Hopp til innhold

Helseminister Kjerkol: – Vi har ikke kopiert, vi har brukt samme metode

Flere setninger i helseministerens masteroppgave fra 2021 er identiske med en annen masteroppgave som ble levert ved samme universitet to år tidligere, uten at den er sitert.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol svarte direkte i Dagsrevyen på NRK lørdag kveld.

Sommeren 2021 leverte nåværende helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) masteroppgave på studieprogrammet Master i kunnskapsledelse hos Nord universitet.

NRK har lastet opp oppgaven i programmet CopyLeaks, som oppdager tekst som ligner i ulike dokumenter.

Les også Sandra Borch går av som statsråd: – Feilen, den er min

Pressekonferansen med forsknings- og utdanningsminister Sandra Borch (Sp) der hun fortalte at hun går av som statsråd.

Undersøkelsene viser at Kjerkols masteroppgave har flere likheter med en annen masteroppgave som ble levert ved samme universitet i 2019. Oppgaven fra 2019 er ikke referert til i Kjerkols oppgave.

Kjerkols oppgave ble skrevet sammen med en medstudent.

VG meldte saken først.

Kjerkol: – Vi har ikke kopiert

Helseministeren stilte til intervju i «Dagsrevyen» på NRK lørdag kveld.

– Jeg var mastergradsstudent og leverte min oppgave med en medstudent i september i 2021. Det er viktig for meg å si at vi har skrevet om noe helt annet enn den masteroppgaven fra 2019. Det vi har gjort, er at vi har brukt samme metode. Derfor har vi samme kildehenvisning til de samme lærebøkene, forklarer Kjerkol.

Ingvild Kjerkol

Helseministeren på NRK lørdag kveld.

Foto: Morten Andersen / NRK

På direkte spørsmål fra programleder Ingvild Bryn om det betyr at ministeren nekter for at hun har kopiert tekster fra en annen oppgave inn i sin oppgave, svarer Kjerkol:

– Vi har ikke kopiert, vi har brukt samme metode, og bruker da samme kildehenvisninger. Nå skal Nord Universitet se på saken igjen, og det tenker jeg er fint.

I VGs, og i TV 2s, gjennomgang av ministerens masteroppgave, er det ikke bare i metodedelen det er funnet likheter. De viser til eksempler hvor avsnitt med informanter er identisk med en annen oppgave.

Kjerkol fastholder overfor VG at informantene er «kjente og unike for vår oppgave».

– Vår oppgave har en unik problemstilling. Dataene vi brukte er samlet inn av oss fra våre informanter, analysert av oss og drøftingen og konklusjonene er våre. Våre informanter er kjente og unike for vår oppgave. De er ikke identifisert med navn, men jobber i hjemmetjenesten i Stjørdal kommune, sier hun til avisen.

– Hvordan forklarer du at det er identiske setninger, uten at den andre oppgaven er oppgitt som kilde?

– Det er blant annet fordi vi har brukt samme metode, og vi henviser til samme tekstbøker, sier Kjerkol til NRK.

Plagiat - Kjerkols oppgave merket i gult. 2019-oppgaven merket i rosa.
Kjerkols oppgave merket i gult. 2019-oppgaven merket i rosa.

– Står du fast ved at du ikke har gjort noe feil?

Jeg står på likefot med alle masterstudenter, og jeg har levert min oppgave til sensur, etter å ha blitt anbefalt å levere inn av min veileder. Så det er ikke noe annen ramme for meg som student, svarer Kjerkol.

Hevder å ha tillit

– Sandra Borch gikk av i går etter plagiat. Har du snakket med Støre om sakene som nå er i mediebildet?

– Jeg snakker med sjefen min hele tiden. Men jeg mener at den oppgaven vi har levert til sensur er basert på en unik problemstilling og unike data. Så jeg står inne for det jeg har levert.

På spørsmål om hun har tilliten som kreves for å være statsråd og fortsette i jobben, svarer Kjerkol:

– Alle vi som sitter i regjering har statsministerens tillit.

NRK forsøkte før nyheten sprakk lørdag å få en kommentar fra helseministeren.

Først etter at VG publiserte sin sak, sendte Helse- og omsorgsdepartementet en e-post til NRK der Kjerkol viser til kommentarene hun ga VG.

NRK har også vært i kontakt med Statsministerens kontor lørdag kveld, som oppgir at de ikke kommer til å kommentere saken denne kvelden.

Forsker: – Opplagt om noe annet enn metode

Andreas Kokkvoll Tveit er forsker med doktorgrad i statsvitenskap. Han sier til NRK at likhetene mellom de to oppgavene helt klart handler om mer enn metode:

Likhetene mellom masteroppgaven fra 2015 og Kjerkols oppgave fra 2021 handler helt opplagt om noe annet enn metode. Dette er dataanalyse som bygger på intervju, det er ikke metodelitteratur, sier han.

Utdrag fra Kjerkols oppgave og oppgaven fra 2015.

Tveit påpeker at hvordan man behandler data, intervjuer av informanter i dette tilfellet, er noe av det mest sentrale i et akademisk arbeid.

