Hopp til innhold

Flydroppsaken blir ikke gjenopptatt

Gjenopptakelseskommisjonen mener det ikke er konkrete holdepunkter for at politiet brukte ulovlige metoder i en stor narkotikasak på 1990-tallet. I saken var det påstander om at både Eirik Jensen og Gjermund Cappelen skulle være involvert.

Dagsrevyens sak om flydroppsaken i oktober 1993

SE OPPTAKET: Politiet fikk filmet akkurat i det en pakke med flere kilo amfetamin ble sluppet fra et fly i oktober 1993. Se selve droppet i denne reportasjen som ble sendt på Dagsrevyen den gangen.

Den såkalte «flydroppsaken» skal ha involvert både den nå korrupsjonstiltalte Eirik Jensen som politietterforsker og Gjermund Cappelen som påstått politiprovokatør.

I 2013 begjærte flere av de som ble dømt på begynnelsen av 1990-tallet saken gjenopptatt med påstand om at de var blitt feilaktig domfelt fordi politiet skulle ha brukt ulovlige metoder.

De involverte mente at de var satt i ei felle ved at politiet hadde en informant, som også provoserte fram kjøp av narkotika, der de ellers ikke ville vært involvert.

Nå har Gjenopptakelseskommisjonen sagt nei til å ta opp igjen saken etter å ha hentet inn materiale fra Spesialenhetens, og egne avhør av Gjermund Cappelen.

Helen Sæter i Gjenopptakelseskommisjonen

Leder Helen Sæter i Gjenopptakelseskommisjonen forteller at de har behandlet ønsket om å ta opp flydroppsaken.

Foto: Caroline Drefvelin / NRK

– Vi har ikke tatt begjæringene om gjenopptakelse til følge. For oss har hovedtemaet vært om det har foregått ulovlig politiprovokasjon. Vi har ikke funnet konkrete opplysninger eller andre klare holdepunkter for at det har foregått slik politiprovokasjon, sier kommisjonens leder Helen Sæter til NRK.

Hun opplyser at Gjenopptakelseskommisjonen har fått oversendt materiale fra både Spesialenheten, Kripos og andre. De har i tillegg gjennomført en del ytterligere egne undersøkelser og gjennomført vitneavhør.

– Vi har blant annet avhørt Cappelen. I avhøret av ham har det ikke framkommet noe konkret som taler for at det foregikk politiprovokasjon, sier Sæter.

– Har dere avhørt Eirik Jensen eller andre politifolk som var involvert i etterforskningen?

– Nei, vi har ikke funnet grunn til å gjøre det. Det har ikke vært nødvendig slik saken har stått for oss, svarer kommisjonslederen.

Stor og spektakulær narkotika-opprulling

Saken som er behandlet av Gjenopptakelseskommisjonen fikk svært mye oppmerksomhet i pressen på 1990-tallet.

Totalt ble minst tolv personer dømt for narkotikainnførsel fra Nederland i en spektakulær sak som inkluderte dropp av amfetamin fra småfly, omfattende spaning og politietterforskning både i Oslo og på Sørlandet for å ta smuglerne.

Med videokameraet satt i opptak var politiet klare ved et småvann på Sørlandet i 1993.

En svært omfattende narkotikasak ble rullet opp og politiet fortalte villig til media om det som etter hvert ble kjent som «flydroppsaken».

– Vi håper vi har satt en stopper for en gruppe vi mistenker har vært en viktig kilde for omsetning og innførsel av amfetamin i lengre tid, sa Roger Andresen i Oslo-politiet den gang til VG.

Olstadtjern ved Lillesand

Rundt lille Olstadtjern utenfor Lillesand befant det seg i oktober 1993 en rekke politifolk i tillegg til noen av personene som senere ble tatt og idømt lange fengselsstraffer for innførsel av over 10 kg amfetamin.

Foto: NRK

Mener fortsatt det var politiprovokasjon i saken

Saken var omfattende og involverte store ressurser for politiet. Oslo-politiet skulle til og med ha fått hjelp fra Forsvaret ble det meldt i avisene den gangen.

Én av de sentrale etterforskerne den gangen var den nå korrupsjons- og narkotikasiktede politimannen Eirik Jensen.

I ettertid har flere av de dømte hevdet at de ble satt i en felle av politiet og personer som samarbeidet med politiet.

Gunnar Evertsen

Gunnar Evertsen fikk en lang fengselsstraff som resultat av flydroppsaken, men mener dommen var basert på ulovlige politimetoder.

Foto: Lucian Montean / NRK

Mannen som av politiet ble betraktet som hovedmannen bak en narkotikaliga, Gunnar Evertsen, har i ettertid ment at han ble utsatt for ulovlig politiprovokasjon, og dermed dømt på feil grunnlag.

– Han oppfatter at han ble utsatt for en politiprovokasjon. Det kom et tilbud om å gjøre en kriminell handling som han ellers ikke ville gjort, og det kom fra en person med tilknytning til politiet, har mannens advokat Bjørn Haugen tidligere sagt til NRK.

Advokat Haugen er nå ganske overrasket over Gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse.

Advokat Bjørn Haugen

Advokat Bjørn Haugen representerer to klienter som ønsker å få saken gjenopptatt slik at de kan få dommen annullert.

