Hopp til innhold

Brenna risikerer nye kontrollrunder

Statsråd Tonje Brenna (Ap) unngår mistillit, men får kritikk fra Stortinget og risikerer nye runder i kontrollkomiteen.

7IMlmSMxtUQ

KRITIKK: Både statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og statsråd Tonje Brenna (Ap) måtte tåle kritikk i Stortinget i dag.

Foto: NTB

Et samlet storting gir senere i dag Høyre-leder Erna Solberg sterk kritikk for brudd på habilitetsreglene.

Samtidig var det under debatten om habilitetssakene i Stortinget i dag stor oppmerksomhet rundt statsråd Tonje Brennas sak.

Arbeids- og inkluderingsministeren gjentok i Stortinget at hun har gjort feil og vurdert sin egen habilitet for sent og for dårlig. Men hun mener det ikke er kommet vesentlig ny informasjon i saken de siste dagene.

– Opplysningene som er omtalt i pressen, er ikke ny informasjon i saken, men er gjort rede for av meg i tidligere brev og redegjørelser til komiteen, sa hun.

Tonje Brenna

KRITIKK: Fremskrittspartiet fremmer mistillitsforslag mot Tonje Brenna (Ap).

Foto: Javad Parsa / NTB

Vil ha ny sak

Men MDGs Lan Marie Berg vil nå ha en ny sak mot Brenna i kontrollkomiteen.

– Jeg tenker det er naturlig at komiteen undersøker i hvilken grad opplysningsplikten er brutt, sier Berg til NTB.

– Det at saken i så måte vil fortsette etter i dag, understreker hvor utfordrende det er for komiteen at den nye informasjonen kom så tett opp mot vår behandling, sier hun videre.

Flere partier åpner nå for nye runder i kontrollkomiteen om Brennas sak.

– Det er vanskelig å si om hun har brutt opplysningsplikten overfor Stortinget. Det er et alvorlig spørsmål og må kanskje sjekkes som en egen sak i komiteen. Dette må diskuteres i kontrollkomiteen før jeg kan si noe mer, sier komitéleder Peter Frølich (H).

Saksordfører Grunde Almeland fra Venstre sier han ikke utelukker at «vi bør se grundigere på forholdet til opplysningsplikten i Brenna-saken, dersom komiteen mener det er nødvendig».

Lan Marie Berg

MDGs Lan Marie Berg skjerper kritikken av Tonje Brenna. Foto: William Jobling / NRK

Dag-Inge Ulstein

KrF-nestleder Dag Inge Ulstein skjerper kritikken av Tonje Brenna. Foto: William Jobling / NRK

Grunde Almeland

Men saksordfører Grunde Almeland fra Venstre skjerper ikke kritikken av Tonje Brenna. Foto: William Jobling / NRK

Mistillit

Fremskrittspartiet fremmet i dag mistillitsforslag mot Brenna, men det vil falle ved voteringen i salen. Ingen andre partier vil nemlig stemme for forslaget.

– Kjernen i feilen jeg har gjort er at jeg ikke var bevisst på at samarbeidet mellom Wergelandsenteret og Utøya AS var så tett at det utløste et behov for å vurdere min habilitet overfor Utøya AS. Det er mitt ansvar, sa Brenna.

Også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) tok Brenna i forsvar da han refererte til mistillitsforslaget.

– Det mener jeg det ikke er grunnlag for. Tonje Brenna har min fulle tillit som statsråd, sa Støre i sitt innlegg fra talerstolen.

Les også Erna Solberg: – Eg fortener kritikk

Erna Solberg Politisk Kvarter

– Holdt tilbake

Et mistillitsforslag er et forslag som fremmes for Stortinget. Dersom det blir vedtatt, innebærer det at stortingsflertallet ikke lenger har tillit til regjeringen eller til en enkelt statsråd, som dermed tvinges til å gå av.

Mistillitsforslaget ble fremmet på bakgrunn av nye opplysninger i Dagens Næringsliv og andre medier.

Frp-nestleder Hans Andreas Limi mener Brenna har kommet med uriktige og villedende opplysninger til Stortingets organer.

– Brenna har bevisst valgt å holde tilbake opplysninger for Stortinget under behandlingen av kontrollsaken. Det er svært alvorlig, sier Limi til NRK.

Frp-nestleder Hans Andreas Limi.

MISTILLIT: Fremskrittspartiets nestleder Hans Andreas Limi.

Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

– I et brev til Stortinget fredag innrømmet statsråd Brenna at hun hele fem ganger i 2022 fikk informasjon om at den tette koblingen mellom Wergelandsenteret og Utøya AS ikke bare var et nært samarbeid, men også økonomisk samarbeid.

Limi viser til brevet Brenna sendte til kontrollkomiteen sist fredag, om koblingen mellom Wergelandsenteret og Utøya AS. Frp-toppen mener brevet inneholder ny informasjon som Stortinget burde hatt tidligere.

Mistillitsforslaget fra Frp ligger ikke an til å få støtte fra noen andre partier og vil dermed falle ved votering. Det innebærer at Brenna etter alt å dømme sitter trygt som statsråd.

Ap-nestlederen var tidligere kunnskapsminister og er i dag arbeids- og inkluderingsminister i Støre-regjeringen.

Skjerpet kritikken

I innstillingen fra kontrollkomiteen som er til behandling på Stortinget i dag, gikk Fremskrittspartiet kun inn for å rette sterk kritikk mot Brenna.

I likhet med Høyre vil KrF og Miljøpartiet De Grønne gå inn for sterk kritikk mot Brenna – altså en like alvorlig kritikk som et samlet storting vil rette mot tidligere statsminister Erna Solberg for aksjehandlene til ektemannen Sindre Finnes.

Brenna vil på sin side få en mildere form for kritikk fra stortingsflertallet. I går klargjorde nemlig Venstre og SV at de vil stemme med regjeringspartiene og ikke skjerpe kritikken mot Brenna.

Les også Aksjesaken: Solberg får sterk kritikk

Erna Solberg

Forslaget fra Frp i dag er det første mistillitsforslaget som fremmes mot et medlem av Støres regjering.

Under Erna Solbergs åtte år lange regjeringstid ble det fremmet seks mistillitsforslag, også mot regjeringssjefen selv, etter Solbergs svar til Stortinget om kritikken fra Riksrevisjonen knyttet til manglende terrorsikring.

Verken dette eller andre mistillitsforslag fikk flertall, men daværende justisminister Sylvi Listhaug (Frp) valgte selv å gå av etter et mistillitsforslag fra Rødt. Det ble fremmet som følge av et innlegg på Listhaugs Facebook-side, der budskapet var at Arbeiderpartiet satte terroristers rettigheter over nasjonens sikkerhet.

Les også Kontrollkomiteens dom: Dette er habilitetssakene

F.v. Tonje Brenna, Anette Trettebergstuen, Ola Borten Moe, Anniken Huitfeldt og Erna Solberg.

AKTUELT NÅ