NRK Meny
Normal

- Realistisk med røykfri arbeidstid

Helseminister Anne Grete Strøm-Erichsen vil forby tipakninger. Hun tror også det er sannsynlig at folk blir nektet å røyke i arbeidstida.

Anne-Grete Strøm-Erichsen varsler innstramming i røykeloven. Foto: Krister Sørbø/ Scanpix

Anne-Grete Strøm-Erichsen varsler innstramming i røykeloven.

Foto: Sørbø, Krister / SCANPIX

Helsedepartementet vil forby salg av sigaretter i tipakninger og la det kun være tillatt å selge sigaretter i tjuepakninger.

Helseministeren varsler innstramming i røykeloven, og dette forslaget er ett av flere som ble sendt ut på høring i dag.

– Dette er noe man har prøvd også i mange andre land. Det er slik at ungdommer er følsomme for priser, og ser på hva dette koster. Det er i seg selv en viktig faktor for å unngå at folk slitter å røyke, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen til NRK.

Ber om enda strengere lover

Regjeringen vil også lovfeste tobakksfri skoletid for elevene og gjøre alle innganger til offentlige virksomheter røykfrie.

Og det stopper ikke der. Regjeringen ønsker å fjerne adgangen til å ha røykerom i arbeidslokaler. Regjeringen vil også flytte tobakksskadelovens formålsbestemmelse til å på sikt innføre et tobakksfritt samfunn.

Generalsekretær Frode Jahren i Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke, ber om et enda strengere lovverk.

– De kunne ha hevet aldersgrensen for kjøp av røyk til 20 år. De kunne også ha gått inn for røykfri arbeidstid, sier han til NRK.

– Realistisk

Strøm-Erichsen er åpen for dette.

– Er det realistisk med røykfri arbeidstid i enkelte yrker?

– Ja, det tror jeg er realistisk. Og det er jo slik med røykeloven at vi hele tiden har gått steg for steg.

I tillegg vil myndighetene innføre en bevillingsordning, hvor kun godkjente utsalg får selge tobakk. De skal da betale en avgift som igjen skal finansiere kontroller for å hindre salg til mindreårige. Selv om antall unge røykere synker jevnt og trutt, er det fortsatt nesten 150.000 i alderen 16–24 år som røyker daglig eller av og til.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger