Snur i fraværssak

Å delta på landsmøte i Mental Helse Ungdom føres likevel ikke som fravær. Kunnskapsministeren sier fraværsregelen har blitt tolket for strengt.

Nora Stemland i Mental Helse Ungdom Bodø og Hild-Marit Olsen, fylkesråd for utdanning i Nordland

ENDRER BESLUTNING OM FRAVÆR: Leder i Mental Helse Ungdom i Bodø Nora Stemland (t.v.) er fornøyd med at fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen nå sier de får gyldig fravær for å delta på landsmøtet.

Foto: Julie Vigdal Henriksen og Nordland fylkeskommune / NRK/Nordland fylkeskommune

– Sånn som vi tolker svaret fra Kunnskapsministeren så vil deltakelse på landsmøtet til Mental Helse Ungdom gi godkjent fravær.

Det sier fylkesråd for utdanning i Nordland Hild-Marit Olsen (Ap) til NRK.

Forrige uke kunne NRK fortelle at to delegater til Mental Helse Ungdom sitt landsmøte ikke fikk godkjent fravær.

For streng tolkning

Martin Henriksen

STILTE SPØRSMÅL VED FRAVÆR: Stortingsrepresentant Martin Henriksen (Ap) stilte spørsmål ved hvordan de nye fraværsreglene egentlig skulle tolkes.

Foto: Arild Moe / NRK

På bakgrunn av saken i Nordland sendte stortingsrepresentant Martin Henriksen (Ap) skriftlig spørsmål til Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Nå har svaret kommet:

«Jeg kjenner ikke detaljene i saken som representanten tar opp, men her kan det se ut som om fylkeskommunen har lagt en for streng forståelse av regelverket til grunn.»

Da NRK spurte Nordland fylkeskommune hvorfor de valgte å ikke gi godkjent fravær for landsmøtet i Mental Helse Ungdom, svarte Nordland fylkeskommune.

– Vi har ikke tolka denne typen engasjement som politisk arbeid eller kultur eller idrett på nasjonalt nivå.

Men nå presiserer ministeren:

«​Uttrykket «politisk arbeid» viser ikke bare til arbeid i partipolitiske ungdomsorganisasjoner. Også arbeid i andre interesseorganisasjoner vil kunne regnes som politisk arbeid.»

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

BER OM KLARGJØRING: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ber nå Utdanningsdirektoratet om å klargjøre hvordan fraværsregelen skal praktiseres.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Les spørsmålet fra Martin Henriksen (Ap) og svaret fra Torbjørn Røe Isaksen (H) her.

Fortsatt uklart regelverk

Men når det gjelder hvilke andre interesseorganisasjoner som kan gå inn under betegnelsen «politisk arbeid» har ikke Røe Isaksen et klart svar.

«Det må foretas en konkret vurdering i det enkelte tilfellet av om fraværsårsaken kan sies å være politisk arbeid eller ikke, men unntaket er altså ikke begrenset til å gjelde partipolitisk arbeid.»

Han skriver videre at han på bakgrunn av saken i Nordland nå vil be Utdanningsdirektoratet gjøre veiledningen om fraværsreglene klarere på dette punktet.

Vi spurte fylkesråd for utdanning i Nordland hvilke andre organisasjoner hun ser for seg kan defineres som politisk arbeid.

– Jeg synes jo det er naturlig at for eksempel deltakelse i et landsmøte i Røde Kors vil kunne få samme status som en politisk organisasjon eller Mental Helse.

– Du nevner Røde Kors. Kan du nevne andre organisasjoner?

– Nei, jeg kan ikke det. Vi må avvente dette arbeide og vi må be om å få gode presiseringer og avklaringer i den nye veiledninga statsråden har bedt om, svarer fylkesråd for utdanning i Nordland Hild-Marit Olsen.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger