Hopp til innhold

Innleid sjåfør krasjet russebussen: – De har prøvd å legge skylda på oss

Ødelagt buss, spolert russetid og en regning på opp mot 200.000 kroner. Russegruppa «Lufthansa» mener utleieselskap har opptrådt urimelig.

Rødruss sitter i trappa

Haugesund-russen anklager utleiefirma for ansvarsfraskrivelse etter at bussen deres ble ødelagt. Fra venstre Olai Melkevik, Philip Reigstad og Øystein Bjelland Pedersen.

Foto: Marthe Synnøve Johannessen

– De har prøvd å legge skylda på oss. Jeg skjønner ikke hvordan det er vår skyld at sjåføren deres krasjer, sier Philip Reigstad fra russegruppa «Lufthansa 2024» i Haugesund.

1. april i år skulle gjengen åpne russetiden med sin innleide russebuss.

Dette var også første gangen flere av medlemmene i gruppa skulle møte sjåføren de hadde leid via Sjåførutleie AS.

Overraskelsen var stor da de møtte vedkommende.

Russegruppa Lufthansa

Gruppa «Lufthansa» fra Haugesund har over lang tid sett frem til russefeiringen.

Foto: Philip Aase

Av Sjåførutleie AS ble de lovet en 40 år gammel sjåfør med lang erfaring på veien.

I tillegg skulle de få et trygt avtaleverk rundt leieforholdet.

Personen som møtte opp, var en 23-åring fra Litauen. Til sammenligning må man i Norge være 24 år for å ta førerkort for buss.

Vedkommende ønsket å få betalt i kontanter.

Nettavisen omtalte saken først.

Festdagen ødelagt

Allerede ved første møte skal den unge sjåføren ha uttrykt ubehag med å kjøre bussen, ifølge medlemmene i Lufthansa.

Flere av gruppemedlemmene reagerte på at sjåføren virket både uerfaren og usikker i trafikken.

Og allerede første kveld med rulling, gikk det galt.

Bussen står fast

For å åpne russetiden, skulle «Lufthansa» delta på et russetreff i Haugesund sammen med flere andre grupper.

Med flere busser inne på et avgrenset område, var det trangt om plassen da de skulle forlate stedet.

På grunn av lite plass valgte sjåføren å finne en enklere vei ut av parkeringsplassen, ifølge russegruppa.

Løsningen ble ned en bratt avstikker som ledet ut av området.

Bussen krasjet i en bratt helle.

... på veien ut sa det pang.

Den første dagen med rulling endte bom fast i en skråning.

Viser skader av bussen

Nå er gruppen bussløse i flere uker...

Skader på bussen

... og «Lufthansa» har fått tilsendt en regning på opp mot 200.000 kroner for skadene.

Klandrer firmaet

NRK har vært i kontakt med den litauiske 23-åringen, som bekrefter ulykken.

Ovenfor NRK forteller sjåføren at han ble ansatt i tro om at alt skulle være forsikret, og at han aldri hadde tatt jobben dersom han fikk høre noe annet.

Guttegjengen fra Haugesund har på sin side vært klare på at de ikke ønsker at sjåføren skal betale. De hevder sjåføren er blitt lurt av selskapet, ved at han ikke er blitt informert om de faktiske forholdene.

NRK har lest kontrakten, som kun er en avtale mellom russegruppen og sjåføren. I denne kontrakten står Sjåførutleie AS kun oppnevnt som en megler.

I kontrakten heter det at det rettslige ansvaret ligger hos sjåføren.

Skillet ved ansvarsspørsmålet går ifølge kontrakten på om sjåføren har opptrådt grovt uaktsomt eller ikke.

Sjåførutleie AS hevder at uhellet ikke skyldtes grov uaktsomhet fra sjåføren, og at han derfor ikke er ansvarlig for reparasjonskostnadene.

Philip Reigstad

Philip Reigstad er økonomisjef på «Lufthansa», og er kritisk til Sjåførutleie AS.

Foto: Marthe Synnøve Johannessen

Etter enighet mellom russegruppa og Sjåførutleie AS, ble kontrakten mellom partene hevet.

Guttene fikk også tilbakebetalt honoraret de hadde forskuddsbetalt for sjåførleien på 78.000 kroner.

Men reparasjonen måtte de betale selv.

– Sjåførutleie AS stilte seg først ansvarlig, men etter hvert som prisen økte, trakk de seg. Nå må vi betale alt av kostnadene for å få den på veien igjen, men vi mener at det ikke er vi som står ansvarlig for dette på noen som helst måte, sier Reigstad fra «Lufthansa».

– Beklagelig

Sjåførutleie AS er forelagt kritikken i denne artikkelen, og gir følgende kommentar.

