Hopp til innhold

Forslag til ny læreplan: – Den største endringen siden 2006

– Dette blir den største endringen av skolens innhold siden Kunnskapsløftet i 2006, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Jan Tore Sanner

PRIORITERE: Kunnskapsminister Jan Tore Sanner har fått inn 14.000 innspill til ny læreplan. I dag sendes det endelige forslaget på høring.

Foto: Helle Fjelldalen / NRK

Mandag sender Kunnskapsdepartementet forslag til nye læreplaner i skolen på høring.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner la i dag fram forslaget på Sofienberg skole i Oslo.

Digitale ferdigheter har fått en tydeligere plass i de nye læreplanene enn tidligere. Dømmekraft, kritisk tenkning og digital sikkerhet er blant eksempler på ferdigheter elevene skal læres opp i.

Elever på 7. trinn skal for eksempel kunne bruke dømmekraft, beskytte eget digitalt utstyr, og handle i tråd med retten til privatliv, personvernregler og opphavsrett på nett.

Generelt skal fagene skal bli mer utforskende og praktiske, sier Sanner.

Blant annet skal entreprenørskap tydeligere inn i skolen og elevene skal få opplæring i personlig økonomi.

– Overfylte læreplaner

Sanner peker på at tidligere læreplaner har vært overfylt av emner elever og lærere må forholde seg til.

– Det gjør det vanskelig for lærerne å prioritere det viktigste i faget.

Han forteller at han har fått inn forslag om mindfulness, #metoo og fitness inn i læreplanen.

– Overfylte lærerplaner bidrar til overflatelæring og gir lite rom for dybdelæring, sier Sanner.

Tas i bruk 2020

De nye læreplanene skal fastsettes av Kunnskapsdepartementet til høsten, og vil bli tatt i bruk i skolen fra høsten 2020.

Høsten 2016 ble det opprettet faggrupper for hvert enkelt fag. De la våren 2018 fram forslag til kjerneelementer i fagene og forslag til emner som kunne prioriteres ned.

Forslagene har vært ute på omfattende høringsrunder og det har kommet i alt 14.000 forslag til hva de nye læreplanene bør inneholde.

Også eksamensordningen skal gjennomgås.

Sanner la i juni fram de endelige endringene i skolefagene. Deretter startet arbeidet med de nye læreplanene som nå er klare til å sendes på høring.

Kompetanse om seksuell trakassering

Lærerne skal få større mulighet til å gå i dybden på enkeltemner og temaer, ved at læreplanene blir mindre omfangsrike enn før, lover Sanner.

I mars i år sa også kunnskapsministeren at holdninger, verdier, grensesetting og kjønn skal tydeligere inn i skolen i forbindelse med fagfornyelsen. Lærernes kompetanse på seksuell trakassering skal også økes, og temaet skal inn som et eget spørsmål i de årlige elevundersøkelsene.

Bakgrunnen var en kronikk i Aftenposten skrevet av 14-åringene Ella Fyhn, Ellisiv Aure og Ea Baklund fra Oslo. I innlegget beskriver de omfattende seksuell trakassering av jenter i skolen.

AKTUELT NÅ