle utenlandske kjøretøy, og at myndighetene har lovt å innføre dette, uten at noe har skjedd.

Bomselskapene har 15 mill. utestående

Frustrasjonen er stor også hos bompengeselskapene.

Selskapenes forening Norveg Finans sine tall fra i fjor viser at selskapene har 15 millioner kroner utestående. Fire av ti betaler ikke avgiften.

– Når vi finner navnet på lastebileieren, sender vi faktura. Men hvis de ikke betaler har vi få muligheter til å få inn pengene, sier Millian Myraunet, styrenestleder i Norveg Finans.

Kostnadene med å drive inn pengene er ofte større enn beløpene de får inn.

Samferdselsdepartementet lovte først å innføre obligatorisk brikke også for utenlandske kjøretøy innen 1. juni 2012.

Kommer neppe innen januar 2014

– Stortinget vedtok en lovendring i vegtrafikkloven i vår. Nå jobbes det med å få på plass en forskrift som skal sette den ut i praksis, sier fagkoordinator i Vegdirektoratet, Åge Jensen.

Ifølge Samferdselsdepartementet kommer forskriften kanskje i løpet av høsten. Men først gjenstår noen interne avklaringer. Deretter må forskriften ut på høring, og deretter til EFTA, det europeiske frihandelsforbundet.

Bare EFTAs vurdering tar tre måneder. Dermed blir obligatorisk brikke neppe realisert innen januar 2014, slik lastebileierne ble lovet i andre omgang.

– Det er nesten så jeg mistenker dem for å ikke ville få dette til, sier Niklas Haugrønning i NLF.