– Inngått avtale er mellom sjåfør og russegruppa. Vi synes det er beklagelig at de har hatt negative opplevelser, og vi vil se på vår rolle. Vi har valgt å imøtekomme ønsket fra russegruppa om å si opp avtalen, og vi har derfor også tilbakebetalt honoraret, skriver Jo Skaane Dåstøl ved Sjåførutleie AS til NRK i en e-post.

Han viser også til egen kommunikasjon med sjåføren.

– Vi registrerer at det i media fremmes påstander om uvøren kjøring og grov uaktsomhet fra sjåførens side. Vi har vært i kontakt med sjåfør, og han kjenner seg ikke igjen i disse påstandene. Utover dette har vi ingen kommentar.

Sjåføren ønsker ikke å kommentere detaljene ytterligere.

Russebussen Shleggå

Bussen til «Lufthansa» har ikke lenger særlig med luft under vingene. Russegjengen mener russetida har blitt kraftig amputert etter at bussen deres endte i grøfta allerede første kveld med «rulling».

Foto: privat

– Mer enn sjåføren

Selv om sjåføren skal holdes ansvarlig i henhold til kontrakten, er det ifølge Einar I. Lohne hos Langseth Advokatfirma mer som skurrer ved avtalen.

– Jeg er av den oppfatning at denne saken dreier seg om mer enn at det er utvist grov uaktsomhet fra sjåførens side, sier Lohne.

Einar Lohne

Einar I. Lohne i Langseth Advokatfirma mener at saken dreier seg om mer enn uaktsom kjøring fra sjåføren.

Foto: Privat

Han beskriver kontrakten kun som en konstruksjon laget av Sjåførutleie AS for å unngå et potensielt ansvar.

Likevel er han klar på at meglerselskapet har det overordnede ansvaret for det som har skjedd.

– Min konklusjon er at Sjåførutleie AS er ansvarlig for det tap russen lider, fordi leveransen av sjåfør ikke var i samsvar med hva russen hadde grunn til å forvente, sier Lohne.

Seniorjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet sier at det i henhold til kontrakten er uklart hvilket ansvar selskapet faktisk har.

– Avtalen er ikke en tjenestekontrakt der Sjåførutleie AS supplerer en sjåfør til russegruppen, men kun en formidlingskontrakt. Det er dermed svært uklart hvilket ansvar sjåførmeglerne har, dersom sjåføren ikke leverer som avtalt.

Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet

Thomas Iversen er juridisk seniorrådgiver i forbrukerrådet. Han har selv sett kontrakten, og forteller at ifølge den er det sjåføren som er ansvarlig.

– Hvis partene ikke blir enige om hvem som skal betale, er dette en sak som må til forliksrådet for å bli løst, sier Iversen.

Ender ofte i konflikt

Konflikten som er oppstått rundt Haugesund-gruppen er ikke sjelden, hevder journalist og forfatter Ivar Brandvol.

I arbeidet med boken «Fitte og diesel» har han avdekket en rekke kritikkverdige forhold innen russebransjen.

– Det er typisk at det blir en del konflikter i kjølvannet av samarbeid mellom profesjonelle og halvprofesjonelle bedrifter og enkeltpersoner mot russen, sier Brandvol.

– Det mest typiske er striden om hva som er avtalt. Ofte føler elevene seg trygge på at de har signert en slags kontrakt. Så finleser de kontrakten etterpå, og så det blir strid om hva den egentlig betyr.

Ivar Brandvol

Ivar Brandvol er godt kjent med hvilke utfordringene som kan oppstå rundt russebransjen.

Foto: Anne M. STEINE / FOTOBBEN AS

Én ting mener han derimot skiller seg ut med denne konflikten, sammenlignet med hva han har sett tidligere.

– Denne skiller seg ut ved at det er en egen bedrift som formidler sjåfører fra utlandet. Det er en ny type konflikt. Slik megling reiser også en del spørsmål om hvem som betaler arbeidsgiveravgift, merverdiavgift og skatt. Det kommer an på avtalen mellom russen og meglerfirmaet, sier Brandvol.

Vil advare andre

For Haugesund-gjengen har russetiden fått seg et alvorlig skudd for baugen, allerede før den er skikkelig i gang.

Derfor håper de nå at deres erfaringer kan bli til læring for andre, for å hindre at flere ender opp i samme situasjon.

– Vi håper jo at Sjåførutleie AS skal kompensere for dette økonomisk, men vi er forberedt på at vi må ta stå for det selv. Dette ble en solid lærepenge for oss.

Nå ønsker de først en god russetid før de vurderer eventuelle rettslige skritt.

De har allerede sikret seg en ny sjåfør, og håper å få bussen raskt i stand for å kunne nyte resten av feiringen frem til 17. mai.

  • Ønsker du å høre mer om hvordan bakmennene i russeindustrien opererer? Da anbefaler vi denne podkasten