Hopp til innhold

Finans Norge-rapport: Klimaendringer vil gjøre boligforsikringer dyrere

Klimaendringene vil føre til at boligforsikringene blir dyrere, mener Finans Norge. Boligeierne advarer bransjen mot å utnytte klima til å øke prisene unødig mye.

Hus tatt av flom

VÅTERE OG VILLERE: Klimaendringene fører til et våtere og villere klima. Forsikringsutbetalingene øker dramatisk, og norske forbrukere må betale høyere forsikringspriser.

Foto: Fredrik Hagen / NTB

CO₂ i atmosfæren
426,6 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

– De siste årene ser vi at forsikringsutbetalingene fra bransjen har økt dramatisk fra hendelser som skyldes klimaendringer som styrtregn, flom og ras og et våtere klima, sier direktør Jan Erik Fåne i Finans Norge.

Finans Norge har samlet data fra alle landets forsikringsselskaper fra de siste 40 årene. Rapporten, som legges fram torsdag, viser at omfanget av naturhendelser som fører til store erstatningssaker har økt dramatisk de siste ti årene.

Dermed har forsikringsutbetalingene til uheldige boligeiere skutt fart.

Siden 2008 har norske forsikringsselskaper utbetalt hele 30 milliarder kroner i erstatning på innbo og bygninger til forbrukere og næringslivet, hvor skadene skyldes naturhendelser eller værrelaterte hendelser.

Over 24 milliarder regner man med skyldes klimaendringene.

Områder som er mest utsatte for endringene, er Møre og Romsdal, Hedmark og Oppland.

Prognoser viser at klimaendringene fremover vil føre til flere miljøendringer og katastrofer.

Denne utviklingen kan ikke fortsette uten at det får økonomiske konsekvenser, mener Finans Norge.

– Denne tendensen med økte forsikringsutbetalinger vil øke i takt med klimaendringene. Kundene vil merke at det vil bli dyrere å forsikre eiendommene, sier Fåne.

Les også: Boligkjøpere er opptatt av miljøvennlig når det er lønnsomt.

Jan Erik Fåne

VIL ØKE: Jan Erik Fåne i Finans Norge sier at forsikringspremiene vil øke på grunn av klimaendringene

Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Ta grep

I Huseierne følger generalsekretær Morten Meyer med på konsekvensene av klimaendringene.

– Vi må regne med at det blir dyrere å forsikre boliger fremover i takt med at utbetalingene øker. Men forsikringsselskapene må vise ansvar og hjelpe kundene med kunnskap om hvordan man reduserer risikoen for å bli rammet av klimaendringer, sier Meyer.

Fåne i Finans Norge fremhever at forsikringsselskapene er bevisste på at de også skal gi råd til kunder, slik at de gjør tiltak på boligen som reduserer sannsynligheten for å bli rammet av et våtere klima og andre værfenomen,

Boligeierne advarer forsikringsselskapene mot at de skal misbruke klimaendringene.

– Vi er opptatt av at forsikringsselskapene ikke skal bruke klimakrisen som en unnskyldning til å øke premien unødvendig mye. Dette er tross alt profittjagende selskaper som er opptatt av å tjene mest mulig penger, sier Morten Meyer.

Hus tatt av flom

VÅTERE KLIMA: Det blir mer styrtregn og flom fremover. Uheldige boligeiere kan oppleve at huset blir tatt av naturkreftene.

Foto: Cornelius Poppe / Scanpix

Han oppfordrer boligeiere til å være bevisste og forhøre seg om priser hos de ulike forsikringsselskapene.

– Vi må bruke forbrukermakten vår og utnytte konkurransen og ikke være sedate med å være i det samme forsikringsselskap som vi har hatt alltid, sier Meyer.

Forbrukerne må dessuten selv være aktive med å gjøre tiltak som beskytter eiendommen mot vannskader og vær og vind.

Kommunenes ansvar

Både Finans Norge og Huseierne mener at det offentlige må ta mer ansvar for å redusere risikoen for at bygninger skal bli rammet av naturkatastrofer, og dermed bidra til å dempe forsikringsutbetalingene.

– Det må bli slutt på at kommunene lager reguleringsplaner eller gir byggetillatelser i områder som er utsatte for flom, ras, storm og et våtere klima. Det offentlige må bli mer bevisste sitt ansvar, sier Fåne.

Ved at kommuner og offentlige myndigheter gjennomføre preventive tiltak, vil skadevirkningene av klimaendringene bli mindre, fremhever Finans Norge.

Les også: Kommunene mangler fire milliarder til flomsikring

Les også: 50 millioner ofre for klimarelaterte katastrofer innen 2030

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger