Flyktninger har dårligere helse enn tidligere

Flyktningmottak mener de som ankommer landet har dårligere helse enn tidligere, kommer det fram i en bekymringsmelding. Nå varsler helsedirektøren drøfting.

Hvalsmoen

PSYKISKE PROBLEMER: Flere av flyktningene som bor på Hvalsmoen transittmottak har komplekse problemer som følge av psykiske belastninger, sier de ansatte.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

– Den siste tida synes jeg det har vært mange syke. Mange med alvorlige helseproblemer, sier Øyvind Kjelsvik.

Han er lege ved Hvalsmoen transittmottak og han ser ikke bort ifra at de har sett en økning i flyktninger med dårlig helse det siste året.

– Det er vedvarende psykiske problemer som knyttes til langvarig stress for nesten alle. Veldig mange har levd i en svært presset situasjon over lang tid, og det vises i deres psykiske helse.

Øyvind Kjelsvik, lege Hvalsmoen transittmottak

Lege Øyvind Kjelsvik har inntrykk av at flere av flyktningene som ankommer mottaket på Hvalsmoen har helseproblemer.

Foto: NRK

I fjor bodde det til enhver tid minst 750 flyktninger på Hvalsmoen. Nå er det kun en fjerdedel av det som er bosatt på mottaket. Men reduksjonen i flyktninger betyr ikke at de som kommer inn i landet er ved bedre helse enn før.

Komplekse helseproblemer

I en bekymringsmelding sendt til UDI gis det uttrykk for at flyktningene som ankommer Norge stadig har dårligere helse. Det fører til at en større andel av asylsøkere krever mer ressurser enn vanlig.

– Per i dag har vi hatt ekstra bemanning på flere personer allerede, og vi er jo bare i februar, sier mottaksleder på Hvalsmoen Tove Brorson.

Hun trekker frem kompliserte ruter og elendige boforhold for flyktninger gjennom Europa som mulige grunner til at den generelle helsen hos asylsøkerne tilsynelatende har blitt dårligere. Hun vil likevel understreke at det er tilstanden flyktningene ankommer mottakene i som har forverret seg.

Tove Brorson

DÅRLIGERE HELSE: Tove Brorson sier flyktningene som ankommer lander har stadig dårligere helse.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

– Helsetilbudet på mottakene er bra, men de som kommer til landet er nok i dårligere forfatning enn før.

Denne opplevelsen deles av Ankomstsenter Østfold i Råde, der de tar imot samtlige flyktninger som kommer inn i landet, før de sendes videre.

– Det vi ser av endringer ved flyktningenes helse, er at de har flere og mer sammensatte helseproblemer enn det vi så ved flyktningstrømmen i 2015. Det er en økende tendens til at flyktningene som kommer kan ha flere helseplager samtidig, skriver virksomhetsleder i kommunehelsetjenesten i Østfold Aud-Sylvi Hansen til NRK.

Hun påpeker at de ikke har statistikk som støtter dette, men at det er inntrykket de har.

Bjørn Guldvog

DRØFTING: Bjørn Guldvog vil kalle inn til møte for å undersøke hvordan problematikken kan håndteres.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Varsler drøfting

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier til NRK at problemstillingen tas på alvor.

– Jeg har tenkt til å invitere både UDI og flere av aktørene fra mottakene, sånn at vi kan få drøftet dette, og komme til en omforent forståelse av utfordringene vi står ovenfor, sier Guldvog.

Han understreker at det er kommunen som har det overordnede ansvaret for helsen til flyktninger, og mener det må diskuteres hvordan man kan tilrettelegge for å best mulig ivareta flyktningenes helse.

– Vi mener det er veldig viktig at helsetjenesten til flyktninger og asylsøkere er veldig god hele tiden.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger