Hopp til innhold

Flytoget får forhandle om togtrafikken på store deler av Østlandet

Flytoget skal forhandle om togkjøring på en stor del av Østlandet. De er i dag valgt som foretrukket avtalepart av Jernbanedirektoratet for togpakken kalt Østlandet 2.

Flytoget kommer inn på Oslo sentralstasjon

Flytoget blir foretrukket avtalepart, framfor Vy, for en stor del av togtrafikken på Østlandet.

Foto: Bård Nafstad / NRK

Det er stort sett regiontog det handler om. Og togrutene i pakken hadde over 30 millioner reisende før pandemien kom.

Flytoget kjører per i dag kun tog fram og tilbake til hovedflyplassen på Gardermoen.

De to statlige togselskapene Flytoget og Vy forhandler dermed om hver sin pakke av den såkalte indrefileten i norsk jernbane. Flytoget mener de kan gjøre togtilbudet bedre enn Vy som kjører der i dag

Målet til Regjeringa er blant annet å få mer fornøyde kunder, flere reisende, bedre rutetilbud for togreisende på Østlandet.

Mye regionstog i togpakke Østlandet 2

Denne togpakken Østlandet 2, som Flytoget nå skal forhandle om innebærer togtransport på Skien-Eidsvoll, Drammen – Lillehammer, Kongsberg-Eidsvoll, Drammen-Dal, og Asker-Kongsvinger samt Bratsbergbanen.

Philipp Engedal

Philipp Engedal, administrerende direktør i Flytoget.

Foto: Astri Husø / NRK

Administrerende direktør i Flytoget, Philipp Engedal, sier de er fornøyde med å komme seg til forhandlingsbordet.

– Vi i Flytoget er veldig glade for at vi nå får sette oss ned med Jernbanedirektoratet for å utvikle et bedre tilbud for de reisende med regiontog på Østlandet. Dette er noe vi virkelig ser fram til å ta fatt på, sier han til NRK.

Han varslet i mai at de var interessert i disse rutene, og at de ville kalle togrutene for Bytoget for ikke å skape forvirring med Flytoget for de reisende.

– Vi tenker at det kan gi en god assosiasjon til å koble sammen byene på disse strekningene. Vi har hatt stor suksess med Flytoget, som er selvforklarende. Vi mener derfor Bytoget passer godt for disse strekningene.

Ønsker å forbedre tilbudet

Forhandlingene mellom Flytoget og Jernbanedirektoratet starter formelt på mandag. Engedal sier de har som mål og gi de reisende en bedre opplevelse.

– Vy har gjort mye bra på disse strekningene. Men vi tror likevel at man med ny aktør på banen, kan utfordre det bestående enda litt til. Det mange ting man kan file litt på, og gjøre enda litt bedre. Og det tror jeg vi skal kunne få til.

Han sier de vil se regiontogpakken de nå forhandler om i sammenheng med strekningen de allerede kjører.

– Fordelen med å se disse strekningene i sammenheng med Flytoget-strekningen, er at vi kan få en bedre utnyttelse av kapasiteten i en ganske anstrengt infrastruktur på vestsiden av Oslo og gjennom Oslotunnelen. Ser vi dette i sammenheng, kan vi få mer tog for pengene sier han.

Les også Hver dag vil 100 tog kjøre forbi soverommet til Mia (10)

Mia Elvina Moland Børresen sitter i vinduet og ser toget passere rett foran henne.

Vy kritiske

Den første pakken Østlandet 1, er Vy tidligere valgt som foretrukket avtalepart av Jernbanedirektoratet.

Østlandet 1 innebærer togtransport på Østfoldbanen/Follobanen samt lokaltogene Spikkestad/Asker–Lillestrøm og Stabekk–Ski. Østlandet 1 har også om lag 30 millioner reisende hvert eneste år.

Konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Vy, Marius Holm.

Konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Vy, Marius Holm.

Foto: Marius Nyheim / Vy

Vy mener denne delingen av togtrafikken på Østlandet øker kostnaden og gir et dårligere tilbud for kundene.

– Det er en veldig dårlig løsning. Det vil gjøre det mye dyrere for staten, og mer komplisert å få det til å fungere. Det vil også gå ut over kundene når vi ikke får brukt tog og ansatte på tvers av linjer, sier Vys konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Marius Holm, til NRK.

Ifølge Vys regnestykke blir togtrafikken på Østlandet rundt 2 milliarder kroner dyrere i kontraktsperioden fordi man mister stordriftsfordeler. Dette har de spilt inn til Jernbaneverket, men har ikke blitt hørt.

Kronikk Norge står igjen på perrongen

Kristian Skjellum Aas

Men Holm utelukker ikke at Vy likevel kan være aktuelle for kontrakten dersom direktoratet og Flytoget ikke skulle bli enige i forhandlingene.

– Jeg tror Jernbanedirektoratet i forhandlingene med Flytoget vil se at det blir krevende å få en oppsplitting av jernbanen på Østlandet til å fungere. Det åpner for at vi kan bli invitert inn ved en senere anledning. Og da står vi klare for å vise fram tilbudet vårt.

Jernbaneverket og Flytoget har frist til første kvartal neste år med å bli enige om en avtale.

AKTUELT NÅ