– Vil bli håpløst mye arbeid for fastlegene

Samhandlingsreformen krever kortere ventetid og flere hjemmebesøk for fastlegene. – Umulig å gjennomføre, mener fastlege Kåre Reiten.

Kåre Reiten

Kåre Reiten er misfornøyd med forslagene til fastlegeforskriften. (Arkivfoto)

Foto: Eirin Larsen / NRK

– Slik det ser ut får vi mer kontorarbeid og flere møter, samtidig som vi skal være mer tilgjengelig for pasientene. Det virker helt umulig, sier fastlege Kåre Reiten.

Han er kritisk til forslagene i den nye fastlegeforskriften, som er ute på høring i forbindelse med samhandlingsreformen som trådte i kraft 1. januar.

Kortere ventetid på time hos fastlegen, flere hjemmebesøk og bedre tilgjengelighet på telefon er blant kravene i det nye forslaget.

– Vi ble lovet 2000 nye leger, men jeg har ikke sett noen av dem. Vi får en reform hvor vi skal gjøre mer arbeid med de samme legene, og det blir helt håpløst, sier Reiten.

– Vanskelig å gjennomføre

Forslaget innebærer blant annet at pasienter skal få time innen to døgn, og telefonsamtaler skal besvares innen to minutter. Fastlegene skal også ta større ansvar for pasientene, og kontakte dem som ikke selv går til legen.

– Etter signalene som er gitt skal vi ha kortere ventetid, drive mer forebyggende arbeid, ha flere hjemmebesøk og generelt få flere oppgaver. Det blir vanskelig å få det til å gå i hop, sier lege Pernille Nylehn.

Pernille Nylehn

Pernille Nylehn sluttet etter ti år som fastlege.

Foto: NRK

Hun sluttet som fastlege i Haugesund etter 10 år, fordi arbeidspresset ikke ga henne nok tid til pasientene. Enkelte fastleger behandler opptil 35 pasienter daglig, og Nylehn tror ikke den nye reformen vil gjøre situasjonen bedre for legene.

– Den har gode intensjoner, men blir vanskelig å gjennomføre med arbeidstiden vi har. Mange fastleger er oppgitt over at departementet vil detaljstyre og fortelle hvilke pasienter som skal prioriteres, sier hun.

Også fylkeslege i Rogaland, Pål Iden, er bekymret over de nye oppgavene fastleger skal pålegges.

– Reformen er krevende, og vil kreve det beste av alle. Fastlegene har en viktig nøkkelrolle for at reformen skal bli vellykket i kommunene, og jeg tror det viktige poenget er at det blir en god dialog mellom kommune og fastlege, sier han.

Frustrerte fastleger

Det råder stor usikkerhet rundt reformen blant fastlegene, og ingen vet ennå helt hva den vil innebære.

– Problemet er at ingen vet hva det går ut på. Nå er forskriften på høring, og fastleger er usikre på hva som skjer. Det er mange fastleger som er frustrerte, sier Nylehn.

– Jeg tror man finner en god løsning, men foreløpig virker den lite gjennomtenkt, sier Kåre Reiten.

Høringsfristen til den reviderte fastlegeforskriften er satt til 22. mars 2012.