Kreftpasient like før han døde: Helsevesenet kan få bedre rutiner

Sykehuset oppdaget ikke at Svenn Yngvar Klemsdal hadde føflekkreft. Han fikk diagnosen for sent. Nylig døde Oslo-mannen, 41 år gammel.

Svenn Yngvar Klemsdal

Sykehuset overså kreft i en føflekk-prøve. Knappe to år seinere døde Svenn Yngvar Klemsdal (41) av føflekkreft med spredning. I går ble han bisatt.

Foto: Kjartan Rørslett

Feil diagnose og prøvesvar som rotes bort eller ikke kommer i tide, har ført til stadig flere erstatningsutbetalinger til kreftpasienter.

– Helsevesenet må bli flinkere til å lære av sine feil, sier kommunikasjonssjef Øydis Castberg i Norsk pasientskadeerstatning til NRK .

Tallet på saker der pasientene får medhold, har økt fra 56 i 2006 til 122 i fjor. Og bare første halvår i år fikk 75 pasienter medhold.

– Dette viser nok at ordningen er blitt mer kjent. Samtidig får flere kreftpasienter enn andre medhold i sine krav. Det tyder på at det er et visst forbedringspotensiale innenfor kreftbehandlingen, sier hun.

Fikk diagnosen for sent

I fjor viste en rapport fra Helsetilsynet at risikonivået innen kreftbehandlingen i Norge er for høyt og at det er store muligheter for forbedring.

41 år gamle Svenn Yngvar Klemsdal som nylig døde av kreft og som ble bisatt i går, fikk bistand fra pasientombudet i Oslo til å fremme krav om erstatning.

– Han fikk diagnosen alt for sent, helsetjenesten har innrømmet svikt og det kan gjøre det aktuelt med erstatning, sier pasientombud Anne Lise Kristensen. Saken er ikke ferdig behandlet hos Norsk pasientskadeerstatning.

Sykehus overså føflekkreft

Oslo universitetssykehus overså nemlig forandringer i en prøve av en føflekk fra Klemsdal som ble sendt inn til analyse i desember 2009. Dette har sykehuset seinere beklaget etter at de så på prøven på nytt da Klemsdal viste seg å ha føflekkreft med spredning til store deler av kroppen.

– Jeg ønsker ikke å kommentere enkeltsaker, men på generelt grunnlag kan jeg si at det hender vi gjør feil. Men vi arbeider systematisk hver dag for å unngå å gjøre feil, sier Inger Nina Farstad, som leder avdeling for patologi ved Oslo universitetssykehus.

NRK snakket med Svenn Yngvar Klemsdal noen dager før han døde.

– Jeg håper at helsevesenet kan få bedre rutiner for å oppdage kreft tidlig. Særlig med føflekkreft er det viktig å komme raskt i gang med behandlingen. Jeg tror også både pasienter og leger bør følge nøyere med på føflekker, sa Klemsdal.

Norge er et av landene i verden der føflekkreft forekommer oftest.

– Viktigst å få korrekt svar

– - Stadig flere kreftprøver sendes til analyse og samtidig forlanger folk raske svar. Det kan føre til unøyaktigheter og feil som kan få alvorlige konsekvenser, sier leder Lars Akslen i Den norske patologforening til NRK.

Det er patologene som analyserer kreftprøvene ved å studere dem i mikroskop.

– Jeg er enig i at det er bra å få raskt svar på en prøve, men det aller viktigste er å få et korrekt svar, sier Akslen.

SISTE NYTT

Siste meldinger