Foto: Tomas Berger / NRK

– Vi er helt uenige i at det mangler konkrete holdepunkter for politiprovokasjon her. Så når kommisjonen fatter en slik foreløpig avgjørelse er vi overrasket, sier Haugen til NRK i dag.

Han har bistått Gunnar Evertsen og en til i arbeidet med å få saken tatt opp på nytt. Advokaten mener at det har kommet fram flere nye opplysninger etter at klientene ble dømt på begynnelsen av 1990-tallet som taler for at det ble brukt ulovlige politimetoder.

– Det er såpass klare momenter i de opplysningene som foreligger at kravene er oppfylt etter vår mening, sier Haugen.

Ikke sikkert saken er lagt død

Advokaten til Gunnar Evertsen mener at det med dagens avgjørelse slett ikke er sikkert at saken er lagt død.

– Jeg er temmelig sikker på at denne saken ikke er over, sier Haugen til NRK.

Årsaken til at han ikke tror saken endelig er avslått er blant annet at det i den pågående saken mot Eirik Jensen kan komme opp nye opplysninger.

Haugen viser blant annet til at Jensen selv har omtalt saken både i boka si og ymtet om at han vil komme til å avsløre ting om metodene når han vitner i rettssaken mot seg selv.

Eirik Jensen på boklansering

Eirik Jensen har skrevet en bok om livet i politiet, og han har også omtalt flydroppsaken konkret som saker han kan komme til å vitne om i rettssaken der han står tiltalt for korrupsjon og narkotikaforbrytelser.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

I et intervju med Dagbladet i februar gikk politimannen langt i å si at det ville komme fram nye opplysninger om flydroppsaken når han vitner.

– Jeg har ikke ønsket å snakke om informanter eller metodene vi har brukt. Men nå må jeg tenke på meg selv. Jeg må snakke om store, hemmelige nasjonale prosjekter og hemmeligheter, noe jeg ikke har ønsket å gjøre. Det kommer til å bli tungt og komplisert, men jeg kommer til å måtte gjøre det for å forsvare meg, sa han til avisa.

Eirik Jensen har dog tidligere stilt seg totalt uforstående til påstander om politiprovokasjon via sin advokat.

Men advokat Haugen mener en slik innrømmelse av hvordan hele politiet jobbet den gangen kan komme.

– Det eneste nye han komme med i retten er vel å si rett ut at det ble brukt ulovlige politimetoder, sier Haugen og understreker at de nok kan komme til å bestride kommisjonens avgjørelse uansett basert på feil faktaforståelse.

Han hadde sammen med klientene sine egentlig bedt om at kommisjonen ventet med å konkludere på grunn av mulighetene for slike nye opplysninger i rettssaken.

Gjenopptakelseskommisjonens leder ville ikke vente, men holder døra åpen for å vurdere saken igjen – om det kommer fram nye opplysninger i for eksempel Eirik Jensen-rettssaken.

– Vi har selvfølgelig vurdert å utsette behandlingen fordi det i Eirik Jensen-saken og ellers i tiden fremover kan fremkomme nye opplysninger. Men vi har utredet saken så langt vi kunne på det grunnlaget som nå foreligger, og valgte å avslutte den nå, sier Helen Sæter.

– Men saken kan bli tatt opp på nytt senere?
– Det vil være mulig på ethvert tidspunkt å fremsette en ny begjæring om det kommer fram relevante nye opplysninger, svarer Sæter.

Jensens advokat: – Han kan snakke om mye i rettssaken

NRK har i dag vært i kontakt med Eirik Jensens forsvarere.

Jensen og hans advokat har tidligere sagt at fantasien må være i ferd med å løpe løpsk hos dem som kommer med slike påstander.

Også i dag holder de fast på at politimannen bare har drevet vanlig politiarbeid.

Gjermund Cappelen i Ila fengsel

Gjermund Cappelen står tiltalt sammen med Eirik Jensen i en sak om korrupsjon og narkotika, men mennene som ønsker flydroppsaken mener de også samarbeidet ulovlig for å få dem dømt.

Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK
Advokat Benedict de Vibe sitter ved pulten på kontoret sitt.

At Cappelen skal ha vært provokatør ønsker ikke hans advokat Benedict de Vibe å kommentere.

Foto: Caroline Drefvelin / NRK

– Jeg har ikke noen kommentar utover at Eirik Jensen har gjort den jobben han skal gjøre, og det med provokasjon er helt ukjent for oss, sier Jensens forsvarer Arild Holden til NRK.

– Eirik Jensen har selv sagt han kan komme til å snakke om flydroppsaken i rettssaken mot ham, hva betyr det?

– Han kan komme til å snakke om veldig mange ting, men det kan jeg ikke kommentere på nåværende tidspunkt, svarer Arild Holden til NRK.

Gjermund Cappelens advokat Benedict de Vibe ønsker ikke å kommentere påstander om at hans klient skal ha vært provokatør for politiet i flydroppsaken, men tar til etterretning at kommisjonen nå har bestemt seg for å avslå gjenopptakelsesbegjæringen.

– Da har åpenbart ikke vilkårene for å gjenåpne saken vært til stede. I det ligger det at det ikke foreligger nye opplysninger som gir grunnlag for å si at dommen har vært uriktig, sier Benedict de Vibe til NRK.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger