Fastleger varsler helsekatastrofe med ny forskrift

Fire av ti fastleger ber helseministeren trekke forslaget til ny fastlegeforskrift. Fastlege Ole Henrik Øyum mener forslaget i verste fall kan føre til at en rekke fastleger slutter.

Anne-Grete Strøm-Erichsen

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen møter stor motstand fra 1.700 fastleger.

Foto: Kallestad, Gorm / Scanpix

Motstanden mot forslaget som ble lagt fram rett før jul, tiltar i styrke. 1.700 fastleger – som utgjør 40 prosent av fastlegene – har undertegnet et skarpt protestbrev til helseministeren.

– Forslaget til ny fastlegeforskrift truer med å ødelegge fastlegeordningen. Vi ber om at departementet skrinlegger foreliggende forslag, heter det i brevet til helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap).

Legene er så sterkt uenig i forslaget at de ikke engang ønsker å delta i høringsrunden. I stedet ber de Helsedepartementet om å starte prosessen på nytt, med innspill fra pasientorganisasjoner og relevante fagmiljøer og samarbeide med Legeforeningen og kommuneorganisasjonen KS.

– Forslaget inneholder tallrike og motstridende pålegg om tilgjengelighet, oppsøkende virksomhet og rapportering. I sum er oppgavene uoverkommelige, skriver legene.

Ole Henrik Øyum

Fastlege og tillitsvalgt for fastlegene i Sagene bydel, Ole Henrik Høyum, sier at den nye forskriften kan føre til at en rekke fastleger slutter.

Foto: Eivind Waage / NRK

– Vil gå ut over behandling

Ole Henrik Øyum er fastlege og spesialist i allmennmedisin. Han mener forskriften består av gode intensjoner, men tror den vil føre til kaos.

– Det er virkemidlene i forskriften vi er veldig uenige i. En del av kravene som fastsettes i denne forskriften er uforenelige med vårt arbeid, sier Øyum til NRK.

Han mener tilgjengeligheten det legges opp til i forskriften er urealistiske, og at forskriften vil gå på bekostning av behandlingen pasienter får.

– Et eksempel er kravet om at 80 prosent av alle samtalene til oss skal besvares innen to minutter. I tillegg skal det være slik at man får time dersom man ringer inn mellom 48 timer og fem dager før man ønsker time, sier Øyum, som forklarer at alle som ringer inn skal ha samme prioritet.

– Uavhengig av om man trenger en helseattest til et førerkort, eller om man er redd for at man har kreft, sier Øyum.

– Kan bli katastrofe

Han sier at han vurderer å slutte som fastlege dersom den nye forskriften skulle bli banket gjennom, noe som også er tråd med det Legeforeningen anbefaler sine medlemmer.

– Det er mange som tenker det samme. Dette vil kunne føre til en katastrofe helsetjenesten i kommunal regi, sier Øyum, som understreker at det ikke vil være snakk om et avtalebrudd dersom man velger å ikke skrive under på den nye forskriften.

– Vi har inngått en avtale med kommunen, og det er ikke snakk om å bryte denne, men snarere å ikke forplikte oss til en ny, sier Øyum, som leger til at Legeforeningen har bedt sine medlemmer være forberedt på flere løp for å unngå krisen.

E-post-aksjon

Brevet til helseministeren har kommet i stand på privat initiativ fra en gruppe leger, og er de siste par ukene sirkulert på e-post til nær sagt alle fastleger i Norge.

– Det startet med at mange av oss har vært svært bekymret, og føler at vi ikke blir hørt. Vi ønsker å komme tidlig på banen og påvirke prosessen på denne måten, sier Sari Hillevi Høgfeldt, fastlege i Kristiansand og en av initiativtakerne.

Bente Bjørnhaug Pedersen er en av legene som fikk brevet tilsendt. Hun har drevet som allmennmedisiner siden 1994, men sier hun trolig slutter i jobben som fastlege på Hamar hvis forslaget blir vedtatt. I stedet vurderer hun å gå over i rent privat praksis.

– Det er lagt opp til så mange oppgaver at det er umulig å komme over alt. Samtidig skal vi være mer tilgjengelige, det går ikke, sier Pedersen til NTB. Hun synes ikke legestanden bør gå i dialog med departementet gjennom høringsuttalelser.

– Det er vanskelig å flikke på et dokument som er så dårlig skrevet og så dårlig uttenkt. Det blir som å prøve å pusse opp et hus der alt er skeivt fra grunnen av, sier hun.

Ønsker dialog

I tillegg til protestbrevet er forskriftsforslaget tatt opp på en rekke møter lokalt rundt om i landet.

Debatten går også hett på flere nettforum, og det er opprettet et eget nettsted under navnet fastlegeaksjonen.

Nylig skrev 75 universitetslektorer og professorer i allmennmedisin i et brev at de ikke lenger vil kunne anbefale studenter å spesialisere seg i allmennmedisin og bli fastleger.

I Allmennlegeforeningen er man kjent med grasrotopprøret, selv om foreningen ikke har vært involvert.

Leder Trond Egil Hansen sier budskapet støtter Legeforeningens vurdering om at det er nødvendig å gjøre store endringer i forslaget som foreligger.

Han ser ingen konflikt mellom fagforeningens arbeid med saken og private initiativ.

– Vi jobber for å ha en god dialog med Helsedepartementet og ønsker å bidra i høringsprosessen videre. Det er et spørsmål om hvordan man kan bidra til at resultatet blir best mulig, sier Hansen.

Begynner ikke på nytt

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen sier hun tar imot alle konstruktive innspill.

Hun gjør det klart at det er uaktuelt å forkaste forslaget som er utarbeidet, til tross for den kraftige kritikken som har kommet de siste ukene.

– Det ser jeg ikke på som realistisk. Vi må gjennomføre høringsrunden og så vurdere innspillene som kommer. Det er selvfølgelig elementer i forskriften vi kan diskutere, uten at jeg kan gå inn på detaljer nå, sier hun.

Hva slags inntrykk gjør det på deg at fastlegene har startet et slikt grasrotopprør?

– Jeg registrerer at de gjør det. Jeg håper de ser på hele forslaget til forskrift, sier hun.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger