– Mange her er alvorlig psykisk syke, men får ikke hjelp

Kun tre-fire personer ved Bjørnebekk asylmottak har fått psykisk hjelp ved et distriktspsykiatrisk senter i løpet av seks år, ifølge sykepleier ved mottaket.

Sykepleier Terese Enes, Bjørnebekk asylmottak

HINDRER INTEGRERING: Terese Enes, sykepleier ved Bjørnebekk Asylmottak, er bekymret for beboernes psykiske helse. – Dårlig psykisk helse kan være et stort hinder i integreringen, og gjør det vanskeligere for mange å lære seg norsk, sier Enes.

Foto: Ragnhild Aarø Njie / NRK

– Jeg har møtt leger som ikke er klar over at asylsøkere og flyktninger har samme helserettigheter som resten befolkningen, sier Terese Enes, sykepleier ved Bjørnebekk asylmottak i Ås.

Ifølge sykepleieren sliter mange av beboerne med alvorlige psykiske plager, blant annet posttraumatisk stresslidelse (PTSD), etter å ha opplevd traumatiserende hendelser på flukt.

Likevel har kun tre-fire personer ved Bjørnebekk asylmottak fått time ved et distriktspsykiatrisk senter (DPS), i løpet av de seks årene Enes har jobbet der. I dag har mottaket 167 beboere.

Avslag

– Det er vanskelig å si om problemet oppstår hos fastlegen eller hos DPS. Enten har ikke legen nok tid med pasienten til å skrive gode søknader til DPS, eller så avviser DPS i altfor stor grad asylsøkere fordi de er asylsøkere, mener Enes.

Kommuneoverlegen i Ås, Sidsel Storhaug, er enig i at fastleger ofte skriver for dårlige henvisninger og at DPS avviser mange som trenger behandling, men uenig i at asylsøkere avvises i større grad enn andre.

Sidsel Storhaug

Kommuneoverlege i Ås, Sidsel Storhaug, mener asylsøkere ikke rammes hardere enn andre.

Foto: Ås Kommune

Les også: – For lite fokus på flyktningers psykiske helse

Psykolog Håkon Sverre Lycke er stedfortredende leder ved Follo DPS, som tar imot eventuelle søknader fra asylsøkerne ved Bjørnebekk asylmottak. Han mener asylsøkere ikke forskjellsbehandles.

Håkon Sverre Lycke

Psykolog og stedfortredende leder ved Follo DPS, Håkon Sverre Lycke, mener mange ikke får den hjelpen de trenger ved DPS.

Foto: PRIVAT

– Det er mange som opplever at de ikke får den hjelpen de ønsker eller trenger. Det er ikke forbeholdt asylsøkere.

– Lovbrudd

Kirsten Jagmann er spesialrådgiver i Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) og har jobbet med flyktninger og asylsøkere i 15 år.

Hun mener mange asylsøkere og flyktninger forskjellsbehandles og dermed utsettes for brudd på loven om likeverdige helsetjenester.

Kirsten Jagmann, spesialrådgiver i RVTS

– Hvordan flyktninger og asylsøkere tas imot når de kommer, har større effekt på integreringen enn det de har opplevd i hjemlandene sine, sier Kirsten Jagmann ved RVTS.

Foto: Ragnhild Aarø Njie / NRK

– Mange kommer fra land der de ikke har et språk om psykiske lidelser. Det kan oppstå problemer med kommunikasjonen, og legen klarer ofte ikke å skrive en god nok søknad. I tillegg kan både pasienter og at helsepersonell vegre seg for å bruke tolk.

Les også: Innvandrerbarn får sjeldnere psykiatrihjelp

Både Jagmann og Follo DPS understreker at asylsøkere som avvises fra DPS kan klage.

– Beboerne her klarer ikke å lese brevet der det står at de har fått avslag, og legene er ikke involverte nok til å følge opp, sier sykepleieren ved mottaket.

– Bedre integrering

Jagmann og Enes mener at mer omfattende psykisk helsehjelp til asylsøkere og flyktninger gir bedre integrering.

Begge nevner at å lære seg norsk og å bli en del av et nytt samfunn er vanskeligere for en person med psykiske plager.

– I tillegg er det enkel samfunnsøkonomi, er man frisk og rask, blir man arbeidstaker, men sliter man med ubehandlede psykiske plager, så blir man kanskje trygdemottaker, sier Jagmann.