Mangler fire milliarder til flomsikring

RINGSAKER (NRK): Kommunene mangler fire milliarder til flomsikring. SV mener kommunene må få rentefrie lån, men Frp sier nei.

Flom i Brumunddal

UTHUS BLE TATT AV FLOMMEN: Et uthus og en veg som ble tatt av flommen i Brumunddal i går natt.

Foto: Frode Meskau / NRK

Sist natt ble 22 personer evakuert fra husene sine i Ringsaker etter flom.

Les: 90 personer uten veg etter flom

– Jeg ble anmodet om å flytte ut av huset i går kveld, men valgte heller å være hjemme og følge med selv, sier Magnus Aasdal, en av beboerne som ble rammet av flommen i Brumunddal natt til tirsdag.

Det var mye vann, men ikke noen fare for huset, forteller han.

– Heldigvis ble det ikke store skader, men det vil være mye opprydding på vegen med alle de kablene som ligger der. Dessuten vil det nok ta litt tid før vi kan komme fram med bil.

Magnus Aasdal sitt hus i Brumunddal

VILLE IKKE EVAKUERE: Magnus Aasdal ble igjen i huset istedenfor å evakuere slik andre gjorde.

Foto: Frode Meskau / NRK

Nå vil SV ha bevilgningene til flomforebygging på dagsorden.

Vil at staten skal støtte kommunene i flomforebygging

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV), mener at staten bør gi mer støtte til skredsikring og flomforebygging til kommunene.

– Kommunen kan ikke kutte i eldreomsorgen eller barnevernet for å åpne stikkrenner og grøfter for å bygge flomvern. Det kommer til å koste penger, mye mer penger enn det kommunene har, og da må staten være med og bidra mer enn det de gjør i dag.

Karin Andersen

STATEN MÅ STØTTE KOMMUNENE: SV har foreslått at staten må gi kommunene tilskudd til skred-, flom- og rassikring, sier stortingsrepresentant Karin Andersen (SV).

Foto: NRK

I tillegg til å kutte klimautslipp, oppfordrer Andersen til at det bør brukes mer penger på tiltak som kan verne både folk og eiendom når ekstremværet slår til.

– SV har foreslått i Stortinget at vi både må gi kommunen tilskudd til dette, men også en låneordning der de kan låne rentefritt til de investeringene som må gjøres.

Hun sier det begynner å haste med tanke på de store skadene man ser etter flom.

– Vi bør være glade for at ikke liv blir tapt. Slike voldsomme naturhendelser kan også skade både vann og avløp som vi er helt avhengig av, forteller hun.

– Regjeringen leverer på flomsikring

Stortingsrepresentant Tor André Johnsen (Frp) mener at regjeringen bidrar mer enn i perioden da SV satt i regjering.

Tor Andre Johnsen, byline

MENER AT REGJERINGEN ER GODE PÅ FLOMSIKRING: Stortingsrepresentant Tor André Johnsen (Frp).

– Bare i år brukes det 350 millioner kroner til skred- og flomsikring. Det er det dobbelte av den gang partiet til Karin Andersen satt i regjering, sier Johnsen.

– I likhet med alle andre gode formål i samfunnet, hadde det selvfølgelig vært ønskelig å bruke enda mer. Men vi kommer fortsatt til å ha høyt fokus på denne sektoren i samfunnet.

Veg ødelagt av flom i Brumunddal

VEG ØDELAGT AV FLOM: Flere veger ble ødelagt og er stengt etter flommen som herjet natt til tirsdag.

Foto: Mette Finborud Børresen / NRK

Trenger nesten fire milliarder

Regionsjef i region øst i NVE, Torild Hofshagen, sier at det er et stort behov innen flom- og skredsikring.

– Vi har en liste som viser at sikring av de utsatte områdene vi kjenner til vil koste i underkant av fire milliarder kroner.

Men det er jo ikke en fullstendig liste, for da må man kartlegge også det som ikke er kjent i dag.

Torild Hofshagen hos NVE

VIKTIG Å FLOMSIKRE: Torild Hofshagen, regionsjef i region øst i NVE, sier at det ikke tyder på at vi vil få mindre arbeid med å flom- og skredsikre Norge årene fremover.

Foto: Frode Meskau / NRK

Hun understreker at behovet for flom- og skredsikring rundt omkring i landet vil trolig øke i årene fremover.

– Det er klart at de klimaprognosene som foreligger tyder på at vi som samfunn ikke vil få mindre arbeid med å flom- og skredsikre Norge i årene som kommer.