Mange havner på gata et sted i Europa

Mange enslige, mindreårige asylsøkere forsvinner fra asylmottakene. Bare i fjor forsvant 182 unge under 18 år fra norske mottak. Mange av dem som forlater mottakene, havner på gata et sted i Europa.

Hemsedal statlige mottak

Bare i fjor forsvant 182 unge under 18 år fra norske mottak.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

– Å vite at du vil bli hentet og sendt i retur til hjemlandet er så uholdbart at de heller velger å forsvinne, forteller leder for Hemsedal statlige mottak, Gry Herland. Der bor det 29 enslige, mindreårige. Av dem er det bare én som har fått oppholdstillatelse. Resten venter på uttransportering.

Gry Herland

Gry Herland, leder for Hemsedal statlige mottak.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Hun forteller om stor frustrasjon rundt omkring på mottakene der disse ungdommene bor, spesielt etter at Regjeringen strammet inn reglene for oppholdstillatelse.

Tre tomme senger

Herland forteller at det bare i løpet av denne uken forsvant tre ungdommer fra hennes mottak. I hele fjor ble ti unge enslige asylsøkere borte fra mottakene i Buskerud.

– Det politiske signalet som Regjeringen gir; nemlig at vi ikke ønsker en strøm av enslige, mindreårige asylsøkere til landet, får katastrofale konsekvenser for dem som allerede er her i landet, sier hun.

– Norge bruker de asylsøkerne som kom i 2015, til å stoppe strømmen nå, mener hun.

Fortvilte verger

Hilde Krogh

Hilde Krogh er leder i Vergeforeningen.

Foto: Rushda Syed / NRK

De unge asylsøkerne som kommer til Norge, får en verge som er deres voksenkontakt her i landet. De hjelper dem med forskjellige praktiske ting og er deres stemme.

Leder i Vergeforeningen, Hilde Krogh, beskriver situasjonen som fortvilet, spesielt for unge afghanske asylsøkere. Situasjonen i Afghanistan regnes nå som trygg.

– De er desperate og livredde og har mistet håpet for fremtiden. De forbinder sitt eget hjemland med helvete. Jeg synes det er rart at myndighetene bare godtar at de forsvinner fra mottakene, sier hun.

– Fortvilte verger ringer

– De som blir borte fra mottakene, havner ute i Europa. Mange av dem havner på gata og blir lett et offer for menneskesmuglere, sier Krogh.

– Vi får historier fra fortvilte verger. De får telefoner fra ungdommene et eller annet sted i Europa, og der er de uten penger og uten voksenkontakt, forteller hun.

– Kan dere i Vergeforeningen gjøre noe?

– Vi kan presse på politikerne, og vi får til svar at de skal se på det. Men ingen ting blir gjort, sier Krogh.

Innstrammingen skal sende signaler

Torkil Åmland

Torkil Åmland er statssekretær for innvandrings- og integreringsministeren.

Foto: Arbeidsdepartementet

Torkil Åmland er statssekretær for innvandrings- og integreringsministeren. Han fastholder at de nye reglene skal sende signaler om at det ikke er bedre å komme til Norge for å søke om opphold.

– Det er et frivillig tilbud å bo på mottak i Norge, vi kan ikke ha kontroll på dem. Det at en del av dem velger å forsvinne fra mottaket fordi de forstår at de vil få avslag på asylsøknaden, er et valg som de gjør.

– Bekymrer det Regjeringen at ungdommer bare forsvinner?

– Vi følger selvsagt situasjonen nøye. Men det er opp til den enkelte å velge. Alternativet er lukkede mottak, og det er ikke et godt alternativ. Det er viktig at de har bevegelsesfriheten, sier Åmland.