Fortsatt strid om russetreff på Lillehammer – krever millionbeløp

En tidligere russearrangør krever opptil 14 millioner kroner av sin gamle samarbeidspartner, Lillehammer Olympiapark. Mandag møtes partene i retten for andre gang.

Russetreff 2013

RUSSESTRID: Striden om russetreffet på Lillehammer har gått helt til retten. Mandag møtes ROK og Lillehammer Olympiapark i retten for andre gang.

Foto: Arne Sørenes / NRK

I flere år samarbeidet ROK AS (tidligere Russens hovedkomité) og Lillehammer Olympiapark om å arrangere det årlige russetreffet på Lillehammer.

Mens Olympiaparken hadde hovedansvar for den praktiske og tekniske gjennomføringen av arrangementet, var markedsførings- og salgsoppgaver tillagt ROK.

Men etter russetreffet i 2016 tok samarbeidet brått slutt. Olympiaparken hevet avtalen, to år før den egentlig utløp.

De mente ROK hadde misligholdt sine plikter, blant annet ved at de nedprioriterte å markedsføre arrangementet på Lillehammer, til fordel for arrangementer som ROK hadde større interesse av.

Hevingen av avtalen skal ha kommet helt overraskende på ROK, som svarte med å saksøke Lillehammer Olympiapark.

Eidsivating Tingrett

ANKESAK: ROK og Lillehammer Olympiapark møtes over tre dager i Lagmannsretten på Hamar denne uka.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Krever millionbeløp

Russearrangøren mener Olympiaparken ikke hadde rett til å heve avtalen. De hevder den tidligere samarbeidsparteneren skylder dem et beløp på opptil 14 millioner kroner i tapt fortjeneste, som følge av at selskapet ikke lenger er innvolvert i avviklingen av russetreffet på Lillehammer.

Partene møttes første gang i Sør-Gudbrandsdal tingrett i fjor høst. Saken endte med at retten ga Lillehammer Olympiapark fullt medhold og ROK ble dømt til å betale saksomkostninger på drøyt 500.000 kroner.

ROK anket dommen, og nå møtes partene igjen over tre dager i Eidsivating Lagmannsrett på Hamar.

NRK har vært i kontakt med Lillehammer Olympiaparks advokat Aslak Runde, som ikke ønsker å kommentere saken.

Heller ikke ROK, ved advokatfullmektig Stian Alexander Slaatta, ønsker å uttale seg.

Opprettet nytt selskap

Da partene møttes i tingretten var de uenige om Olympiaparken hadde rett til å heve avtalen. Partene hadde også ulik oppfatning av hvordan ROKs økonomi var på tidspunktet avtalen ble sagt opp.

Sommeren 2016 opprettet eier av ROK, Mie Skard, et nytt aksjeselskap, NPC AS. NPC skulle ta over driften av russetreffet på Tryvann i Oslo.

Olympiaparkens advokat, Aslak Runde, hevdet i tingretten at det nye selskapet var i konkurrerende virksomhet med russetreffet på Lillehammer. Runde mente derfor det var kritikkverdig at ikke Olympiaparken ble varslet om at NPC ble opprettet.

ROKs advokatfullmektige hevdet i tingretten at ROK ikke hadde brutt noen plikt ved å ikke opplyse om dette, og at NPC i seg selv ikke medførte noen skaderisiko for Lillehammer Olympiapark.

ROK har i en årrekke vært ansvarlig for å arrangere russetreffet på Tryvann i Oslo, men varlset i fjor at et nytt selskap offisielt tar over avviklingen av treffet. I 2016 omsatte ROK for 28 millioner kroner.

Det har blitt arrangert russetreff på Birkebeineren skistadion i Lillehammer hvert år siden 1997, og flere tusen russ har årlig vært samlet til fest. Men årets russetreff kan ha vært det aller siste, ifølge arrangøren.

SISTE NYTT

Siste meldinger