Røde Kors: 50 millioner flere ofre for klimarelaterte katastrofer innen 2030

108 millioner mennesker trenger hvert år nødhjelp etter å ha blitt rammet av klimarelaterte katastrofer. Røde Kors advarer om at tallet vil øke kraftig de neste årene om det ikke settes inn tiltak.

Noen av husene i Marsh Harbour på Abaco er knust til pinnevev.

Noen av husene på Abaco i Bahamas ble knust til pinnevev av orkanen Dorian i august. Orkanen ble etter alt å dømme særlig kraftig på grunn av klimaendringene.

Foto: Lars Os / NRK

Internasjonale Røde Kors (IFRC) publiserer i kveld en rapport om konsekvensene av klima- og værrelaterte katastrofer.

– Hver dag hører jeg om lidelser knyttet til de menneskelige konsekvensene av klimaendringer i verden, sier president Francesco Rocca i forbindelse med rapporten.

Rapporten har tittelen «The Cost of Doing Nothing» – «Prisen ved å ikke gjøre noe» – er utarbeidet i samarbeid med Verdensbanken.

Røde Kors skriver at rapporten er et første utkast på katastrofene verden står overfor og hva som kan gjøres for å møte problemene.

Kan bli doblet innen 2050

Røde Kors trekker frem flere værrelaterte katastrofer fra de siste årene som er blitt verre på grunn av klimaendringene.

Bernt G. Apeland

Generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

Foto: Signe Karin Hotvedt/NRK

– De menneskelige lidelsene vil bli enorme om klimautviklingen får fortsette som nå. Antallet mennesker som trenger akutt hjelp etter tørke, stormer, oversvømmelser og skogbranner vil eksplodere om verdenssamfunnet ikke gjør noe nå, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

De viser blant annet til orkanen Dorian, som i august førte til enorme ødeleggelser på Bahamas.

Rapporten legger frem en rekke dramatiske funn om konsekvensene ved klimarelaterte katastrofer:

  • I år 2030 vil antallet som kan trenge nødhjelp ha økt med nesten 50 prosent fra i dag.
  • I år 2050 kan 200 millioner mennesker ha behov for nødhjelp. Det en nær en dobling fra dagens tall.
  • Utgiftene til nødhjelp til folk som er rammet av flom, stormer, tørke og skogbranner vil øke til 20 milliarder dollar – vel 180 milliarder kroner – innen år 2030. Det er nesten en dobling fra dagens behov.

IFRC skriver at anslagene sannsynligvis er for lave. Rapporten tar blant annet ikke for seg konsekvensene av epidemier og hetebølger.

– De reelle kostnadene ved ikke å gjøre noe vil bli mye høyere, skriver Røde Kors.

Flere mennesker mistet livet da Sørøst-Spania ble rammet av ekstreme nedbørsmengder

Flere mennesker mistet livet da Sørøst-Spania ble rammet av ekstreme nedbørsmengder tidligere i september. Antallet flommer i verden er ventet å stige kraftig på grunn av klimaendringene.

Foto: JOSE JORDAN / AFP

Tveegget sverd

IFRC skriver at klimaendringene utgjør en dobbel trussel mot utsatte samfunn.

  • De fører til hyppigere, kraftigere og mer uforutsigbare værforhold som flom, tørke og ekstrem hete.
  • De økonomiske virkningene fører til lavere inntekt og motstandskraft blant verdens fattige. Det gjør at de får større problemer med å takle katastrofene når de inntreffer, og blir mer avhengige av internasjonal nødhjelp.

Tre forslag til tiltak

Francesco Rocca

President Francesco Rocca i Det internasjonale røde kors

Foto: CARLOS GARCIA RAWLINS / CARLOS GARCIA RAWLINS

Samtidig som rapporten slår alarm om utviklingen, mener Røde Kors at det er mulig å unngå at lidelsen øker og at kostnadene til nødhjelp eksploderer.

Hvis man gjennomfører omfattende tiltak kan man redusere antallet som trenger nødhjelp fra dagens 108 millioner mennesker til 68 millioner i år 2030.

Til år 2050 kan man komme helt ned til 10 millioner mennesker, noe som vil være en reduksjon på 90 prosent fra i dag.

Røde Kors tar i rapporten til orde for tre typer tiltak:

  • Bygge sterkere bygninger og mer motstandsdyktig infrastruktur, samt infrastruktur som diker og pumpestasjoner som kan beskytte folk og økonomier.
  • Forutse katastrofer, bedre tidlig varsling og styrke beredskapen for tiltak som kan settes inn når katastrofen inntreffer. Rapporten viser særlig til tiltak for å varsle sårbare områder tidlig og til nye og kreative metoder til å finansiere nødhjelp før katastrofene inntreffer.
  • Gjenoppbygge og reparere med den neste katastrofen i tankene. Ifølge rapporten vil det føre til en kraftig nedgang i omfanget av senere katastrofer.

– Midt i de dystre fremtidsutsiktene er Røde Kors opptatt av at vi ikke gir opp. Verden har fortsatt mulighet til å unngå at fremtiden vår domineres av økende lidelser og eksplosive menneskelige behov for nødhjelp. Hvis vi tar grep nå kan millioner av mennesker spares for lidelse, sier Apeland.

SISTE NYTT

Siste nytt