Les også Ber Støre vurdere om Kjerkol fremdeles kan være minister

Abid Raja

Det virker i beste fall overraskende at de som Kjerkol intervjuet har tenkt og sagt akkurat det samme som informantene i en masteroppgave som ble innlevert seks år tidligere, sier han og legger til:

Likheten kan få leseren til å spørre om Kjerkol har gjengitt sine intervjuobjekter korrekt, eller i verste fall om konklusjonene bygger på informantene sine utsagn i det hele tatt. Tvil om disse forholdene er alvorlig for en student.

Like avsnitt med informanter

Jusprofessor Hans Fr. Marthiniussen sier til Adresseavisen at dette med like avsnitt med informanter ikke rimer.

– Det finnes ingen rimelig sannsynlighet for at ulike informanter forklarer seg ordrett likt. Da må det være fordi det finnes ett eller annet dokument som de leser opp og som alle er enige om. Alt tyder på at dette er forskningsjuks, ikke bare plagiering, sier han.

Uklart omfang

– Tekstlikheten er såpass stor at det er veldig usannsynlig at det er to tekster som har blitt til uavhengig av hverandre.

Det sier John-Arne Skolbekken, professor ved NTNU.

– Umiddelbart er det ikke såpass omfangsrikt at man automatisk ville strøket kandidaten. Men det kan være mer tekstlikhet i oppgaven, fortsetter han.

Oslo 20211014. Bent Høie (H) overrekker tommestokk og nøkel til sin etterfølger som helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) Foto: Ali Zare / NTB

Bent Høie (H) overrekker tommestokk og nøkkel til sin etterfølger som helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap). Kun måneder før hadde hun levert masteroppgave ved Nord universitet.

Foto: Ali Zare / NTB

Hvor mye av masteroppgaven som er lik andre tekster, er ikke klart. NRK, VG og TV 2 har alle funnet ulike deler av teksten til Kjerkol som er identiske med andre tekster.

– Det her er en sånn ting som er aktuelt å undersøke videre for å få et mer helhetlig bilde, sier Skolbekken.

Jusprofessor: Åpenbart avskrift

NRK har også oversendt tekstene til jusprofessor Tarjei Bekkedal ved Universitetet i Oslo.

Sammenlignet med Borchs oppgave, mener han Kjerkols oppgave har kopiert tekst som faglig sett er viktigere for karaktergivningen.

– Borch kunne helt sikkert skrevet passasjene i oppgaven sin selv, hun hadde bare ikke tid eller ork. Men i Kjerkols oppgave er det passasjer som ikke er så lett å skrive selv, og som man særlig karaktermessig sett tjener mer på å kopiere, sier han.

Professor Tarjei Bekkedal, Senter for europarett ved universitet i Oslo.

Jusprofessor Tarjei Bekkedal ved Universitetet i Oslo.

Foto: Eva Dobos

I Kjerkols oppgave dreier det seg om avskrift fra flere forskjellige kilder uten sitattegn eller referanser, forklarer han. Professoren mener det åpenbart er snakk om avskrift, fordi både skrivefeil og interne henvisninger er kopiert.

Jusprofessoren ønsker imidlertid å understreke at man ikke skal trekke konklusjoner i saken før studentene har forklart seg.

Tekstlikhetene i Kjerkols oppgave er klart over terskelen for å kalle inn studentene til en samtale, mener han.

– Hvis denne samtalen ikke avkrefter den mistanken, så vil det bli ansett som juks. Men jeg har hatt mange slike intervjuer, og det forekommer at man modererer oppfatningen sin når man hører forklaringene, sier han.

Plagiatkontroll

NRK har også vært i kontakt med Nord universitet. Prorektor Levi Gårseth-Nesbakk ved universitetet skriver i en e-post at alle masteroppgaver skal leveres i eksamenssystemet hvor det også ligger plagiatkontroll.

Sensor får opp andel tekstlikhet med andre innleveringer, hvor man kan se detaljer om tekstlikhet. Det er sensorene som gjør den faglige vurderingen, og plagiatkontrollen er en støtte i dette arbeidet, skriver han.

Det er alltid forfatterne av en masteroppgave som har det primære ansvaret for å følge akademiske standarder og spesifikke retningslinjer, står det videre i e-posten.

Ingen systematisk gjennomgang

Lørdag ettermiddag holdt statsminister Jonas Gahr Støre pressekonferanse i forbindelse med at Sandra Borch (Sp) fredag kveld valgte å trekke seg som forsknings- og høyere utdanningsminister.

Hun trakk seg etter avsløringer om plagiat i masteroppgaven hennes, og Støre sa at feilen hennes er uforenelig med å være statsråd.

Støre ville imidlertid ikke ta initiativ til en systematisk gjennomgang av statsrådenes oppgaver, men sa han forventer at han får beskjed dersom det er forhold han bør vite om.

– Jeg må legge til grunn at det som oppgis i CV-er og oppgaver stemmer med virkeligheten. Vi må basere oss på tillit og at det de sier at de har levert og de karakterene de har fått stemmer, sa Støre.

Les også Støre om Borch: – En trist beskjed å få

IuoInlGAnFE

NRK har forsøkt å kontakte medstudenten til Kjerkol, uten å få svar.

AKTUELT NÅ