Hopp til innhold

EU vil ha forbud mot burhøns: – Vanskelig for flere norske bønder

EU-kommisjonen vil forby bruk av bur for millioner av gårdsdyr. Det kan bety kroken på døra for flere norske bønder, frykter Norsk Fjørfelag.

Burhøns ( Illustrasjonsfoto)

Dette kan bli ulovlig fra 2027 om EU-kommisjonen får det som den vil.

Foto: Colourbox

Innen utgangen av 2023 vil EU-kommisjonen legge frem et lovforslag om forbud mot å holde dyr i bur eller trange binger.

Forbudet vil også gjelde Norge, da reglene er en del av EØS-samarbeidet.

I Norge er det forbud mot tradisjonelle bur for verpehøns. Men hverken i EU eller Norge er det forbudt å ha høns i store og innredete bur. Så her må regelverket endres hvis det kommer et forbud også mot slike bur, opplyser Mattilsynet til NRK.

EU er i ferd med å revidere dyrevelferdsloven i EUs landbruks- og matstrategi, «Farm to Fork». Forbudet skal lages med vitenskapelig støtte fra EUs matmyndighet (EFSA).

Målet er krystallklart ifølge EU-kommissær for helse, Stella Kyriakides: – Et burfritt miljø for millioner av dyr.

Kyriakides mener EU har en «moralsk og sosial plikt» til å sikre dyrevelferden på europeiske gårder.

EU-kommisjonen jobber mot at loven skal tre i kraft fra 2027. Dette skal gi tid til å utrede konsekvenser og fase ut gamle driftsmetoder, skriver Euractive.

Helse-kommissær Stella Kyriakides

Helsekommissær Stella Kyriakides under en pressekonferanse i Brussel der EU-kommisjonen kunngjør sin plan om et forbud mot å holde dyr i trange bur.

Foto: Francisco Seco / AFP

Underskriftskampanje fra dyrevernere

Det hele kom i stand etter underskriftskampanjen «End the Cage Age». 1,4 millioner europeere skrev under på oppropet ledet av Eurogroup for Animals.

Dyrevernalliansen her hjemme kaller det en historisk seier for dyrevernsbevegelsen.

– Dette er et tydelig signal til markedet med dagligvarer og matprodusenter. Tiden for bur, bås og trange binger går mot slutten. Ettertiden vil se tilbake på høner i bur og fastspente griser som avskyelig dyremishandling, sier Live Kleveland.

Live Kleveland

Live Kleveland, kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen.

Foto: Iselin Linstad Haug / Dyreevrnalliansen

EU-kommissær for landbruk, Janusz Wojciechowski, kaller det et folkelig krav om mer etisk og bærekraftig landbruk. Han mener bærekraftig matproduksjon ikke kan eksistere uten god dyrevelferd.

Tiltaket blir ønsket velkommen av en rekke EU-lovgivere. Blant dem parlamentsmedlemmer for Det europeiske grønne partiet, som sier kommisjonen kan stole på støtte fra partiet.

Faksimile av twitter-melding

Faksimile av twitter-melding fra parlamentsmedlem Francisco Guerreiro i Det europeiske grønne partiet.

Foto: Twitter

Kan bety kroken på døra for flere

Norske fjørfebønder har vært gjennom mange kostbare omstillinger de siste årene. I 2012 forbød EU tradisjonelle tre-hønersbur. Det fulgte ingen midler med, og halvparten la ned driften. Da Norgesgruppen bestemte seg for kun å selge egg fra frittgående høns noen år senere, måtte mange bønder bygge om enda en gang.

– Denne gangen er det mange som ikke har råd til å ta opp enda mer gjeld. For dem kan et nytt forbud bety kroken på døra, sier styreleder Ingunn Dalaker Øderud til NRK.

I dag foregår kun 5–6 prosent (ca. 30 bønder) av eggproduksjonen i såkalte miljøinnreda bur, der hønene har tilgang til vagle, rede og strøbad. Det tilsvarer ca. 200.000 høner av godt over 4,1 millioner totalt, ifølge tall fra Fjørfelaget.

Slutt på egg fra burhøns: Kristin må gi seg

– Bare det å rive ut burene koster omkring 2,5 millioner kroner per fjøs. Men ofte må også fôringsanlegg, elektrisitet og ventilasjon byttes ut. Noen må bygge helt nytt fjøs for å få det til. Da snakker vi minst 7 millioner kroner, svarer Øderud.

– Men er ikke dyrevelferden viktigst her?

– Den viktigste enkeltfaktoren som avgjør hvordan dyra har det, er jobben bonden gjør, ikke hvilken driftsform det er i fjøset. Norsk Fjørfelag er opptatt av at bøndene må få tilstrekkelig betalt, slik at de kan prioritere å bruke god tid på å stelle og følge opp dyrene sine, uansett hvilken driftsform de har.

Trenger hjelp

I Norge er det strengt regulert hvordan produksjonsdyr skal holdes. Ifølge Norges Bondelag har dyrene i Norge allerede bedre plass i burene enn hva de har i EU i dag. Bondelaget ønsker likevel EUs forslag velkommen.

– Vi er positive til bedre dyrevelferd, men mener kostnadene må kompenseres, sier Bondelagets leder, Bjørn Gimming.

EU-kommisjonen understreker at bønder som må legge om driften vil få økonomisk støtte.

Det europeiske landbruksforbundet ECVC har bedt kommisjonen sørge for at bøndene får betalt for det det koster å produsere egg på en måte som er bra for dyrene.

EUs bondeforening Copa-Cogeca advarer om at det ikke er realistisk å legge om driften hos alle bøndene i EU innen 2027.

Også kalver og griser skal få mer plass

EU-regelverket skal kun gjelde produksjonsdyr, ikke kjæledyr: Høns, vaktler, ender, gjess, kaniner, purker og kalver.

For purker og kalver handler det ikke om bur, men om fiksering (metallramme der grisen sitter fast og ikke kan snu seg), og plass i binger, båser og bokser for storfe. Også trange binger for nyfødte kalver vil bli forbudt.

Fiksert purke i fødebinge

Fiksert purke i fødebinge. Også dette blir ulovlig om EU-kommisjonen får det som den vil. I Norge er det kun lov å fiskere purker som er spesielt urolige. Slike kan fikseres fra fødsel og inntil 7 dager etter fødsel.

Foto: Nettverk for dyrs frihet

Mattilsynet ser svært positivt på initiativet fra EU.

– Vi har i forslaget til ny forskrift om velferd for storfe, svin, sau og geit lagt stor vekt på nettopp fri bevegelse og sosial kontakt. Initiativet fra EU passer altså godt med hvordan Mattilsynet ønsker å regulere dyrevelferden i Norge, sier seksjonssjef i Mattilsynet, Bjørnar Stavenes.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger