Hopp til innhold

Brua ble sjekket for feil i juni - nå blir det ekstern granskning

Brokollapsen på Tretten skal granskes. Statens vegvesen fant en feil på den nå kollapsede Tretten-broen under en inspeksjon i 2016.

Bro kollapset på Tretten i Gudbrandsdalen

KOLLAPS: Tretten-broen er helt ødelagt. Broen ble bygd etter en standard som endret hele åtte år før første kjøretøy passerte over den.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Statens Vegvesen opplyser at Tretten-broa sist ble inspisert 3. juni i år. Det ble ikke funnet noe som førte til at broen ble erklært som trafikkfarlig.

Det ble funnet tre punkter som trengte vedlikehold, men tidsfristen for arbeidet er satt til 31. desember 2024.

– Dette er veldig overraskende for oss. Vi satte krisestab i dag tidlig. Det vi må gjøre nå er å finne årsaken. Det er kjempeviktig. Den må vi finne, sier samferdselssjef i Innlandet fylkeskommune, Aud M. Riseng.

Vil ha ekstern granskning

Nå er det klart at Statens vegvesen og Innlandet fylke setter i gang en ekstern granskning av brukollapsen. Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

– Vi skal ha en fullstendig og uavhengig gjennomgang av hendelsen. Det skal være trygt å kjøre på norske veier. Derfor er det viktig å komme til bunns i denne saken, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Et uavhengig fagpanel settes nå sammen.

Statens vegvesen har også startet en kartlegging av inspeksjons- og tiltaksoversikt på øvrige bruer med tilsvarende konstruksjon med de aktuelle fylkene.

Fant feil i 2016

Tretten bro ble grundig undersøkt i 2016. Bakgrunnen var at Perkolo bro ved Sjoa hadde kollapset i februar det året. I tillegg var det samme måned funnet feil med den lignende Sundbyveien bro.

Tolv broer ble inspisert, og i rapporten kom Statens vegvesen med anmerkninger i forbindelse med to av dem. De to broene var Tretten og Sundbyveien.

Når det gjelder Tretten-broa skrev Vegvesenet at det ikke var oppdaget feil av betydning. Det de hadde funnet var noen få større overskridelser i forhold til nytt regelverk.

Les også: Bru har kollapset: – Dramatisk for sjåførene

Lastebilsjåfør reddes ut fra kollapset bru på Tretten
Lastebilsjåfør reddes ut fra kollapset bru på Tretten

I konflikt med det nye regelverket

Rapporten poengterer at det ikke var noe galt i å bygge Tretten broen etter kravene fra det gamle regelverket selv om et nytt var innført. Det gamle regelverket het NS 3470. Det nye het Ek5.

Det nye regelverket Ek5 ble innført åtte år før Tretten-broen ble åpnet 5. juli 2012.

Vegvesenet påpeker i rapporten at prosjekter påbegynt med NS 3470 kunne fullføres med dette regelverket.

– Begge var altså gjeldende i en periode. I all hovedsak ble NS 3470 brukt fram til denne ikke lenger var tillatt, skriver Vegvesenet.

Tegning av Tretten bro

KOMPLISERT: Tretten bro har mange deler som er koblet sammen.

Foto: Statens Vegvesen

Det de fant

Hovedfunnet til Vegvesenet under inspeksjonen i 2016 har med noe som heter dybler å gjøre. Dybler er kort fortalt koblinger. De er lange metallstaver. De er med på å forbinde deler i tre. Inne i treverket er det plassert metallskiver som dyblene går inn i. Konstruksjonsdetaljen sørger for å overføre energi fra del til del i broen.

Inspeksjonen oppdaget noen for korte dybler i diagonal 5. Diagonalen står i trykk og overfører kreftene ved direkte opplegg. De for korte dyblene har liten betydning for kapasiteten, men er bestilt utskiftet, står det i inspeksjonsrapporten.

En mulig feilkilde ved dybler er forklart i rapporten «Trebruer» fra Statens Vegvesen. Ved vekslende last kan de arbeide seg ut av trevirket. Da kan broen bli svekket. Vekslende last er det som skjer når tunge kjøretøy passerer over broen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger